Svenska litteraturpristagare

Den allra första svenska författare som belönades med Nobelpriset i litteratur var Selma Lagerlöf. Hon fick priset 1909 och var också den första kvinnliga pristagaren. Fem år senare blev hon invald som ledamot i Svenska Akademien.

Sedan dess har ytterligare sex svenska författare utsetts till Nobelpristagare fram till i år. Fem av dem satt i akademien när de fick priset. En av dem, Erik Axel Karlfeldt, utsågs till pristagare efter sin död - något som blev omöjligt efter ett beslut i Nobelstiftelsen 1974. Den andra kvinnan som finns på listan över svenska litteraturpristagare är Nelly Sachs, ursprungligen tyska men svensk medborgare sedan 1952.

Mycket kritik har akademien fått ta emot genom åren för att förhållandevis många svenskar fått litteraturpriset. Kritik har också riktats mot det faktum att man belönat sina egna medlemmar. En författare som tog särskilt illa vid sig av kritiken var Harry Martinsson. Debatten om hans Nobelpris (som delades med Eyvind Johnson) anses åtminstone delvis ha legat bakom Martinssons självmord 1978.

Tidigare svenska litteraturpristagare:

1909 - Selma Lagerlöf

1916 - Verner von Heidenstam

1931 - Erik Axel Karlfeldt

1951 - Pär Lagerkvist

1966 - Nelly Sachs

1974 - Eyvind Johnson delat med Harry Martinson

2011 - Tomas Tranströmer