Simon Kyaga svarar på frågor om bipolaritet

Simon Kyaga
Simon Kyaga

Simon Kyaga, överläkare i psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset och medicinsk forskare vid Karolinska Institutet, svarar på de vanligaste frågorna kring bipolaritet.

Hur vet man om man har en bipolär diagnos?
– Bipolär sjukdom innebär perioder om flera dagar med uttalad nedstämdhet och motsvarande perioder med uttalad uppvarvning. Om dessa perioder leder till påtagliga problem i ens liv, så bör man uppsöka läkare.

Jag tror att en nära vän har en bipolär diagnos, hur kan jag hjälpa den personen?
– I första hand bör man vända sig till primärvården (vårdcentral). Om det är ett akut tillstånd finns det en psykiatrisk akutmottagning i de flesta större städer.

Hur funkar det, är man sjuk resten av livet?
– Bipolär sjukdom är generellt inte något man blir frisk från. Däremot kan man med behandling (läkemedel och psykoterapi) bli fri från de mer allvarliga symtomen.

Du har forskat på sambandet mellan bipolaritet och kreativitet, hur ser det ut?
– Vi har visat ett samband mellan kreativa yrken och personer med bipolär sjukdom, samt deras friska släktingar.

Kan det finnas fördelar med att ha en bipolär diagnos?
– Bipolär sjukdom innebär per definition en funktionsnedsättning, men vi har i stora material också gett stöd för ökad kreativitet och ledarskap bland personer med bipolär sjukdom och deras släktingar. Det är förenligt med flera historiska exempel på framstående individer med bipolär sjukdom

I vilken ålder är det vanligast att man får sin diagnos?
– De vanligaste debutåldrarna för bipolär sjuksdomstyp I är tonåren och den tidiga vuxenåldern (ca 13-35) och sedan avtar frekvensen av debut fram till ålderdomen. Bipolär sjukdom II debuterar i genomsnitt senare än bipolär typ I.

Ungefär hur stor del av den svenska befolkningen har bipolär diagnos?

–  I en stor undersökning från 11 länder genomförd av världshälsoorganisationen WHO 2011 så var livstidsförekomsten 0,6 % för bipolär sjukdom I, 0.4 för bipolär sjukdom II och 1,4 för bipolär UNS. På totalen blir det 2,4 %.

Kan miljö påverka utvecklingen av bipolär sjukdomen? Till exempel att växa upp med en mycket instabil förälder?

– I princip kan miljön påverka. Skattningar av den genetiska komponenten vid bipolär sjukdom I är vanligen 60-80 %, resten utgörs av miljöfaktorer.

Vad är skillnaden mellan bipolär I och II?

– Bipolär sjukdomtyp I karaktäriseras av manier, medan bipolär sjukdomstyp II karaktäriseras av hypomanier. Både vid typ I och II finns uttalade depressioner.

Jag är livrädd för att få en diagnos och behöva ta en massa mediciner. Finns det något man kan göra själv? Yoga och livtsilsförändringar?

– Jag tycker man ska ta upp med sin läkare vad man misstänker, så att läkaren formellt kan ta ställning till den misstanken. Perioderna med depression ska formellt vara två veckor och perioder med mani minst en vecka. Uppehållen kan var korta eller flera år långa. I den klassiska beskrivningen är man symptomfri under dessa uppehåll. Ny forskning visar dock att en stor del av patienterna har kvarstående symptom även under dessa uppehåll. Episoderna kan komma utan triggers, men generellt kan stress, bristfällig sömn, drogintag m.m öka risken för ett nytt skov.

Vad är skillnaden mellan biolär sjukdom och utmattningssyndrom?

– De definieras helt olika. Min kliniska erfarenhet är dock att det finns många likheter i hur symptomen presenteras vid dessa två tillstånd. Vid bipolär sjukdom är det dock centralt med det varierande stämningsläget, vilket inte är lika uttalat vid utmattningssyndrom.