Kalle tar upp kampen om bättre hälsa för skolungdomar

Kalle Zackari Wahlström med några elever på sin gamla högstadieskola.
Kalle Zackari Wahlström vill ändra ungdomars syn på idrott och motion.

Sveriges nya träningsguru – Kalle Zackari Wahlström – vill få skolungdomar att röra på sig mer. I nya serien Gympaläraren återvänder han till sin gamla högstadieskola för att peppa eleverna både på och utanför gympalektionerna. En utmaning som visar sig bli det svåraste han någonsin gjort.

– Forskning visar att våra barn rör sig alldeles för lite, och det verkar i sin tur leda till att de mår sämre. Fysiskt, men även inuti, säger Kalle.

– Jag står inte ut med tanken på att det finns barn som mår dåligt bara för att vi inte fått dem att förstå hur härligt det är att röra på sig.

Se Gympaläraren i SVT Play

Samtidigt är Sverige i dag ett av de länder i Europa som satsar minst på schemalagd fysisk aktivitet i skolan.

– Förr i tiden fick eleverna lära sig att sitta still i skolan. Nu måste skolan lära barnen att röra på sig, konstaterar Kalle.

Tillsammans med sin gamla idrottslärare Tommy, sin smittande entusiasm och lite jävlar anamma är Kalle fast övertygad om att han kan förändra elevernas ljumma inställning till idrott och motion. Nu ska hela skolan bli friskare. Men det visar sig vara lättare sagt än gjort.

En fjärdedel av eleverna deltar inte ens på idrottslektionerna. Och skälen är nästan lika många som eleverna. Kalle kommer att behöva jobba på flera olika fronter, både i och utanför skolan. Han försöker samla elever, lärare och föräldrar kring frågan. Här behövs en uppsjö av idéer för att få igång ungdomarna. Han inser att det här kommer att bli en tuff match med högst oviss utgång.

Ska Kalle lyckas med sin mission att få skolans elever att röra sig mer och må bättre?

Gympaläraren har premiär tisdag 8 mars 20.00 i SVT1 och SVT Play.

Fem alarmerande fakta om svenska skolbarns hälsa

1. De har nästan minst skolidrott i Europa
Svenska grundskole-elever har bara 56 timmar schemalagd idrott per läsår, vilket är lägst i Norden – och i bottenskiktet i hela Europa (plats 24 av 31). Nationerna i toppen av listan har över 100 timmar idrott per läsår.
Källa: EU-kommissionen.

2. Många skolkar från idrottslektionerna
Enligt en studie som gjordes på 172 skolor 2010 deltog i genomsnitt 20 procent av högstadieeleverna inte i idrottslektionerna.
Källa: Skolinspektionen.

3. Vart femte barn är överviktigt
Var femte barn i yngre skolåldern är överviktigt. Problemet är mest utbrett bland familjer med låg inkomst och låg utbildningsnivå.
Källa: Sveriges riksdag.

4. Stillasittandet ökar
Få skolelever i Sverige uppnår WHO:s rekommenderade dos av fysisk aktivitet (en timme om dagen). Samtidigt har andelen barn som tillbringar mycket tid framför en skärm – fyra timmar eller mer per dag – ökat, primärt bland pojkar.
Källor: Folkhälsomyndigheten, Sveriges riksdag.

5. Den psykiska hälsan försämras
Psykiska besvär som nedstämdhet och sömnsvårigheter ökar, likaså somatiska besvär som huvudvärk och magont. Bland 15-åriga flickor är andelen med regelbundna besvär av detta slag den högsta sedan mitten av 80-talet.
Källa: Folkhälsomyndigheten.