Debatt om radikaliseringen

Debattörerna Hanna Gadban och Seluah Alsaatim diskuterar radikaliseringen i vissa förorter. I vilken utsträckning drabbar den kvinnorna som bor i förorterna?