Muitte mu – Minns mig

Norsk-samiskt musikprogram

Sex norska artister ska på tre dagar lära sig jojka en person som de håller av. Som mentor under de intensiva dagarna har de en erfaren jojkare och den musikaliska gåvan överräcks under en avslutande konsert i Karasjok.