Lanny är särskilt begåvad – men vad är det?

Lanny är nio år, men går redan i sexan. Hon är särskilt begåvad.

Särskild begåvning

Att vara särskilt begåvad, eller särbegåvad som det också heter, betyder bland annat att en tänker annorlunda och snabbare än andra människor.

Det är bara några få procent i världen som är det.

 

Särskilt begåvade elever kan till exempel:

• vara bra på att tänka logiskt

• lära sig nya saker snabbt

• ha väldigt bra minne

• lärt sig läsa tidigt

• vara bra på siffror

• ha en stor och livlig fantasi

 

Källa: begåvadebarn.se

Har du hört talas om särbegåvning innan?

Vill du rösta?

Be en vuxen slå på javascript.

545545 röster sammanlagt

Ja

653653 röster sammanlagt

Nej

Inte alltid roligt

Att vara särskilt begåvad betyder att en inte är som alla andra, vilket kan vara jobbigt.

När Lanny började skolan så visste ingen om att hon var särskilt begåvad och när hon inte lärde sig något nytt i skolan blev hon väldigt ledsen. Det var jobbigt att vara annorlunda när ingen visste om varför hon var det.

Lanny försökte istället anpassa sig och vara som alla andra elever i klassen, men det gick inte.

Svårt att upptäcka

Det kan vara svårt att upptäcka om barn är särskilt begåvade.

För Lanny tog det ett tag innan, men skolan gjorde senare flera tester som visade att hon är särskilt begåvad. Nu går hon i sexan och får lära sig saker med elever som är mycket äldre än henne. Hon är också mycket gladare.

Lanny vill berätta för andra

Lanny har använt sin särbegåvning för att berätta för andra om hur det är att vara det som elev.

Bland annat har hon skrivit en bok och föreläst för lärare. Hon har också blivit inbjuden av utbildningsminister Gustav Fridolin för att vara med på ett möte om just särbegåvning.

 

Känner du någon som är särskilt begåvad?

Vill du rösta?

Be en vuxen slå på javascript.

263263 röster sammanlagt

Ja

547547 röster sammanlagt

Nej