Hur arbetar SVT med grovt innehåll?

Grovt innehåll så som våld, vapen, droger, sex med mera förekommer i SVT – av olika anledningar.

Det kan vara i en nyhetssändning, för att något har hänt i världen, eller i en dramaserie, för att vi vill exempelvis skildra det mörka i människan, eller i en dokumentär, för att visa verkligheten.

SVT ska skildra Sverige och omvärlden, och i verkligheten förekommer våld, vapen, droger, sex med mera. Men vi ska skildra detta med stor medvetenhet.

När varnar SVT för starka bilder?

SVT ska varna för ingående våldsskildringar och pornografiska skildringar, oavsett typ av program eller tidpunkt för sändning. Vi brukar också varna för andra scener som kan verka skrämmande eller obehagliga, till exempel operationsscener eller bilder från olycksplatser. Särskild varsamhet med vålds- och sexskildringar ska iakttas på tidpunkter när barn kan tänkas titta på tv. Som oftast är det före klockan 21:00 på kvällen.

Alla människor tycker något är obehagligt men det varierar från person till person vad man tycker är obehagligt. Vissa människor reagerar till exempel starkt på råttor eller clowner medan andra inte. Det är omöjligt att varna för varje fobi. Det blir även svårt att skildra världen utan att visa saker som någon kan reagera starkt på.

Läs mer om innehållsregler för tv och praxis från tidigare fall på Granskningsnämndens hemsida.

Vad gäller för nyheter?

Huvudregeln för nyhetsförmedlingen är att visa återhållsamhet i framställningssättet i sändningar före klockan 19:00. Regeln för nyheter är mindre strikt för att inte lägga alltför stora hinder för nyhetsförmedlingen. Vid särskilda nyhetshändelser kan det vara försvarligt att visa våldsskildringar även vid andra tidpunkter på dygnet.

Bilder på döda människor är ofta otäcka men om bilderna är tagna på långt håll, om de är otydliga eller tagna på ett sådant sätt att flertalet inte uppfattar de som skrämmande varnar vi inte. Det händer också att vi varnar för bilder som många uppfattar som helt odramatiska och då reagerar folk negativt på varningen. Vi försöker lyssna av och balansera detta, vi varnar ju för tittarnas skull och vill varken irritera med att varna för mycket eller uppröra genom att varna för lite.

Hur ser det ut med grovt innehåll för barn?

Flera av SVT:s program för vuxna kan vara skrämmande eller på andra sätt olämpliga för barn. Därför har vi skapat en helt egen app, sajt och kanal för barn, nämligen SVT Barn, där vi bara har innehåll upp till tonåringar.

Det händer att vi tar upp saker i vårt barninnehåll som kan uppfattas som otäcka och skrämmande. Det kan handla om att vi skildra något grovt för att visa att det är fel, exempelvis att slåss och mobbning.

Många gånger är det kopplat till teman som barn känner igen från sina egna liv. Det är aldrig vår avsikt att skrämmas på riktigt. Olika barn reagerar på olika saker och det är viktigt att du som vuxen är uppmärksam på om barnet i din närhet behöver prata om något hen sett på tv.

Läs gärna mer hur vi arbetar med SVT Barn och målgrupper och tablå.

Hur fungerar det på SVT Play?

När det gäller våra program på SVT Play så visas det först en varning om det är våldsamt innehåll. Om man har barnskyddet igång på www.svtplay.se så måste man slå en kod för att komma förbi varningen. I SVT Play-apparna döljs programmen helt, och går inte att hitta eller starta om barnskyddet är igång. Du kan läsa mer om barnskyddet här. 

Det är en redaktionell bedömning om när vi ska varna. På SVT Play blandas innehåll, som på övriga internet. Vi är begränsade i vad vi kan säga om innehåll på förhand.

Vill man titta på vårt barninnehåll utan det andra innehållet så finns SVT Barns hemsida och appar.

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss