Regering eller riksdag – vem bestämmer vad?

Vad gör regeringen?

Det är statsministern som leder regeringen och här sitter det parti, eller det block, som fick flest röster i valet.

I regeringen finns alla ministrar, till exempel utbildningsministern och finansministern. Regeringen kommer med förslag på olika lagar och på hur Sveriges pengar ska användas.

TT

Finansministern (Magdalena Andersson (S) 2014-2018) lägger förslag om hur Sveriges pengar ska används.

Vad gör riksdagen?

I riksdagen sitter 349 personer. Platserna i riksdagen kallas mandat. 1 plats = 1 mandat.

Det är riksdagen som faktiskt bestämmer och riksdagen har tre viktiga uppgifter!

1. Besluta om nya lagar.

2. Bestämma hur Sveriges pengar ska användas.

3. Se till att regeringen sköter sitt jobb.

Jobbar i grupper

Precis som i skolan kan man inte diskutera allt i stor grupp. Därför finns - grupparbete!

Riksdagen är uppdelad i grupper, som kallas utskott. Det är i utskottet som det mesta jobbet görs. Det finns 15 olika utskott i riksdagen. Ett utskott jobbar med sjukvård, och ett annat jobbar med skolfrågor.