Kan vem som helst vara med i ett SVT-program?

Kort sagt kan vem som helst vara med i ett SVT-program. Det som avgör är kontexten, alltså i vilket program och hur medverkan sker.

SVT ska skildra vår omvärld, vilket betyder att vi ska skildra olika typer av människor, filosofier, politiska tillhörigheter, med mera. Människor med olika bakgrunder och historier, från högt till lågt, från gott till ont.

Så här står det under "Innehållet i sändningarna" i vårt sändningstillstånd:

SVT ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar. 

En gäst är inte en förespråkare för SVT, utan gästens handlingar och åsikter får stå för dem.

Det är svårt att ta ställning till hypotetiska fall. Vem vi bjuder in till ett program är en redaktionell bedömning.

Det som går att säga är att det är skillnad mellan olika genres och olika program. Exempelvis är det skillnad på ett underhållningsprogram, så som På spåret, och ett samhällsprogram, så som Sverige möts. I ett samhällsprogram har vi möjlighet att ställa frågor och motfrågor till en gäst, vilket är väldigt svårt i ett underhållningsprogram.

Det handlar också om gästen. Alla personer har rätt till sina personliga filosofier och historier, och att uttrycka dessa åsikter är också upp till den enskilda personen. Men redaktionen bjuder alltid in en gäst av en anledning. Ibland kan det vara för sina historier, sitt arbete, sin aktualitet eller sina åsikter.

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss