Stödorganisationer

Här hittar du telefonnummer och länkar!

Nationella hjälplinjen
http://www.hjalplinjen.se/
Telefon: 0771-22 00 60
Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon, alla dagar kl. 13-22. Det kostar som ett vanligt samtal och du kan vara anonym. Vill du nå Hjälplinjen via texttelefon kan du göra det via förmedlingstjänsten Texttelefoni.se.

Jourhavande präst
Telefon: 112

Kyrkans jourtjänst
Telefon: 031-800650

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
www.spes.se
Telefon: 08-34 58 73. Telefonjour alla dagar kl. 19-22.

Självmordlinjen
www.mind.se/sjalvmordslinjen
Telefon: 90101 eller chatt.
Självmordslinjen är till för dig som går i tankar på att ta sitt liv. Välkommen att ringa, mejla eller chatta anonymt med våra volontärer. Vi har öppet dygnet runt.

Brottsoffermyndigheten
www.brottsoffermyndigheten.se

Självskadebeteende

BRIS
Telefon: 116 111
www.bris.se

Föräldrastöd

BRIS Vuxentelefon om barn
www.bris.se/for-vuxna-om-barn/bris-vuxentelefon-om-barn
Tel 077-150 50 50

Mind, för psykisk hälsa
Föräldratelefonen
Telefon: 020-85 20 00

Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejlen
Telefon: 020-786 786

BUP
Barn-och ungdomspsykiatrin ger stöd och hjälp