Leder ny teknik till moralpanik?

Micke Darmell, föreläsare och författare och Joakim Jardenberg, internetstrateg om hur vi påverkas av att ständigt vara uppkopplade.