Musikhjälpens app - Villkor

Läs igenom dessa villkor innan du använder mobilapplikationen Musikhjälpen (”Appen”). Genom att du använder Appen bekräftar du att du godkänner villkoren nedan.

Tillåten användning/rättigheter

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som Appen består av. Det material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av Appen. Du får inte heller försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran eller på tjänsterna i den.

Underhåll

SVT åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Appen. Inte heller tar SVT något ansvar för Appens funktioner, helt eller delvis, går att använda vid varje tidpunkt. SVT har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Appen eller åtkomsten till den.

Övrigt

Dessa villkor kan ensidigt ändras av SVT. Vid ändring får du ett tydligt meddelande via Appen. Använder du Appen efter att du har fått upplysning om de ändrade villkoren anses du ha godkänt ändringen.

Personuppgiftsbehandling

SVT behandlar din tekniska data såsom ditt IP-nummer och vilken typ av mobilenhet du använder för att kunna tillhandahålla Appen och förbättra vårt utbud och våra tjänster. SVT behandlar även i förekommande fall uppgifter om ditt namn, önskade låtar, ditt telefonnummer, uppgifter som du angett i din motivering och lämnade bidrag för att kunna hantera bidrag och önskelåtar inom programmet Musikhjälpen.

All personuppgiftsbehandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i personuppgiftslagstiftningen gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Sveriges Radio och Radiohjälpen deltar i produktionen av programmet Musikhjälpen. Om du har angett ditt namn och telefonnummer samt lämnat motivering när du önskade en låt kommer dessa uppgifter att lämnas till Sveriges Radio. Om du swishat ditt bidrag kommer Radiohjälpen att kunna se från vilket telefonnummer överföringen har skett. Om du valt att skänka pengar via PayEx eller Swish är de personuppgiftsansvariga och behandlar uppgifter om din betalning.

Din tekniska data stannar inom SVT. Alla personuppgifter som behandlas stannar inom EU/EES.

Sök efter svar och guider