Reskamraterna i ”Team Bachstad” – Øystein Bache och Rune Gokstad - ger sig ut på nya äventyr.

Med motorbåt i vikingarnas fotspår

Norskt humoristiskt reseprogram

Øystein Bache och Rune Gokstad i Team Bachstad har tidigare kört brandbil till Mongoliet, korsat Indien i tuc-tuc och bilat genom Indokina. Nu tar de båten i vikingarna fotspår, i österled.