Vad har bibeljägarna upptäckt?

Foto: Off the Fence
Jakten på bibelns ursprung. Arkeologen och historikern Dr Jeff Rose ser på de "bibeljägare" som sökte bibelns sanning vid förra sekelskiftet.

Avslöjanden som satte allt på spel.

Del 1 av 2. Arkeologen och historikern Dr Jeff Rose ser på de "bibeljägare" som sökte bibelns historiska ursprung och korrekthet vid förra sekelskiftet. Bibelns texter ifrågasattes av bibellärda och arkeologer som sökte dess historiska ursprung i Egypten. Bibelns historiska trovärdighet stod på spel och de djärva "bibeljägarna" riskerade sina liv för sina upptäckter, upptäckter som hotade att skaka kristendomens grundvalar.

Del 2 av 2. Kring sekelskiftet 1900 letade en engagerad skara efter bibelns äldsta manuskript som fanns undangömda i Egypten. Det gjordes en del upptäckter, såsom märkliga zodiaker, hymner till den egyptiska solguden och kätterska kristna texter. Dessa historiska texter hotade kristendomes mest bokstavstrogna bibelläsare.

Sändes hösten 2014 i SVT2 och SVT Play.