Viktigaste valfrågorna – skolan

Hur ska undervisning bedrivas, elever bedömas och skolans utgifter finansieras? Staten styr grundskolan och gymnasiet genom lagar och läroplaner, men kommunerna har huvudansvaret.