Så hanterar SVT dina personuppgifter

SVT är ett public service-bolag med uppdrag att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Vi ska spegla verkligheten i hela landet och skapa ett utbud som engagerar, underhåller och berikar. För att kunna göra detta behöver vi behandla personuppgifter. Din integritet är viktigt för oss och vi gör alltid vårt yttersta att skydda dina personuppgifter. SVT kan behandla personuppgifter för journalistiska ändamål och för andra än journalistiska ändamål. Därmed gäller dataskyddsförordningens lagkrav på de olika behandlingarna av dina personuppgifter och även på dina rättigheter i olika stor omfattning.

Behandling för journalistiska ändamål 

Om du skickar in material till våra program, anmäler dig att delta i våra program eller vara del av publiken behandlar vi ditt namn och kontaktuppgifter samt annan information som är relevant för ändamålet. För mer information om besök till SVT:s lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå se nedan under avsnittet “Behandling för andra än journalistiska ändamål - Besökare”. 

Om du använder våra digitala tjänster behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter, din aktivitet i våra digitala tjänster. Några exempel på detta är deltagande i program, dina röstningar, resultat i olika spel m.m., samt övriga uppgifter som kan utgöra underlag för våra program.  

Om du önskar få nyhetsbrev från SVT avseende vårt utbud behandlar vi ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbrev. Om du deltar i paneler för undersökning av vårt utbud behandlar vi ditt namn, e-postadress, ålder, postnummer och dina svar på frågor i undersökningen för att kunna analysera panelsvaren och anpassa vårt utbud därefter. Om du delar dina åsikter avseende våra program med oss behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter och annat innehåll i kommunikationen för att kunna ta in synpunkter när vi tar fram vårt programutbud. 

Om du kontaktar oss med programförslag behandlar SVT uppgifter om ditt namn, kontaktuppgifter och arbetsgivare samt uppgifter avseende relevanta upphovspersoner för att kunna ta ställning till och återkoppla angående ditt programförslag.   

SVT behandlar även namn på upphovspersoner och ansvariga utgivare för att kunna ge credit och ange den information när vi sänder/publicerar program.  

Mottagare 

Dina personuppgifter kan lämnas till de leverantörer som SVT anlitar för behandling av personuppgifter och deras underleverantörer. Det kan även hända att SVT behöver lämna ut dina uppgifter till en myndighet i enlighet med tvingande svensk lagstiftning.  

Överföring till tredjeland  

SVT strävar efter att dina uppgifter behandlas inom EU och EES. Det kan dock hända att vissa personuppgifter behöver behandlas utanför EU/EES till följd av att SVT anlitat en leverantör för behandling. I en sådan situation säkerställer SVT att personuppgifter får adekvat skydd. 

Övrigt 

När personuppgiftsbehandling sker för journalistiska ändamål gäller endast vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vårt yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Behandling för andra än journalistiska ändamål

Mottagare 

Dina personuppgifter kan lämnas till de leverantörer som SVT anlitar för behandling av personuppgifter och deras underleverantörer. Det kan även hända att SVT behöver lämna ut dina uppgifter till en myndighet i enlighet med tvingande svensk lagstiftning eller bindande myndighets- eller domstolsbeslut 

Överföring till tredjeland  

SVT strävar efter att dina uppgifter behandlas/lagras inom EU och EES. Det kan dock hända att vissa personuppgifter behöver behandlas utanför EU/EES till följd av att SVT anlitat en leverantör för behandling. I en sådan situation säkerställer SVT att det finns en laglig grund för överföringen och att personuppgifter får ett adekvat skydd. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor om överföring till tredjeland. 

Registrerades rättigheter  

Om SVT behandlar dina personuppgifter för andra än journalistiska ändamål har du rätt att: 

  1. Få information om SVT:s behandling av dina uppgifter, 
  2. Begära rättelse om dina uppgifter inte är korrekta, 
  3. Begära att dina uppgifter raderas i vissa fall, t.ex. om de är gamla och inte längre relevanta,  
  4. Begära att behandlingen begränsas i vissa fall, t.ex. medan SVT undersöker om dina uppgifter är korrekta,  
  5. Invända mot behandlingen om den grundas på intresseavvägning och allmänt intresse, 
  6. Få dina uppgifter i strukturerat, maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet) om behandlingen grundas på avtal eller samtycke, 
  7. Återkalla ditt samtycke om behandling grundas på samtycke och  
  8. Klaga till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran till dataskyddsforordningen@svt.se. I vissa av våra digitala tjänster kan du även utöva dina rättigheter genom inställningar i själva tjänsten.    

Kontaktuppgifter  

Sveriges Television AB, org.nr 556033-4285, är personuppgiftsansvarig. Vid frågor om personuppgiftsbehandling kontakta SVT via 

 

Information om SVT:s användning av kakor

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss