Möt experterna

Experterna i Gift vid första ögonkastet

Paren har parats ihop av beteendevetaren Maria Helander, prästen Louise Linder, psykologen Andreas Schill och samtalsterapeuten Daniella Gordon.

Namn: Maria Helander – beteendevetare

Ålder: 41 år

Yrke: Beteendevetare samtalsterapeut (KBT och Psykodynamiskt), författare och mindfulness-instruktör

Bakgrund: Grundade företaget Kreativ Dialog året 2000 och har sen dess arbetat med att vägleda, utbilda och skapa en kreativ dialog med människor. Maria Steg 1 – utbildad samtalsterapeut, högskoleutbildad pedagog/beteendevetare och informatör. Har även högskoleutbildning inom teologi, retorik, teaterpedagogik, kognitiv beteendeterapi/psykodynamisk terapi. Maria Helander har tillsammans med Cathrine Scuck skrivit böckerna Helhetsmetoden, Aldrig mer vill banta och Ät dig i balans.

Metod: Personporträtt
Som beteendevetare kommer Maria med två specifika steg i matchningsprocessen. Skapa ett verklighetsnära personporträtt och sedan matcha de olika deltagarnas personporträtt mot varandra. I det första steget att skapa ett personporträtt kommer hon arbeta genom fyra kanaler.

  1. Intervju med deltagarna
  2. Intervju med nära vän till deltagarna
  3. Genomgång av deltagarnas bostad
  4. Genomgång av sociala medier

I steg 2 kommer de olika deltagarnas personporträtt matchas mot varandra.


Namn
: Louise Linder – präst

Ålder: 51 år

Yrke: Präst, legitimerad psykoterapeut och sexolog. Arbetar som kyrkoherde i Florida i Svenska kyrkan i utlandet och har tidigare arbetat som kyrkoherde i Kungsholms församling i Stockholm.

Bakgrund: Studerade vid Lunds universitet från 1984 och prästvigdes året 1989 i Lunds domkyrka. Flyttade till Stockholm i mitten av 1990-talet och grundade konsultföretaget Prästbyrån som arbetar med psykoterapi,existentiella och etiska frågor inom näringslivet. Louise är sedan 2014 kyrkoherde i Florida i Svenska kyrkan i utlandet och dessförinnan Kungsholms församling i Stockholm.

Metod: Äktenskapsskolan
Enskilda och strukturerade samtal kring olika ämnen och grundläggande värderingar som är viktiga för att en relation ska fungera. Människosyn, självbild, livets mening, ekonomi, barn, sexualitet, föräldrar/svärföräldrar, två samhet – ensamhet.


Namn
: Daniella Gordon - samtalsterapeut

Ålder: 63 år

Yrke: Samtalsterapeut och kroppsterapeut.

Bakgrund: Daniella Gordon har arbetat med kroppsterapi1979-2006 i Sverige, England, USA, Danmark och Norge. Daniella är utbildad i Postural Integration vid The Institute for Release and Integration i San Fransisco 1979. Hon är även utbildad i Transpersonell psykologi vid Institutet för Analytisk psykologi 1996.

Arbetsmetoder: 
Daniella Gordon har ett brett arbetsregister, där hon kombinerat kroppsterapi med psykoterapi i 26 år. De senaste åren har Daniella enbart arbetat med samtalsterapi. I parterapin använder sig Daniella av olika tekniker( inre bilder, delpersonligheter,imagotekniker, mindfulness, undersöker anknytningsmönster, sexualiteten och förmedlar kroppsmedvetenhet)". 

Daniella använder liknande metoder i sin individualterapi men där inriktningen är relaterad till klientens problem istället för relationen. 

Metodsammanfattning:
Som samtalstearpeut kommer Daniella behandla frågor kring deltagarens relation till kroppen, sexualitet, relationsmål, deras känslomässiga värld och hur deltagaren vill vara som person.


Namn
: Andreas Schill – leg.psykolog med KBT inriktning

Ålder: 37 år

Yrke: leg. Psykolog med KBT inriktning.

Metod: Matchningsvariabel (vetenskapligt förankrade)

Personlighets – och begåvningstest utifrån ett validerat Big Five Test. Viktar värden utifrån respektive skala för att få fram en gemförbar siffra och match par utifrån det närliggande värdet. De kandidater som ligger närmast varandra intervjuas kring områden och faktorer som finns forskning att luta sig mot. Exempelvis, fysisknärhet, ansvarsfördelning och mål i livet.