Därför sänder SVT serien Fosterland

Robert Olsson

Fosterland är en dokumentärserie i fyra delar som skildrar människor i olika nationalistiska rörelser i Europa. Programdirektör Robert Olsson om varför SVT sänder Fosterland.

Programledaren Fredrik Önnevall har träffat personer som är aktiva i olika nationalistiska partier:  Nationella Fronten i Frankrike, Gyllene Gryning i Grekland, Fidesz i Ungern och Eurasiska partiet i Ryssland. I Sverige träffar han en kommunpolitiker från Sverigedemokraterna. Gemensamt för dessa partier är att de alla själva kallar sig för nationalister. Nationalismen tar sig olika uttryck i olika länder och olika partier.

Här finns ett spektrum vad gäller politik och värderingar, och det är programmets syfte att måla upp de olika nyanserna, och att komma nära och försöka förstå människorna bakom de politiska slagorden.

Serien möter även dem som känner sig som måltavlor för nationalisterna.

Under inspelningen som gjordes i våras uppstod en situation som var helt oplanerad och som gjorde att många svåra frågor ställdes på sin spets.

Fredrik Önnevall och hans team följer en grupp syriska flyktingar som kommit till Aten med målet att därifrån ta sig vidare genom Europa. I gruppen finns en femtonårig syrisk pojke. Flykten som gruppen planerar för att lämna Grekland är mycket farlig, inte minst för ett barn. Planen är att de ska hoppa från en höjd ner på flaket av en rullande lastbil.

Det som händer då är att pojken ber Fredrik Önnevall att ta med honom till Sverige där han har släktingar. Fredrik hamnar i svårt dilemma – ska han kliva utanför sitt uppdrag som journalist och ta med sig pojken till Sverige? Efter övervägande beslutar sig Fredrik för att göra just detta. Han känner starkt att han av humanitära skäl inte kan agera på något annat sätt. Att låta pojken utsätta sig för akut fara är helt enkelt inte ett alternativ som han kan leva med.

Tillsammans med teamet reser pojken med tåg genom Europa och förenas till slut med sina släktingar i Sverige. Pojken reser med falska identitetshandlingar som han själv ordnat i Aten.

I den oväntade situation som uppstod ställdes teamet inför ett svårt moraliskt avgörande där beslut var tvunget att fattas där och nu. Teamet informerade sina chefer på SVT när pojken anlänt till Sverige. Allt som händer finns dokumenterat på film och när teamet är tillbaka i Sverige ställs frågan om SVT bör sända materialet. Kring hela händelsen finns såklart en rad komplikationer.


SVT har landat i beslutet att sända serien och berätta historien precis så som den utspelade sig. Historien är en viktig illustration till en av Europas största och mest brännande frågor.

Teamet har i dag kontinuerlig kontakt med pojken. Han har förenats med sina släktingar och har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Pojken och hans släktingar har varit delaktiga i beslutet att sända historien.

Robert Olsson, programdirektör SVT