"Man måste erbjuda dem ett alternativ"

Vilka blir effekterna av regeringens nya förslag om åtgärder mot tiggeri? Diskussion mellan Aaron Israelson, chefredaktör på Faktum och Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare.