Foto: SVT

”Svenska nyhetsmedier är inte vänstervridna”

Uppdaterad
Publicerad
ANALYS ·

Svenska nyhetsmedier var inte vänstervridna i fjolårets valrörelse. Det slås fast i en ny forskningsrapport om valet 2018. Tvärtom gynnades den borgerliga Alliansen i mediebevakningen inför valet.

Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Svenska nyhetsmedier var inte vänstervridna i fjolårets valrörelse. Slutsatsen dras av medieforskarna Bengt Johansson och Jesper Strömbäck som granskat hur partierna behandlades i nyhetsmedierna i valrörelsen.

En annan slutsats är att det nya politiska läget med tre block i svensk politik påverkade mediebevakningen. Flera partier tvingades utkämpa ett tvåfrontskrig, vilket innebar att de utsattes för korseld i medierna. Men den korselden drevs inte av journalisterna, utan av de andra politiska partierna.

Den gamla blockpolitiken maldes sakta men säkert sönder under förra mandatperioden. I valrörelsen formerade sig snarare tre politiska block: De rödgröna, Alliansen och Sverigedemokraterna.

Det här påverkade starkt valrörelsen och inte minst mediebevakningen av den. Både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tvingades utkämpa tvåfrontskrig. För Sverigedemokraterna innebar det att partiet inte bara kritiserades av de rödgröna partierna, främst Socialdemokraterna, utan också av de borgerliga. Socialdemokraternas tvåfrontskrig innebar att partiet dels utsattes för kritik av Alliansen, dels av Sverigedemokraterna.

Konsekvensen av detta blev att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna var de partier som blev mest ansatta av kritik i valrörelsen. Att Socialdemokraterna samlat fick en bättre behandling i medierna beror i huvudsak på partiets större totala uppmärksamhet.

Sämst behandling fick Sverigedemokraterna, men det baseras inte på negativa omdömen av journalister, utan på den omfattande kritik som framfördes i media av de politiska motståndarna. Det menar medieforskarna Bengt Johansson och Jesper Strömbäck i sin granskning av hur partierna behandlades i nyhetsmedierna. Resultatet av denna granskning presenteras nu i boken ”Kampen om mediebilden”.

Sett över hela valrörelsen fick Socialdemokraterna mest uppmärksamhet i medierna, vilket kan anses som fullt naturligt på grund av partiets storlek men också av regeringsinnehavet. Den ansvarsutkrävande delen av nyhetsjournalistiken kom också till stor del inriktas mot Socialdemokraterna, som ledde regeringen under förra mandatperioden. Till detta kom kritiken från både Alliansen och Sverigedemokraterna.

Sista veckan före valet var det dock Sverigedemokraterna som omnämndes mest i medierna. Sannolikt berodde detta – i alla fall delvis – på den kampanj Socialdemokraterna då bedrev mot SD där partiet anklagades för att driva en borgerlig politik med stora skattesänkningar och förslag till marknadshyror. En annan faktor som kan ha påverkat är också den omfattande uppmärksamheten kring den avslutande partiledardebatten då SVT tog avstånd från Jimmie Åkessons uttalanden.

Enligt granskningen var Sverigedemokraterna det parti som gynnades minst i fjolårets valrörelse. Även om inte Moderaterna kom ut särskilt väl i medierna gynnades ändå Alliansen som helhet, menar forskarna. Framför allt Liberalerna och Centerpartiet fick en gynnsam behandling. Det gäller för övrigt de flesta mindre partier som inte lika ofta hamnar i skottgluggen för motståndarnas kritik.

Faktum är att Alliansen fick den mest gynnsamma behandlingen under valrörelsen. Det innebär dock inte att medierna varit partipolitiskt partiska, menar forskarna. Snarare ska det ses som ett uttryck för nyhetvärderingen under valrörelsen samt att Socialdemokraternas utsattes för kritik från flera håll. En annan slutsats av att Alliansens gynnades i mediebevakningen är också att det inte går att hävda att nyhetsjournalistiken är vänstervriden.

De politiska sakfrågor som toppade mediernas bevakning av valrörelsen var sjukvården och migrationen. Polis och rättsfrågor samt miljöfrågor kom på delad tredjeplats. I allt väsentligt följer det huvuddragen i valdebatten och speglar därför valrörelsen.

En vanlig diskussion när mediebevakning av politik tas upp är huruvida sakfrågorna eller spelet får störst utrymme. Både från forskare och politiker framförs ofta kritik om att medierna är alltför inriktade på att skildra det politiska spelet.

Det här granskas också i denna undersökning och ett resultat är att i kvällstidningarna dominerar artiklar som skildrar spelet. Antalet artiklar som handlar om politiska sakfrågor är här betydligt färre. I till exempel SVT:s Rapport däremot är det en kraftig övervikt av inslag om sakfrågor. Här skildras under valrörelsen sakpolitiken dubbelt så ofta som spelet, enligt undersökningen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.