Genierna som förändrade världen: Edison vs Tesla

Genierna som förändrade världen

Dokumentärserie

Varje geni som har förändrat vår värld har haft sin rival, vare sig det har gällt uppfinnandet av flygmaskinen, televisionen, atombomben eller I-poden. Utvecklingen har krävt visioner, envishet och ambition. Det har varit misslyckanden, genombrott och lärdomar. Och det har nästan alltid varit en tävling. En tävling att hinna först, eller att hitta den smartaste lösningen.

Just nu finns inga avsnitt av Genierna som förändrade världen tillgängliga.