”Det här handlar om det hemligaste av allt hemligt”

Hemliga svenska rum
Hemliga svenska rum

Melker Becker åker till Sveriges reservhuvudstad och snuddar vid den hemliga platsen kallad ”Zonen”.

På nätets forum om urban exploration är frågan om var den så kallade Riksbunkern är lokaliserad? Det är alltså platsen för var rikets ledning ska befinna sig i händelse av krig. Det är ett ständigt  återkommande och hett diskussionsämne. I dag ska vi berätta var den har funnits, var den idag kan vara lokaliserad.

Riksbunkern är internet-termen för platsen där regering, riksdag och kungahus ska ta vägen och skyddas i händelse av krig. För första gången i svensk tevehistoria berättar vi hur man resonerat och planerat runt rikets säkerhet och ledning. Programmet utspelar sig i reservhuvudstaden Karlsborg där landet skulle kunna styras ifrån om det värsta inträffade.

Hemliga svenska rum

Serien med Melker Becker