Om metoderna i Morgans mission

Låt/text av: Anne Linnet/Björn Afzelius
Morgan Alling.

Mobbning handlar inte om onda barn - utan om onda mönster. I denna realityserie får följa skådespelaren Morgan Allings kamp mot mobbning och kränkningar. Tillsammans med en av Sveriges främsta mobbningsforskare tar han sig an en vanlig skolklass för att ge dem nya kunskaper och erfarenheter som förändrar dem för alltid.

Det finns inga onda barn, det finns bara onda mönster är den tanke som ligger till grund för Morgans Mission mot mobbning. Det innebär att Morgan Alling utgår från att kränkningar och mobbning inte handlar om individernas personligheter utan om att de sociala relationerna och mönstren i klassen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

”Onda mönster" handlar om en skol- eller klasskultur som skapar förutsättningar för uteslutning. En kultur som premierar mobbarna samtidigt som det skadar dem som utesluts.

Forskning visar att mobbning först och främst handlar om kulturen eller relationerna i klassen eller på skolan.

Morgans arbetssätt:

Morgan Alling har med stöd av mobbningsforskaren Björn Johansson från Örebro Universitet arbetat med skolklasserna på Norreportskolan i Ystad. Arbetssättet har bestått av tre delar:

  • Vad är mobbning och vilka är konsekvenserna för den enskilde och för hela klassen? Eleverna beskriver miljön i klassen och på skolan, sett ur deras perspektiv. Klassen diskuterar vad kränkningar och mobbning är, vad ensamhet är, ryktesspridning, etc.
  • Klassen arbetar med teman: klassens sociala historia, vilken klass de vill vara, samarbetsövningar, tillit och gemenskap och vilka regler som ska gälla (utöver det som lagstiftningen och skolans regelverk kräver).
  • ACTION. Klassen planerar, genomför och presenterar resultatet av sitt arbete för resten av skolan.

Elementen inom de tre stegen bör anpassas till de lokala förutsättningarna, från klass till klass och från skola till skola, så arbetssättet matchas till lokala förhållanden och frågor.

Det är ytterst viktigt att även tänka på att vid eventuella pågående eller akuta fall och ärenden vara extremt försiktiga med att diskutera klassens sociala historia och erfarenheter av mobbning. Även om kännedom om pågående eller akuta fall saknas bör hänsyn tas till att enskilda elever kan känna sig utsatta eller utpekade under dylika diskussioner.