Uppdrag granskning om rovdjuren och rendöden i Sverige

På fjället pågår en kamp på liv och död mellan järv och ren. I Sverige ska det finnas både renar och rovdjur. Men vad händer när balansen rubbas – vem är det då som har företräde?