SVT1Tisdagar 20.00

Sydney "Big Brother", 76 år, Stockholm

Sydney i Kan du slå en pensionär?

Sydney är en legendar inom Stockholms discovärld. Under 1970- och 80-talen var han ”the hard working DJ” på sina diskotek. Han tog sig an de unga och införde en mängd olika diskotyper.  ”Sydney Onayemi (Big Brother) har i sitt diskotek skapat en modern motsvarighet till gamla Nalen.

I sin öppna och positiva inställning till ungdomen framtonar han allt mer som en ny Topsy Lindblom” skrev tv-legendaren Bengt Bedrup. Även under denna tid, då jobbet krävde mycket mer än normalarbetstid, var Sydney noga med att träna och gjorde träningen till en livsstil. Många har inspirerats av Sydney och han har coachat människor både i träningen och i livet. Numera är det gym, motionscykel och power-walk som är aktuella för Sveriges äldsta aktiva discjockey.

Kan du slå en pensionär?

Pensionärer coachar yngre till ett bättre liv