Carin Götblad om sitt arbete och sina upp-och nedgångar

Carin Götblad

I säsongens sista Min sanning kommer Carin Götblad, tidigare polischef och länspolismästare i Stockholm, numera regeringens samordnare mot våld i nära relationer.

Hon fick rykte om sig att vara beslutsam och få saker gjorda, hon fick ut poliser i förorten och hon fick in fler kvinnliga chefer i kåren. Hon engagerade sig i kampen mot grov, organiserad brottslighet och hon ökade andelen poliser med annan bakgrund än svensk. Samtidigt har hon kritiserats för att ha hårda nypor och även anklagats för olagliga metoder. I Min sanning berättar Carin Götblad om sina vägval, sin bakgrund och om upp- och nedgångar.

Carin Götblad berättar om sitt stora engagemang för människor med psykiska ohälsa. Ett engagemang som är en följd av den vanmakt och sorg hon kände då en person i hennes egen närhet drabbades. Hon berättar också om Anna Lindh-mordet och den press och de påtryckningar hon då utsattes för, både från allmänheten och högt uppsatta politiker. Carin Götblad har också gjort sig känd för sin annorlunda och kreativa ledarstil, som ofta inneburit både drastiska och ibland dråpliga förändringar. Intervjuar gör Cecilia Bodström.