Elisabeth sitter i en blå soffa. Bakom henne ett rött draperi.

Nya perspektiv

Program på teckenspråk

Nya perspektiv är ett samlingsnamn på återkommande reportage och filmer skapade av utländska och teckenspråkiga producenter som diskuteras utifrån ett svenskt perspektiv.

Söndagar 18.00
Just nu finns inga avsnitt av Nya perspektiv tillgängliga.