Varför tar SVT ställning för att människor ska gå och vaccinera sig mot covid-19?

Det är fullt förståeligt att känna viss oro inför vaccin eller andra läkemedel. Det finns ofta vissa biverkningar. När det gäller vaccinet mot corona-viruset så betraktas dess effekt som en stor framgång med en dramatisk minskning av antalet döda och antalet människor inlagda på sjukhus.
Genrebild på höghus på kvällen.

All vår rapportering kring vaccinet mot corona-viruset har sin grund i den vetenskap som finns i ämnet. Och den vetenskapen är mycket tydlig. Vaccinet räddar liv och de biverkningar som finns är till allra största del milda och övergående, enligt de myndigheter i Sverige och i andra länder som utvärderar detta.

Tydlighet med biverkningar

Men vaccinet har visat sig ha några biverkningar av allvarligare karaktär. Och dem har vi rapporterat mycket om när de upptäckts. Det har förekommit några dödsfall som kan kopplas till vaccinet och det har upptäckts sällsynta fall där unga personer drabbats av hjärtmuskelinflammation/hjärtsäcksinflammation efter att de vaccinerat sig. Också detta har vi berättat om i SVT.

När det gäller antalet anmälda biverkningar är det viktigt att använda sig av uppgifter som är vetenskapligt insamlade och hanterade. Och man ska komma ihåg att en anmäld biverkning inte per automatik är en biverkning av själva vaccinet.

Vidare läsning

Här kan du läsa mer om biverkningar och säkerhet kring corona-vaccinet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/om-vaccinernas-sakerhet-och-effektivitet/

Om du vill läsa mer om vad vi på SVT har rapporterat om när det gäller vaccinen mot corona-viruset kan du läsa vår direktrapportering. Den har stannat av lite de senaste månaderna. Men här finns väldigt mycket information att ta del av:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset-6

Att tänka kritiskt och söka information är alltid bra. Men det är viktigt att vara källkritisk kring var det man läser kommer ifrån och hur uppgifterna har tagits fram.

För mer läsning rekommenderas:

Europeiska smittskyddsmyndigheten: https://www.ecdc.europa.eu/en

Amerikanska folkhälsomyndigheten: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Världshälsoorganisationen: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Sök efter svar och guider