Fången i Mumindalen – Tove Jansson

Foto: Making Movies
100 år sedan denna firade konstnär och författare föddes.

Hon blev världsberömd för sina böcker om Mumintrollen, men Tove Jansson var så mycket mer. Framför allt en mångsidig och produktiv konstnär.

På lördag 9 augusti är det 100 år sedan den finländska konstnären och författaren Tove Jansson föddes. Den här filmen skildrar Tove Janssons tidiga år och hennes sökande efter konstnärlig identitet i ett Europa mellan två världskrig.

Tove Jansson kom genom sitt mångsidiga konstnärskap att inta en central roll i Finlands bildkonst under efterkrigsmodernismens guldålder. Hennes generation ville skapa konst på sina egna villkor, men få lyckades förverkliga denna ambition på lika särpräglat sätt som hon.

Fram till sina sista år arbetade hon ständigt med att bredda och förnya sitt konstnärliga uttryck som bildkonstnär, illustratör och författare. Hennes konstnärskap kom att spegla en hel livsfilosofi, som fortfarande väcker genklang hos både barn och vuxna på alla håll i världen.

Nordiskt samproducerad dokumentär av Charlotte Airas. Foto: Timo Peltonen. Klippning: Kimmo Kohtamäki.

Sändningstider:
Fredag 8 aug 2014 kl 20.00
Lördag 9 aug 2014 kl 17.10
Onsdag 13 aug 2014 kl 23.35