Med fokus på yttrandefrihet

Med det passande temat Yttrandefrihet kom årets mässa att mest handla om den högerextrema tidskriften Nya Tiders närvaro på mässgolvet. Men inte bara.