Lokala nyheter på SVT Play

Du kan se alla lokala nyhetssändningar från SVT Nyheter på SVT Play med cirka 30 minuter försening. Med andra ord publiceras lokalnyheterna med sändningstid 18.30 cirka 19.00 på SVT Play.

Frågor och svar

Varför går det inte att byta lokala sändningar när jag tittar på SVT:s kanaler på SVT Play?

På grund av tekniska begränsningar har vi inte möjlighet att sända alla 21 lokala nyhetssändningar direkt på SVT Play. Just nu går det inte att visa så många parallella sändningar samtidigt. Därför har vi valt att visa SVT Nyheter Stockholm som har störst täckningsområde.

Kommer ni börja texta lokala nyheter?

Ja. Sedan december 2020 textar vi alla lokala nyhetssändningar med hjälp av automatisk taligenkänning. Det vill säga att ingen människa bearbetar texten.

Dessa sändningar finns att se på SVT Play. Med andra ord kommer textningen inte finnas i linjär-tv.

Autotext är en ny typ av tillgänglighetstjänst som används som komplement i vissa genrer. Den ersätter inte ordinarie manuell svensktextning och översättning.

Varför textas inte lokala nyheter i SVT:s direktsändningar i linjär tv (SVT1/SVT2)?

Nuvarande text-tv-teknik tillåter inte utsändning av 21 parallella sändningar - tekniken som finns idag sätter alltså stopp för textning av lokala sändningar i broadcast.

Varför kan ni ha undertexter på SVT Play?

Ny teknik i kombination med AI-lösningar gör det möjligt att förse de lokala nyhetssändningarna med text som publiceras i efterhand på svt.se och SVT Play.

Var publiceras texten?

På de lokala nyhetssändningarna på SVT Play.

Hur får man fram texten?

Den automatiska undertexten är valbar via ikonen i spelaren på SVT Play.

Hur vet publiken att texten är automatgenererad?

I början av varje sändning visar vi texten "Automatisk undertext. Kan innehålla fel."

Vad händer om det blir fel i textningen?

Syftet med autotexten är att vara ett stöd för publiken. Textningsroboten "hör" ibland fel, men ger ändå ledtrådar till vad som sägs. Ingen manuell hantering görs dock av autoundertexterna.

Sök efter svar och guider