Politikerna svarar på era viktigaste frågor

Partierna svarar på era frågor

Under våren bad vi Lilla Aktuellts tittare att skicka in sina viktigaste frågor kring valet. Vi fick massor av frågor, som handlade om allt möjligt! Men allra flest skrev om tre ämnen:

- miljö och klimat

- invandring- och flyktingfrågor

- skolan

Vi bad alla partiledare svara på några av frågorna. Här nedan ser ni alla svar!

Just nu pratas det mycket om klimatförändringarna och vad vi kan göra för att sluta värma upp vårt jordklot. (Foto: TT)

Vad vill ni göra för att lösa miljö- och klimatproblemen?

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill att vi om tolv år har slutat använda olja och bensin, och istället kör bilar på el eller andra miljövänliga bränslen.

Socialdemokraterna: Vi har fördubblat mängden pengar för miljö och klimat och vi har världens kanske högsta mål om att minska utsläpp som påverkar klimatet.

Vänsterpartiet: Vi vill ha bättre och billigare tåg. Företag ska inte få förstöra miljön för att tjäna pengar. Vi vill ha mer solenergi och vindkraft.

Centerpartiet: Vi vill göra det dyrare att förstöra klimatet. Flygplan och bilar ska gå på bättre bränslen. Fattiga länder ska få hjälp att släppa ut mindre.

Kristdemokraterna: Vi står bakom målet att Sverige inte ska ha några utsläpp av klimatgaser år 2050. För att klara det krävs en kraftig minskning av utsläppen.

Liberalerna: Alla länder behöver samarbeta. EU ska ha tuffare regler och bestämma att det ska bli dyrare att flyga för alla som bor i hela Europa.

Moderaterna: Vi satsar på elbilar och på bättre vattenrening som minskar utsläppen i haven. Vi vill även ge mer hjälp till andra länder som har stora miljöproblem.

Sverigedemokraterna: Miljön och klimatet är en fråga som berör hela världen. Vi vill därför kraftigt hjälpa andra länder som inte är lika duktiga som oss på att hålla nere utsläppen.

 

Såhär såg det ut under ett klimatmöte i Malmö förra året. (Foto: TT)

Har ni politiker gjort tillräckligt för att lösa miljöproblemen?

Miljöpartiet: Nej. Vi har mycket mer att göra i Sverige, EU och internationellt. Det handlar om mer klimatsmart mat, att det vi köper ska hålla längre och sluta med kol och olja.

Socialdemokraterna: Vi har fördubblat mängden pengar för miljö och klimat och vi har världens kanske högsta mål om att minska utsläpp som påverkar klimatet.

Vänsterpartiet: Nej. Det beror på att olika politiker vill göra olika mycket. För att lösa problemen måste vi som vill göra mer för miljön växa i valet.

Centerpartiet: Nej. Men att världens länder kom överens vid det stora klimatmötet i Paris var bra. Det gör att nästan alla länder måste göra mer nu.

Kristdemokraterna: Man kan alltid önska att man hade gjort mer eller annorlunda. Nu har vi dock flera förslag som ska göra att vi får en bättre miljö.

Liberalerna: Nej. Men nu förstår fler och fler hur viktigt det är. Vi måste ta tag i dessa problem nu för att vi inte ska förstöra vår planet.

Moderaterna: Vi har kommit en bit på vägen, till exempel finns internationella överenskommelser om att sänka utsläppen, men vi måste göra mer.

Sverigedemokraterna: Nej, vi behöver göra mer. Men vi behöver göra rätt saker. Istället för att försvåra för människor att bo på landsbygden här i Sverige, behöver vi hjälpa andra länder i deras miljöarbete.

Många människor tvingas fly från sina hem, bland annat på grund av krig och konflikter. De senaste åren har många människor flytt till Sverige. (Foto: TT)

Hur vill ni att Sveriges invandring- och flyktingpolitik ska se ut?

Centerpartiet: Om man flyr från ett land där det är krig ska man kunna få skydd. Barn som har flytt ska få återförenas med sina mammor och pappor.

Kristdemokraterna: Människor som flyr krig och förföljelse ska få skydd i Sverige men vi kan inte ensamma ta emot alla. Vi vill få fler länder att hjälpa till.

Liberalerna: Invandring är bra för Sverige. Men det måste vara lagom många som kommer, så att de som flyttar hit kan få ett jobb och någonstans att bo.

Moderaterna: Sverige ska hjälpa de som är på flykt, men samtidigt se till att de som kommit hit snabbt lär sig svenska och får jobb.

Sverigedemokraterna: Svensk flyktingpolitik ska gå ut på att hjälpa så många flyktingar som möjligt. Istället för flyktinginvandring till Sverige, vill vi hjälpa de som är kvar i krisernas närhet där de flesta finns.

Vänsterpartiet: Vi vill att om föräldrarna bor här så ska deras barn också få bo här. De som flyr från krig och förföljelse ska få skydd.

Miljöpartiet: Människor som flyr från krig ska få komma hit. Miljöpartiet har kämpat för att många unga som kommit utan sina föräldrar ska få stanna här.

Socialdemokraterna: Människor på flykt ska alltid få skydd. Alla EU-länder måste ta ansvar, gemensamma regler behövs. Svenska regler kan inte vara mer generösa.

Bild från en manifestation mot rasism, sommaren 2018. (Foto: TT)

Vad vill ditt parti göra för att stoppa främlingsfientlighet?

Centerpartiet: Alla vi som är emot främlingsfientlighet måste hjälpas åt och berätta varför det är fel, och att alla människor är lika mycket värda.

Kristdemokraterna: Alla människor är lika mycket värda. Det står också i lagen. Föräldrar och skolor ska lära barnen att vi kan vara olika men är lika värda.

Liberalerna: Alla är lika mycket värda. Att vara elak mot någon på grund av var man kommer ifrån är olagligt. Vi måste tillsammans våga säga ifrån.

Moderaterna: Moderaterna tror på alla människors lika värde. Vi ska alltid stå upp för människors rättigheter och ta tydligt avstånd mot dem som inte gör det.

Sverigedemokraterna: Jag tror att vi behöver prata mer med varandra och med människor som kommer från andra kulturer. Både för att vi ska förstå dem, men framförallt för att de ska förstå hur vi är och hur dem ska kunna bli en del av oss.

Vänsterpartiet: Barn från olika bakgrund ska gå i samma skola så att man möts. Städerna ska inte vara så uppdelade. Vi ska alltid säga ifrån mot rasism.

Miljöpartiet: Lärare ska få mer kunskap om hur man bygger bra skolor utan rasism, och polisen ska kunna agera hårdare mot rasistiska brott.

Socialdemokraterna: Främlingsfientlighet och rasism är aldrig OK. Vi måste säga ifrån. Vi måste bryta segregationen. Om människor umgås blir de mindre rädda.

Det är lärarbrist i Sverige - alltså, det finns för få lärare! Det är ett stort problem för skolan. (Foto: TT)

Vad vill ni göra för att det ska finnas tillräckligt många lärare?

Sverigedemokraterna: Vi vill förbättra lärarnas villkor och arbetsmiljö. Genom det kommer fler att vilja bli lärare.

Vänsterpartiet: Vi måste satsa mer på skolan så att fler vill bli lärare. Skolans pengar ska gå till lärare, inte försvinna till den som äger skolan.

Socialdemokraterna: Utbilda och anställa fler lärare genom att höja lönen, ge skolan mer pengar och förbättra lärarutbildningen. Och anställa lärarassistenter.

Miljöpartiet: Det ska finnas fler lärare och andra vuxna i skolan. Vi höjer lärarlöner och vill att lärare ska få mer tid att arbeta med sina elever.

Centerpartiet: Vi vill göra lärarutbildningen bättre. Och höja lönerna så att fler vill bli lärare.

Kristdemokraterna: Det ska bli lättare för de med annat yrke att bli lärare. Lönerna ska höjas och administration minska. Vi vill utbilda fler speciallärare.

Liberalerna: Lärarna har Sveriges viktigaste jobb. Utbildningen ska vara bättre, och lönen ska vara högre. Lärarna har också för mycket pappersarbete.

Moderaterna: Moderaterna vill att fler lärare ska få bättre betalt och vi vill utbilda fler lärare.

Alla har rätt att känna sig trygga i skolan. Ändå känner många tvärt om - otrygghet, till exempel på grund av mobbning. (Foto: TT)

Hur ska ni göra för att alla ska känna sig trygga i skolan?

Sverigedemokraterna: Dels vill vi ha fler vuxna närvarande i skolan. Men också ge skolan bättre stöd i att flytta på elever som beter sig väldigt illa.

Vänsterpartiet: Vi vill ha fler lärare och andra vuxna i skolan. Då kan eleverna få mer hjälp när det händer dåliga saker.

Socialdemokraterna: Alla vuxna i skolan ska ha möjlighet kan säga stopp om någon mobbas, kränks eller mår dåligt och skolor och skolgårdar behöver rustas upp.

Miljöpartiet: Alla elever behöver fler vuxna som har tid, på lektionerna, på rasten och i elevhälsan. Miljöpartiet ser till att fler kan jobba i skolan.

Centerpartiet: Ingen ska behöva bli mobbad i skolan. Vi vill att det ska bli lättare att flytta den som mobbar till en annan skola.

Kristdemokraterna: Det ska bli lättare för de med annat yrke att bli lärare. Lönerna ska höjas och administration minska. Vi vill utbilda fler speciallärare.

Liberalerna: Det är jätteviktigt. De allra bästa lärarna vill jobba på bråkiga skolor. Elever som mobbar andra ska kunna flyttas från en skola.

Moderaterna: Moderaterna vill alla elever och lärare ska känna sig trygga i skolan. Den som mobbar andra elever ska inte få vara kvar på samma skolan.