Morgan om den osynliga mobbningen på jobbet

Morgans mission

Mobbning bland vuxna är vanligare än bland barn. Cirka 450 000 personer, eller nio procent av alla arbetande i Sverige, säger sig någon gång varje år ha blivit utsatta för mobbning eller kränkande särbehandling på jobbet. I den nya säsongen av Morgans mission besöker Morgan Alling fyra olika arbetsplatser för att synliggöra den osynliga mobbningen.

Reaktionerna Morgan Alling mötte på de arbetsplatser han besökte var stark förnekelse när vuxenmobbning fördes på tal.

– ”Vi har ingen mobbning här” var en vanlig kommentar. Sen började vi prata om vad mobbning är och hur det uppstår - och då kände många igen sig i vad de sett eller varit med om. Det som slår mig är att alla medverkande i programmen verkligen har ett stort engagemang för frågan. Men okunskapen om vad mobbning innebär är stor, säger Morgan Alling. Morgans mission besöker Blodcentralen i Malmö, Svenska kyrkan i Klippan, Räddningstjänsten i Helsingborg och Samhall i Söderhamn. Målet är att tillsammans med de medverkande förbättra den psykosociala arbetsmiljön och förebygga mobbning på arbetsplatsen. Till sin hjälp har Morgan psykologen och forskaren på Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Linköping, Stefan Blomberg.

Se programmet som blickar tillbaka på den första säsongen – Morgans mission - ett år senare

Morgans mission har säsongsstart den 16 mars klockan 21.00 i SVT1 och SVT Play!

Fakta:

- Cirka 450 000, eller nio procent av alla arbetande i Sverige, säger sig någon gång varje år ha blivit utsatt för mobbning eller kränkande särbehandling på jobbet. (AMV/SCB)

- Mellan 2012 och 2014 ökade antalet personer som angav att de upplevt hälsoproblem på grund av mobbning, trakasserier och kränkningar på jobbet från cirka 15.000 personer (0,3 procent av antalet arbetande i Sverige) till ca 25.000 personer (0,5 procent av antalet arbetande i Sverige). (AMV/SCB)

- Varje år blir minst 10.000 personer i Sverige långtidssjukskrivna på grund av mobbing eller kränkande särbehandling på jobbet. (SOU 1999:69)

- Antalet anmälda arbetsskador på grund av mobbning och kränkande särbehandling har nästan fördubblats under perioden 2010-2015, från 635 till 1160 anmälningar per år. Denna ökning har skett, trots att det totala antalet anmälda arbetsskador minskar. (AMV/FK)

- 100-300 självmord (av cirka 1500 totalt i Sverige/år) varje år har samband med mobbing och kränkande särbehandling på jobbet. (SOU 1999:69)

Morgans mission

Realityserie mot mobbning med Morgan Alling