Skärpta krav för medverkande i Eurovision

Foto: Jessica Gow/Scanpix
Loreen var en av de som uppmärksammade de bristande mänskliga rättigheterna bakom Azerbajdzjans polerade fasad. Nu kan länder som inte möter kravet på demokrati uteslutas.

EBU skärper kraven på demokrati för sina medlemsländer. Det kan innebära att länder som Azerbajdzjan och Vitryssland får svårare att accepteras i unionen – och därmed tvingas ut ur Eurovision Song Contest.

Det grundläggnade kravet för att få gå med i EBU är att man är medlem i Europarådet. Detta är också anledningen till att icke-europeiska länder såsom Georgien och Azerbajdzjan tillåts delta i Eurovision Song Contest.

Nu kan emellertid vissa av medlemsländerna tvingas ut ur unionen. Efter påtryckningar från flera europeiska länder skärps kraven på mänskliga rättigheter och demokrati för EBU:s medlemmar.

Trakasserier i Baku

En av de avlösande faktorerna bakom de skärpta kraven var de trakasserier som norska journalister utsattes för i samband med Eurovision i Baku. Efter att ha gjort satiriska inslag om landet och evenemanget stoppades utsända från norska NRK av azerisk polis. Därefter tvingades komikern Amir Asgharnejad, som var en del av teamet, att klä av sig och stampa på den iranska flaggan. Kränkningarna fick Norge att överväga att dra tillbaka sitt bidrag.

Medlemmar kan uteslutas

Efter Azerbajdzjans värdskap för  Eurovision Song Contest har tv-chefer från de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland och Österrike tillsammans tagit fram nya etiska regler för vilka som får gå med i EBU och därmed tävla om värdskapet för evenemanget. De nya kraven innebär också att befintliga medlemmar kan uteslutas om de inte möter minimikraven för demokrati och mänskliga rättigheter.

– Vi måste få tydliga sanktionsmöjligheter mot företag i medlemsländer som inte följer de etiska och demokratiska reglerna i EBU. Radio- och tv-stationerna i ett EBU-land måste arbeta för demokratiska fri och rättigheter i landet. Och för nya medlemmar kräver vi att de har tydliga och uttalade demokratiska värderingar, säger Hans-Tore Bjerkaas på NRK till Dagens Nyheter.

Börjar gälla i juni

De nya reglerna kommer att antas formellt i samband med EBU:s konferens i Strasbourg i juni. Därmed kommer de att gälla när Eurovision Song Contest avgörs i Sverige nästa år.