#metoo och Fredrik Virtanen

Uppdrag granskning har gått på djupet med de etablerade mediernas agerande i fallet Fredrik Virtanen.