Vad händer när hunden blir gammal?

Veterinär Marie Nolén berättar om gamla hundar och hur det går till när man måste ta bort sin hund.

När blir hunden gammal? 
Detta är väldigt olika mellan individer, samma som för oss människor. En hund kan bli gammal när den är bara några år, medan andra lever hela livet utan att visa särskilda ålderssymtom. Generellt kan man säga att ålderssymtomen kommer för medelstora hundar när de är 9-10 år. På riktigt stora hundar ser man ofta åldersymtomen tidigare, redan vid 7-8 år. Småhundar kan klara sig upp till 12 år innan de visar dessa ålderssymtom. 

Hur märker man det?
Man kan märka det på att hunden t ex går ned i aktivitet. Detta händer inte över en natt utan sker successivt. Hunden blir lugnare och fodrar mindre motion, börjar höra dåligt och börjar se dåligt. Dålig syn kan man upptäcka genom att hunden t ex verkar mörkrädd och ser saker som inte finns, eftersom de kanske fått gråstarr och har nedsatt syn. 

Hur förändras hunden kroppsligt? 
Hunden får mindre muskelmassa, sover mer, får sämre syn, ögonen förändras och hunden kan få gråstarr. Kroppen förändras och blir kanske stelare, hörseln försämras, hunden kan också ha lättare att lägga på hullet eftersom den orkar med mindre aktivitet.

Vilka ålderstecken kan man se hos hundar? 
Ögon: På ögonen ser man att hundens ögon blir gråskimrande vilket är ett tecken på gråstarr 

Mun: Om hunden har tandsten så kan tänderna lossna och hunden kan även få fula infektioner i munnen. Håller man efter sådant tidigt i livet så är det större chans att slippa detta. 

Leder: Ofta blir lederna stela av ledpåverkan (artros benpålagring, benförslitning)

Tumörer: Hanen kan få prostata och testikelcancer, honan kan få tumörer i juvret. De också kan få mjälttumörer. 

Hur upptäcker man tumörer?
Iakttag hunden och se om den börjar se hängig ut. Känn igenom tex juvret ibland efter knölar. Dock måste man påpeka att alla tumörer är inte elakartade, det kan vara vanliga fettknölar. Men du bör ändå kolla upp all knölar hos en veterinär så får denne avgöra om knölen måste tas bort eller ej. 

Vilka åldersrelaterade sjukdomar är vanligast bland äldre hundar?
Hjärtproblem, tumörsjukdomar, gråstarr, dåliga tänder, leder, övervikt.

Hur kan dessa sjukdomar botas, medicineras?
Gråstarr gör man inget åt, för ledstelhet finns antiflammatoriska medel som man kan ge hunden en period eller fodertillskott med glukosamin. 

Hur förändras hunden psykiskt?
Personligheten kan förstärkas och hunden kan ta sig egenheter och vanor som den inte har varit tillåten att göra förut. Detta måste man naturligtvis hantera, men det handlar om hänsyn och respekt. Det får dock inte bli så att man släpper fram hunden helt så att hunden sitter i soffan och vi på golvet. 

Kan hunden ändra beteende eller personlighetsförändras? 
En understimulerad hund kan visa symtom på depression. Det är viktigt att tänka på att hunden inte får vara understimulerad även om den har blivit äldre och blir mindre aktiv. Det är också viktigt att iaktta sin hund och se efter om hunden visar aggressiva tendenser. Om hunden exempelvis har ledproblem och kanske har ont och sedan ens barn eller barnbarn börjar klättra på hunden, så måste den försvara sig och kan uppfattas agera aggressivt. Det kan också vara så att hunden inte ens hört att vi är i närheten och blir överraskad, och aggressiviteten blir en försvarsåtgärd. Det är därför viktigt att alltid visa den gamla hunden respekt och kanske hålla små barn därifrån.

Vad ska man tänka på angående kost och näringsbehov?
Eftersom den gamla hunden har en nedsatt aktivitet bör man inte ge hunden högenergifoder eftersom hunden ej gör av med mycket energi. Detta gör bara att hunden blir tjock och fetman gör att det blir jobbigare för hjärtat och svårt för hunden att ta sig fram. Fodret får därför inte vara för fett utan ska vara ett högvärdig foder. Det finns speciella sk seniorfoder att köpa i affären. Man behöver dock inte tänka på att ge kosttillskott. De flesta torrfoder har redan rätt sammansättning, så man ska inte behöva ge kosttillskott.

Hur motionerar man en äldre hund? 
Hunden får varken under- eller överstimuleras. En gammal hund ska inte förbli liggande hemma samtidigt som den inte ska ha samma motion som när den var ung. Man måste iaktta sin hund och lära sig läsa sin hund så man tolkar signalerna rätt. Ser man att hunden blir trött av dagens promenad, så tar men en kortare promenad dagen efter. Den gamla hundens hjärta trivs bäst av att vara igång. Ju närmare man lever sin hund desto lättare är det att avgöra om hunden lider och om hunden blir trött. Det gäller som sagt att lära sig läsa av hundens signaler. 

Vad kan man göra för att underlätta för den gamla hunden?
Eftersom den gamla hunden får mindre muskelmassa kan man låta den sova på mjukare ställen. Om hunden är ledstel så bör man hålla uppsikt när hunden t ex ska upp i bilen och man kanske behöver hjälpa till att lyfta upp hunden i bakluckan. 

Hur vet man när hunden är "för" gammal och det är dags att ta bort hunden?
Man måste tänka på att livet måste vara värdigt även för en hund. Återigen måste man läsa av sin hund. Om man börjar märka att hunden inte har roligt i livet längre, är bara less, orkar inte och kanske till och med gör på sig - då har det gått för långt, då är det är inte värdigt längre. Man ska se det som att det är en hjälp för hunden att låta den slippa allt för mycket lidande. Att man hjälper sin hund genom att låta den avlivas. 

Vem kan man vända sig till om man vill diskutera beslutet?
Eftersom det ibland kan uppstå egoistiska behov så kan man ta hjälp av en vän eller en veterinär som man har förtroende för. Det finns t ex seniorundersökningar hos veterinären som man kan ta med sin hund till där man kollar upp hunden och tar blodprov. I och med att man gör dessa undersökningar kan man sedan, tillsammans med den veterinären man brukar träffa, tillsammans ta beslutet om när hunden ska avlivas. Då känner dessutom veterinären både dig och din hund vilket kan kännas skönt och beslutet kanske inte heller då känns lika tungt. 

Hur går det till hos veterinären när man avlivar sin hund?
När man fått sin tid så tillfrågas man sedan vid flera tillfällen om man verkligen har bestämt sig. Detta kan många uppfatta som stötande och det är därför viktigt att man förstår att det inte är för att veterinärkliniken inte har koll på sina uppgifter som man blir tillfrågad, utan därför att det inte ska ske några missförstånd. Oftast pratar man om det som ska hända i ganska förtäckande ordalag, man pratar om att "ta bort" hunden osv. Därför sker dessa tillfrågningarna vid flera tillfällen och man kanske till och med måste skriva på ett papper att man vill ha sin hund avlivad. 

När beslutet är fattat, man har fått sin tid och kommer till veterinärkliniken tas man in i ett rum och hunden får en lugnande spruta. Det tar ca 5-10 minuter och sen är hunden lugn och avslappnad. Man kanske kan fråga sig varför man ske ge en gammal lugn hund en lugnande spruta, men det är bra och viktigt. Den lugnande sprutan ges i nackskinnet medan den avlivande sprutan ges som en injektion direkt i blodkärlet. När hunden fått den lugnande sprutan in nackskinnet blir den lugn och avslappnad, sedan får den en kanyl i benet med avlivningsvätska som är ett mycket starkt sömnmedel. Efter ca en halv minut till 1 minut så slutar hunden andas. Sist gör veterinären ett hjärtstick, kollar reflexer och lyssnar på hjärtat så att man kontrollerar att hunden är död. 

Kremering?
Det är viktigt att ta reda på innan du ska låta avliva din hund hur just detta med kremering finns tillgängligt på den veterinärklinik du ska anlita. På många kliniker lämnar man hunden på kliniken efter avlivningen och får den bränd, antingen tillsammans med andra hundar eller en så får man hunden separat bränd och kan sedan hämta askan och kan begrava hunden. Man får inte tillbaka askan om man låter hunden brännas tillsammans med andra hundar. Det gäller att man bestämt sig för hur man vill göra i förväg, och det är viktigt att man ringer kliniken innan och hör efter vilka alternativ som finns. 

Över lag är det viktigt att förbereda sig och prata med veterinären och kliniken om avlivningen och kremeringen. Eftersom avlivningen kan vara en smärtsam sak att hantera är det bättre ju mer om detta som är känt om det innan, ju mindre smärtsamt blir det sedan att göra det. 

Hur hanterar man sorgen?
Jag tycker man ska vända sig till en veterinärklinik som man har förtroende för och prata med personalen där. Man får alltid också en stund ensam med hunden på kliniken när veterinären inte är med, om man vill ta ett sista avsked. Det kan också vara bra och ta med sig en vän vid det tillfälle som hunden ska avlivas så att man inte står där ensam efteråt.