Morgan Allings handfasta råd för att undvika konflikter på jobbet

Morgan Allings handfasta råd för att undvika konflikter på jobbet.

Morgan Allings kort ger dig konkreta råd för hur man undviker personkonflikter och förebygger mobbning.

INFÖR MÖTET – DET SVÅRA SAMTALET

 • Tänk noga igenom vad du ska säga
 • Använd alltid konkreta exempel
 • Vad har hänt – när/var/hur
 • Skuldbelägg aldrig en kollega
 • Utgå från dina egna känslor och reaktioner
 • Anklaga inte andra
 • Skilj på sak, handling och person
 • Tänk ut förslag på lösningar
 • Gå ihop med en kollega om det känns svårt
 • Ni bygger tillit genom att öva

PÅ MÖTET

 • Förringa aldrig det en kollega tar upp
 • Ha respekt för det din kollega säger
 • Prata inte om någon – med prata med någon
 • Gå inte i försvarsställning – ta emot, ställ frågor och tänk efter
 • Dela ut tydligt ansvar
 • För minnesanteckningar på mötet

EFTER MÖTET

 • Ta ditt ansvar och läs minnesanteckningarna
 • Följ upp att förslag på lösningar genomförs
 • Tänk positivt – allt syftar till att den psykosociala miljön på jobbet ska bli bättre

Morgans mission

Realityserie mot mobbning med Morgan Alling