”Att gå runt i innerstan i Stockholm är som att gå runt i ett köpcentrum”

När en av Sveriges just nu mer intressanta konstnärer Andreas Eriksson lämnade staden för livet på landet påverkades hans konst märkbart.
När en av Sveriges just nu mer intressanta konstnärer Andreas Eriksson lämnade staden för livet på landet påverkades hans konst märkbart.

Mellan Lidköping och Mariestad ligger Medelplana. Här bor en av Sveriges just nu mest intressanta konstnärer Andreas Eriksson. När han lämnade staden för livet på landet kom hans konst att påverkas märkbart. Hur starka är motsättningarna mellan stad och land? Kan man prata om den ”urbana normen” som säger att man per automatik är framgångsrik när man bor i city och förlorad på landsbygden? Kobra gör en omfattande road trip genom Sverige.

Vi startar vår resa i det som i framtiden kommer kallas för Copenhagen-regionen, alltså Malmö, Köpenhamn och Lund. Kristofer Lundström träffar Per Schlingmann och Kjell A Nordström som skrivit boken ”Urban Express” om Sveriges exploderande urbanisering. Författarduon anser att staden är framtiden och att det är fel att stadsbor och landsbor skall ha samma rättigheter.

Kobra reser vidare till Småland och Virserums konsthall för att träffa Johanna Nilsson och Maria Lilieström. Duon är initiativtagare och grundare till sajten Härifrån som blivit en kunskapsbank för frågor kring stad och land. De anser att en klyfta vidgat sig mellan det urbana och icke-urbana.

Mellan Lidköping och Mariestad ligger Medelplana. Här bor en av Sveriges just nu mest intressanta konstnärer Andreas Eriksson. När han lämnade staden för livet på landet kom hans konst att påverkas märkbart.

Denna första del av Kobras resa genom Sverige avslutas i Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun. Här träffar vi Karin Linderoth och Carl-Oscar Sjögren från The Nonexistant Centre, ett konstnärskollektiv som tillsammans med lokalbefolkning håller på att sätta upp ett bygdespel bland annat på temat avfolkning eftersom Ljusnarsbergs kommun beräknas bli folktom först av alla kommuner i Sverige.

Del ett av Kobras stad och land-skildring visas veckan innan hela SVT tar ett grepp om Sverige och motsättningarna som finns mellan det urbana och det glesbyggda.