Anna-Greta Leijon gästar Min sanning

Anna-Greta Leijon i Min sanning.

Anna Greta Leijon, omstridd justitieminister och tung socialdemokrat berättar i Min sanning om terrorhot, Ebbe Carlsson och sin barndom med en våldsam pappa som utsatte henne för sexuella övergrepp.

Hon kom in i regeringen på en tid då kvinnliga statsråd var ovanliga, och blev en av de riktigt tunga ministrarna i regeringarna på 70- och 80-talen.

Inifrån maktens korridorer deltog hon i moderniseringen av Sverige. Hon fick tidigt den redan då känsliga frågan om invandringen på sitt bord.

Riktigt dramatiskt blev hennes liv i samband med ockupationen av västtyska ambassaden 1975, då hon under efterspelet hotades av kidnappning. Och under den så kallade Ebbe Carlsson-affären som följde efter Palme-mordet spelade hon en central och för eget vidkommande avgörande roll.

När Anna-Greta Leijon nu kommer till Min sanning råder ingen brist på samtalsämnen.

Programledare är Petter Ljunggren.