Ur chatten: ”Hur vet jag att allt sköts rätt?”

Uppdaterad
Publicerad
UPPDRAG GRANSKNING ·

Efter programmet chattade reportrarna Erica Larsson och Agneta Bernárdzon – här är alla frågor och svar.

håkan: Vilket bra program!!! Jag har varit med om detta själv , denna kontroll har de bara startat med sedan ni har gjort detta program. så det är bra att ni har gjort detta program. om jag inte hade vetat hur man ska göra hade jag aldrig fått reda på att min gamla arbetgivare inte betalade någon tjänstepension. Mvh Håkan

Agneta Bernárdzon:  Tack, det är nog fler än du som har varit med om det

Bengt Jönsson: Hur gör jag enklast för att säkerställa att allt sköts rätt, eftersom man uppenbarligen inte kan lita på AF-kontrollen? Om jag uppfattat rätt, alltså i de fall då det inte finns äkta fackliga avtal (ej häng eller likvärdit)...

Erica Larsson:  kontrollera med Fora om det betalats in försäkringar och pension kundtjänst 08-78740 10

ejan: jag har lönebidrag pga åldern och har haft det sen 2008 och tills dagen datum har inte arbetsförmedlingen ej heller Unionen kollat trots att jag har påpekat det inte kollat om bolaget har kollektivavtal, AF sa till mig för ett par år sen att så länge företaget har kryssat i rutan att dom har kollektivavtal så räcker det.... och unionen sa att om jag påpekar det till AF kan chansen att jag förlorar mitt jobb.. lite catch 22...

Agneta Bernárdzon:  Du kan själv ringa till Fora och kontrollera det.....08-787 40 10

bbsshh: Självklart sk Af stå för det hela gentemot Kurt och Marcins mamma m.fl. Sen får Af ta fighten med arbetsgivarna, som då fått bidrag på fel grund.

Agneta Bernárdzon:  Ja, man kan tycka att den enskilda individen som oförskylt drabbats borde få någon hjälp

Stefan: Enligt min arbetsgivare så är han ej skylldig att betala in pension för mig för han inte har kollektivavtal jag är anställd med lönebidrag sen 7 år tillbaka.

Erica Larsson:  Tycker genast att du skall kontakta facket, en lönebidragsanställd skall ha rätt till  pension precis som vid en vanlig anställning.

Trötter: Så var det dags igen då... Stackars människor som sitter och förlitar sig på myndigheternas löften ( i detta fall Arbetsförmedlingens ). Dags att återinföra tjänstemanna ansvaret..?

Erica Larsson:  Ja det verkar bestämt vara så att man måste ta ett mycket stort ansvar trots att AF inte får betala ut lönebidrag utan att de kontrollerat att detta med pension och försäkringar.

Mathias: Är det verkligen korrekt att man inte kan överklaga Arbetsförmedlingens beslut i ett skadeståndsärende eller gå vidare på annat sätt via domstol. Det låter orimligt att en part i målet (Arbetsförmedlingen) även har makten att slutgiltigt avgöra om de är skadeståndsskyldiga eller ej.

Agneta Bernárdzon:  Du kan inte överklaga gentemot Arbetsförmedlingen men du kan gå vidare till Tingsrätten.....men hur många vågar eller orkar det och riskera att kanske förlora

Rättshaveristen: Har haft en häftig diskussion med AF:s chef lokalt + AF Kundtjänst där jag förmedlat mina erfarenheter. Samma nonchalans möter jag som dom i programmet har mött. Bra gjort.

Agneta Bernárdzon:  Hoppas att du inte har gett upp...

Tittare: Angeläget och upprörande, men gud så segt reportage..

Erica Larsson:  Ja så tycker säkert en del och det var inte en helt lätt uppgift att göra något så krångligt som detta är lättförståligt, hoopas ändå du ger UG nya chanser:)

MammaMia: Tack för att ni bryr er. Fick ni uppfattningen att de kommer att ändra sina rutiner?

Agneta Bernárdzon:  Svårt att säga....men nu har vi i allafall lyft fram ett problem som de sägaer sig inte känna till....trots påtrycktningar från facket

Tallen: Törs man efter ert program ta en lönebidragsjobb?

Erica Larsson:  Det tror jag man törs men det gäller förstås att man har koll på sina rättigheter och en bra sak kan ju vara att prata med facket innan beslutsunderlaget skrivs under

veronica: hej jag vill veta om det räcker att arbetsgivaren har ett hängavtal. när jag är lönebidrags anställd? Är man då försäkrad.

Agneta Bernárdzon:  Ja, det är du men du kan gärna kolla din pension ändå....vi har i vår research stött på lönebidragstagare där det inte har betalats in någon pension....Men det går att att rätta till om du har hängavtal

Helena S: Martin Pazera jobbade mest gratis;blev utnyttjad av det svenska systemet... Han var mycket begåvad och bildad...Blev bl.a ansvarig för data kurser i Hbg... Mycket intelligent människa.. .. SYND!

Erica Larsson:  Instämmer, han var väldigt ambitiös och pliktrogen och älskade sitt arbete enligt de som kände honom väl. Och det är synd att redan utsatta människor utnyttjas.

eh: Har någon av personerna i programmet JO-anmält Arbetsförmedlingen? Det borde väl kunna göras?

Agneta Bernárdzon:  Jo, Teresa JO-anmälde Arbetsförmedlingen men de ansåg inte att det hade gjorts något fel

fd anställd på AF: Efter 5 år på Arbetsförmedlingen fick jag nog! Detta ni visat i kväll är bara toppen på isberget! AF väljer ofta att se mellan fingrarna på flera olika förordningar för att ha snygga siffror och att det ska se bra ut utåt. Många personer med funktionshinder har absolut inte det skydd/försäkringar de behöver. Det finns ingen som helst kontroll på arbetsgivaren, de kan i princip visa upp en faktura från tex. FORA försäkringar så godkände vi lönebidrag, stöd till personligt biträde mm. Ännu värre är det när det gäller Nystartsjobb och Instegsjobb. Då krävs INGA kontroller av arbetsgivaren överhuvudtaget när det gäller försäkringar. AF kräver att en arbetsgivare inte ska ha några skatteskulder, men även om det finns många hundratusen i skuld beviljas olika bidrag. Cheferna inom AF är mycket duktiga på att ”motivera” anställda förmedlare att se mellan fingrarna. Ett annat vanligt förekommande fenomen är att man låter ett lönebidragsbeslut löpa ut ena dagen och tar ett nytt nästa dag för att det ska se ut som att fler har fått anställningar! Något som varit intressant att granska är de gigantiska belopp som betalas ut i form av stöd till personligt biträde och stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen. Då kunde vi verkligen locka arbetsgivare att anställa genom att inreda kontor med olika möbler som man sedan hävdade att den med funktionsnedsättning behövde – saker som sedan i princip alltid tillföll arbetsgivaren. Om ni bara visste vad man kunde berätta – tyvärr är det inte många som vågar eftersom ständiga ”hot” uttalas från chefer till handläggare även efter att man avslutat sin anställning – locket på, munkavel på. AF är stora och krossar lätt en enskild person. Facken är oerhört svaga när det gäller hur de anställda behandlas... Tack och lov vågade jag bryta mig ur sekten – idag finns det gamla kollegor som inte hälsar och som talar illa bak ryggen för att man har svikit AF. Ja om ni bara vågade titta närmre skulle ni se att det guldet blir till sand!

Agneta Bernárdzon:  Vad intressant! Kontakta gärna mig på min mail agneta.bernardzon@svt.se

Stefan A: Nu skjuter ni väl fel personer, man kan inte ställa AF inför rätt för att företagare begår olagliga handlingar genom osant intygande om försäkringar man inte har, och framförallt ska inga skadestånd hamna på min skattsedel.

Erica Larsson:  Arbetsgivarna har självklart ett mycket stort ansvar men så även AF...Det ska väl inte vara så att våra skattepengar går rakt ned i företagens fickor, via arbetsförmedlingen, utan att de sköter sin kontroll så som lagen kräver för att det överhuvudtaget ska få betala ut några pengar. Denna åtgärd är ju inte i första hand till för arbetsgivarna utan för de som arbetar.

Roger: Gång på gång så inträffar händelser av det här slaget, där myndigheter har anställda som utför myndighetsbeslut och därefter dessutom får kontrollera sig själv. I Förvaltningslagen finns ex passager som nämner jäv, där myndighetsbeslut ej får fattas om ”det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i frågan.” Varför gäller inte detta alltid?

Erica Larsson:  Intressant fråga!

Fredd: Jag är för att alltid kritiskt granska myndigheter och deras förfarande. Men jag är inte så glad över att aggressivt rikta redan förutbestämda uppfattningar mot tjänstemän utan att själva ta reda på vilket lagrum som gäller eller få en mer objektiv bild av mångfalden av liknande ärenden. Inget är så lätt som det förklaras i programmet och den komplexitet av ärendegången. Jag är glad att inslaget görs men ni riktar det utan att ta hänsyn till hela bilden. Tycker ni att det är en helt korrekt bild ni ger utan att ta med alla variabler?

Agneta Bernárdzon:  Hur menar du....Vi ville inte snärja in oss alla riktlinjer – alltså Af interna arbetsredskap ...utan vi valde att hålla oss till den rättsförordning som gäller....är det det som du har synpunkter på?

eva: Hej! Har en dotter på 25år med lönebidrag pga reumatism, ett ofta förekommande problem e att hon ej får lön, hon har varit utan nu i 2månader, ofta lånar arbetsg min dotters pengar, dottern vill ej att jag går vidare me detta, men har pratat med AF som säger att dom inte har nå ansvar, de är facket säger dom, vet ej om arbetsg har kollektivavtal, hur tar jag reda på det? Måste hjälpa min dotter

Erica Larsson:  Tyvär så är det många gånger så att de som går på lönebidrag är så rädd om sitt jobb för att de äntligen kommit in på arbetsmarknaden och därför inte vågar ifrågasätta arbetsgivaren. Kontakta facket genast om din dotter är medlem...du kan också ringa Fora och kontrollera att det betalas in pension och till försäkringar. Lycka till

Mathias: En idé som vore högst rimlig tycker jag är att Uppdrag Granskning/SVT är behjälplig att driva något av de aktuella fallen i domstol, exempelvis med Thommy Iseskog som ombud. Detta skulle ju kunna få en prejudicerande effekt som även alla andra drabbade kan ha nytta av.

Agneta Bernárdzon:   Tommy Iseskog uttryckte faktiskt själv besvikelse över att det här ärendet inte prövats i domstol.....

inger: har erfarenhet av okunnigahandläggare på AF. Hur ska man kunna lita på att det är rätt beslut. Vart kan man vända sig

Erica Larsson:  Det verkar ibland så att man måste vara experten själv...En variant kan ju vara att prova prata med olika handläggare tills man hittar någon som man känner förtroende för och man kan också ringa de oliak fackförbunden, dom har stor kunskap i detta, exempelvis Unionen och HRF

fava: tack för att ni har gjort ett bra jobb, det betyder att ni är de enda som kan forsvara oss arbetere

Agneta Bernárdzon:  Tack själv

Mats Eriksson: När skall ni titta på de politiska besluten bakom. Vågar ni det.

Erica Larsson:  Tanken att ta det vidare har självklart slagit oss men det var inget som fick plats i detta reportaget som tog mycket tid och stor kraft att göra.

Nisse: Min fråga är gäller samma regler för t.e.x garantijobb, nystartsjobb .o.s.v

Agneta Bernárdzon:   Vi har bara valt att granska lönebidraget.....men ta kontakt med Af och fråga

Hilda: En sak som jag undrar är,hur vet du att en ”vanlig” arbetsgivare” med ”vanliga anställda” betalar in dina pensions & försäkringsavgifter? Är det inte så att arbetsgivaren kan fuska oavsett vilken form av anställning du har?Gäller ju inte enbart de som har lönebidrag.

Erica Larsson:  Precis detta slog oss då vi arbetade med deta här reportaget, vilket faktiskt programledaren tog upp i påannonsen inför reportaget. Idag har hoppar många runt på korta vikariat och då borde det verkligen vara på sin plats att kolla detta.

sarah: Jag har haft lönebidrag sedan 1998. Grunden var att efter 3år löne bidraget helt skall försvinna och jag blir normalt anställt. Men det blev aldrig. Jag jobbar till två personer på mitt jobb. Arbetsförmdlingen bryr sig inte när jag konktar de. Sist fick jag ett mail att jag för lösa min konflikt själv. Arbetsförmedlingen har aldrig kontaktat mig . Det enda jag får från mitt arbets givare varje år är det Sarah kom och skriv under fönyat avtal som min arbetsgivare får via post. Alltså inga kontroll. Vi är slavar.

Erica Larsson:  Din beskrivning låter mycket bekant, vi har pratat med flera under detta reportage som beskriver liknande saker. Och det vi med säkerhet vet är att det finns mer att granska när det gäller just lönebidraget

Anita Lundqvist: Arbetsförmedlingen Hur är det möjligt med sådan ordning hos en myndighet? Saknar chefsjurist, chefer och biträdande generaldir hos Af förmåga att ta ansvar för sitt arbete? Jag ryser när jag hör och ser dessa själlösa och omoraliska personer. Hör det inte vad de säger?

Erica Larsson:  Vi blev nog lite förvånade själva om jag ska vara ärlig.

Ali: Varför kan inte arbetsförmedlingen bistå drabbade i domstol mot arbetsgivare som inte betalt in men skrivit på att de ska göra?

Agneta Bernárdzon:  Arbetsförmedlingen anser bara att de har ett avtal gentemot arbetsgivaren. Det är därför som Af kan kräva tillbaka pengar från arbetsgivarna om de har tagit emot lönebidraget på felaktiga grunder.....men det innebär inte att de per automatik hjälper den drabbade individen

Bibbi:  Det är för j--ligt, lägg ner AF!! När Martin Pazeras i april 2005 avled i sviterna av en trafikolycka tvingades hans mamma Teresa Andersson skuldsätta sig för att klara begravningskostnaderna. *Har hon inte rätt till 14.700 från kommunen i begavningshjälp? Det fick vi veta i förra veckan av Fonus när vi planeade min fars begravning. Hoppas att hon snarast får upprättelse!

Erica Larsson:  Ja Teresa har lidigt mycket av detta men idag har hon med hjälp av lånade pengar betalt av begravningskostnaderna, tyvär fick hon själv bära det lasset.

Kenneth: Får bara bara ta upp just AF, jag undrar eftersom jag gjort ett inlägg om att det är likadant hos Försäkringskassan och alltså ett myndighetsproblem mer generellt.

Agneta Bernárdzon:  Ikväll granskar vi Arbetsförmedlingen....en annan gång kanske det kan bli Försäkringskassan....

Sven -Dalarna: Ni gör TV:s bästa program. Jag saknar dock i dom flesta programmen att ni begär av regeringsföreträdare står till svars för alla tokigheter. Ni måste om det behövs dra dit dessa företrädare till programmen. Det är ju ändå så att regeringen är ansvarig gör alla myndigheter-

Erica Larsson:   Tack så mycket och ååller med dig om att man borde ta detta vidare för visst är det politiska beslut som ligger bakom mycket.

Ludde: hej jag fick min första lönebidrags anstälning för ca 1 år sedan AF sa och skrev under på att allt var klart. men omedelbart blev det problem min arbetsgivare trodde bla att staten betalade min lön. när jag efter 3 månaders anställning blev orolig fick jag själv kolla upp hur det låg till jag var myckeriktigt oförsäkrad AF sa att jag var tvungen att sluta med omedelbar värkan. och den komande deklaration lär visa om man betalat in pansion för tiden. vad ska jag göra om så inte är fallet, ( anställningen upphörde sista juli) pga allt detta- arbetslös sedan dess //orolig 22 åring

Agneta Bernárdzon:  Är du med i något fackförbund så kan du vända dig till dem....du kan också ringa själv till Fora och kontrollera   om du är arbetar och Collectum om du är tjänsteman

ej längre anställd: Vi kan ju inte neka att ta anvisade jobb, om vi ska ha rätt att få a-kassa. När jag påtalade att jag blev utnyttjad av min arbetsgivare och inte fick raster etc. fast jag ska undvika stress, fick jag ingen hjälp från AF – de sa bara att jag kunde söka något annat om jag inte trivs.... men det är ju inte så lätt att få jobb! Jag tror att många arbetsgivare inte förstår att de har arbetsgivaransvaret för oss med lönebidrag.....

Erica Larsson:  Det är det som är så fruktansvärt att en redan utsatt människa blir utnyttjad och det är därför vi vill lyfta frågan med detta reportage. Kämpa på och kontakta facket!

Aanderssonnna: Jag hade lönebidrag under ett antal år i Varberg, dessutom studerat i Gbg under AFs försorg två terminer utan kollektivavtal. Fick kollektivavtal då jag själv fixade jobb i Gbg. Flyttbidraget för personlig förflyttning fick jag 1 1/2 år efter att jag börjat jobba, då efter många påtryckningar och telefonsamtal. Vart vänder jag mig för att få rätt? Vänligen

Agneta Bernárdzon:  Prata med din handläggare på Af eller ditt fackförbund om du är medlem

Milojka, arbetslös: AF borde upphöra och pengarna borde man ge till de behövande.

Agneta Bernárdzon:  ok

Fundersam: Ni bedömde inte att det faktum att JO inte ansåg att Af gjort fel var relevant för programmet?

Erica Larsson:  JO valde att inte prioritera ärendet vidare, inte därmed sagt att de tycker att AF gjorde rätt.

Päivi Köngäs: Hade idag träff med Af och frågade då om de ville ha kopia på de avtal jag har gällande försäkringar för de anställda. Det var man inte! Men de fick kopia ändå!! Dock märkligt att Af inte begär ut specifikation av inbetalda avgifter gällande försäkringar. Det är bara ett antal ”knapp-klickar” så det är en liten administration kring det!

Agneta Bernárdzon:   Håller med om att det är enkelt att kontrollera.......därför så konstigt att det inte görs

Göran Sjöström: Uppdrag granskning är bra och gör nytta men granska er själva också. Att framställa dom drabbade i en sådan emotionell och snyftande dager gör att sakligheten tappar styrka och fokus.

Erica Larsson:  Synd att du upplevde det så ibland är det svårt att tillfredställa alla tittare så vårt material innehåller många tårar, man kan liksom inte klippa bort allt. Men självklart tar vi åt oss av all kritik och utvärderar det efteråt!

johann: de pengar som en arbgivare får för en lönebidragare, vad ska de gå till???

Erica Larsson:  Både till lön och sociala avgifter som försäkringar och pension!

robbin hood: varför inte som arbetsgivare utnyttja lånebidraget och dubbla lönerna och fixa personsförsäkringar o dyl.? det gjorde jag. när af pröjsar så kan man dela ut dubbel lön till arbetskraft som verklingen vill arbeta.!!

Erica Larsson:  Så länge allt går korrekt till så låter det ju bra. Det viktigaste är ju att pengarna går till dem som det är tänkt för!

hasse Bolling: Hej. Om jag misstänker att en arbetsgivare inte betalar in avgifter till Fora. Är dom uppgifterna offentliga. Är själv inte anställd där men misstänker att så kan vara fallet

Agneta Bernárdzon:  När du ringer till Fora så ringer du personligt och ska uppge personnummer. Du bör också ha organisationsnummer på det företag som du vill kontrollera. Du kan alltså då få veta om det företag som du arbetar åt har kollektivavtal eller hängavtal. Om de inte har det så frågar vad det finna för försäkringar som du omfattas av......är du arbetar så kan du kolla din pension hos Fora också men är du tjänsteman så måste du ringa Collectum

Anna: Jag blev högst oroad när jag såg ert program. Med erfarenhet av sjukdom och som lönebidragsanställ inser jag än en gång att vara i min situation är man i ett rätt dålligt läge...

Agneta Bernárdzon:  Du behöver inte vara det om du har en bra arbetsgivare och att Af har gjort en korrekt kontroll......men kolla försäkerhetsskull själv.....ring Fora  08-787 40 10

håkan: Jag har fått höra från en tjänste man inom af att det har varit uppe på regeringsnivå, och där de åter remiterade att kolletivavtal inte skulle vara bindande. vore en sak att kolla upp!! mvh håkan

Erica Larsson:  Lagen ändrades sommaren 2011!

gudrunKarlsson: Vem kan man lita på iu dagens ruttna samhälle?

Agneta Bernárdzon:  ???

Hilde: Borde inte detta anses som bidragsbrott och som Arbetsförmedlingen medverkar till ?

Erica Larsson:  Enligt arbetsrättsjuristen som var med i inslaget så är det vårdslös myndighetsutövning och att AF bryter mot förorningen!

thomas: Hur vet egentligen personer som jobbar i en bemannings företag om alla är försäkrade eftersom antalet personer varierar och en del antagligen går på lönebidrag

Agneta Bernárdzon:  Fråga ledningen på bemanningsföretaget

Mn: Tittade på uppdrag granskning om blåsta på pensioner och ersättning vid lönebedragsanställing och läste sen boken juridisk handbok i den så står det mycke bra saker som arbetsförmedlingen bör veta

Erica Larsson:  Du får ta och tipsa dem!

Marianne Blom Lindfors: Måste informera om min situation som arbetssökande med funktionshinder med s.k praktikplats 6 månader där det också brister från arbetsförmedlingens sida att kontrollera företagets årsinkomst . Aktivitetstödet betalas ut till den arbetsökande som hoppas på en fortsatt anställning som utlovas. Men företaget har inte inte ens har en inkomst som täcker deras egen lön, alltså långt under 1 000 000 per år. Vem som helst kan räkna ut att företaget får en utmärkt chans till billig arbetskraft, inte en krona. Den arbetsökande är lurad på ev anställning efter 6 mån praktik men företaget får hjälp.

Erica Larsson:  Många med dig verkar ha det tufft och mitt bästa råd är att prata med facket, det är viktigt att känna till ALLA sina rättigheter.

Kungen: Man ska vara mycket klar över detta: Arbetsförmedlingen har inget övergripande ansvar över arbetsmarknaden och vad dess parter gör, vilket många i denna debatt verkar tro.

Agneta Bernárdzon:  Nej men den gällande förordningen (2000:630) §8 är tydlig Lönebidrag får inte betalas ut om inte försäkringsfrågan är löst på ett korrekt sätt

Leif Edlund: Man kanske skulle bli arbetsgivare istället då kan man ju lura till sig bidrag utan att riskera att bli åtalad Leif Edlund

Agneta Bernárdzon:  Förslaget kom från dig....

Gustav: Arbetsgivaren är den som ALLTID har ansvar för sina anställda! Anställda med som utan lönebidrag. Hur kontrolleras att försäkringar är gällande för anställda utan lönebidrag, vem är skyldig att kolla i dessa fall, alltså huvuddelen av oss anställda? Det kan väl inte finnas nån ansvarsskillnad för om man är anställd med lönebidrag eller inte? Hur skulle det se ut om Arbetsförmedlingen skulle tvingas att kolla ALLA försäkringar?

Erica Larsson:  Här handlar det ju om att arbetsförmeldingen ska kontrollera vissa saker INNAN de betalar ut pengar, våra skattepengar. Det är i varje fall vad lagen säger!

Carl-Axel Sahlman: Justitiekanslern (JK) kan pröva myndigheternas handlingar/beslut och vid fel utdöma skadestånd. Har man vänt sig till JK i de här fallen?

Agneta Bernárdzon:  Teresa vände sig till JK, men de lämnade över ärendet till Af

Christina: Kopplingen mellan aktivitetsersättning som funktionshindrade har och sedan försök att få in dessa på lönebidrag gör ju att detta blir ett ännu större etiskt problem när det inte funkar enligt de regler som satts upp. Var hamnar då dessa sköra personer tillslut??

Erica Larsson:   Lagen finns ju av en anledning...man kan inte skicka ut folk på anställningar utan att ett visst skydd finns för den enskilde. Man ska inte glömma att det handlar om männiksor som har en ökad risk att bli sjukskrivna igen och många har det redan knapert ekonomiskt så man kan inte skicka ut folk till vilekt pris som helst även om jag förstår att det är oerhört viktigt att få ett jobb!

Vera: Ja det är ett myndighetsproblem-ni säger detta tog kraft och tid,det är just denna strategi av att ingen står för någonting utan allt bollas fram och tillbaka,samt att de som slarvar aldrig får reprimander ,vi som kämpat fått uthärda-mycket bra att detta rör om i grytan! Tack

Erica Larsson:  Ja det verkar vara en eländig karusell som man som enskild kan hamna i så det bästa är väl att ta reda på sina rättigheter innan man ger sig in i det hela men såklart är det inte alltid lätt att veta just vad som är viktigt att ta reda på innan!

Helene: Har man rätt till tjänstepension och livförsäkring även om arbetsgivaren inte har kollektivavtal? Om man inte har det vad gör man då vid lönebidrag för att bli försäkrad? Vid kollektivavtal vad gör man för att kontrollera att alla försäkringar finns?

Agneta Bernárdzon:  Enligt den gällande förordningen ska arbetsgivaren ha kollektivavtal eller likvärdiga försäkringar för att Af överhuvudtaget ska få betala ut lönebidrag. Har arbetsgivaren kollektivavtal så finns alla försäkringar....men om det inte finns så måste arbetsgivaren lösa motsvarande försäkringar. Och självklart ska du ha livförsäkring, tjänstepension, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring m m .....och det går att ordna för arbetare men sedan 2007 kan tjänstemännen inte försäkras fullt ut

hoodoogurugirl: Vill tackcka för att ni lyfte denna fråga. Jag har själv ett möte med Af och min arbetsgivare nästa vecka där det återigen ska beslutas om arbetsgivaren ska få lönebidrag för mig. Jag har varit på två möten ,ett möte/år . Det är direkt äckligt hur AF stryker arbetsgivaren medhårs trots att dom ser att inte reglerna som de själva satt för att det ska betalas ut lönebidrag följs.

Erica Larsson:  Det du skriver är precis det facken pratar om...jag hoppas du fick med dig nått av värde genom reportaget, lycka till!

Af-handläggare: Hann bara se delar av programmet kan därför missat viss information. I min internutbildning till lönebidragshandläggare har jag fått reda på att man inte måste ha ett kollektivavtal men att FORA försäkring är ett måste, för att bevilja ett lönebidrag hos en arbetsgivare. Den enkla anledningen är att andra försäkringsbolag undantar funktionshindrade från försäkringen, framkom detta under programmet? Var det detta Martins arbetsgivare inte visste? Ni borde talat om att man kan teckna försäkring hos FORA utan att ha ett kollektivavtal, facken vill naturligtvis inte säga detta. När jag står i begrepp att fatta beslut om lönebidrag kontrollerar jag alltid via telefon om företaget har en gällande FORA försäkring. Försäkringsnumret skall bifogas beslutet, har inte mina chefer sagt detta till er när ni intervjuat dem? Det är en baggis att kolla med Fora, svårare är ju att kolla om det gjort varje månadsinbetalning, vid varje förlängning en gång om året är inget problem.

Agneta Bernárdzon:  Ja, du har rätt men det räcker ju inte bara  med en försäkring utan du måste ju ha hela paketet.....och för tjänstemännen går inte det...

Sörra: Bra gjort av Er! Har själv arbetat på en arbetsplats som coach, arbetsgivaren var och är fortfarande samarbetspartner med Arbetsförmedlingen, med lönebidrag. Där upptäckte jag att av 9 anställda var det bara de två i dataverkstaden som var försäkrade. Det räcker med att arbetsgivaren uppger eller visar arr han har FORA – försäkring så beviljas lönebidrag. Hur många som försäkingen gäller behöver alltså inte redovisas för AF. Jag vet om minst ett företag till som har likadant upplägg. FÖRDJÄVLIGT! All heder till ER som äntligen gräver fram skiten. Tack för ett bra program.

Erica Larsson:   Ja vi har hört om många liknande historier under arbetet med reportaget vilket stärkte oss att fortsätta gräva, de kan finnas många där ute som inte har försäkring o inbetald pension, människor som kanske inte ens vet att de ha samma rättigheter som vid en vanlig anställning.

eva: Fantastiskt program!! Äntligen!! Tusen Tack!!!

Erica Larsson:  Härligt att du fick ut något av det!

moderator: Peter Bagge: Chatten är öppen ytterligare ca 15 minuter. Erica och Agneta svarar på allt de hinner!

Jocke: Min tanke är, att när ska den svenska folket förstår att myndigheter är bara et namn men det är dessa pargrafryttare som döljer sig bakom myndigheters namn som gör sina bedömningar på ”måfå”. Prata inte så mycket att det var den o. den myndigheten som sa si o så. tala om vilken person det var. det är den ända möjligheten att saker o. ting får kommer fram med uttalnde personens ansvar. Då får ni se hur de slingrar sig i sina svar som den kvinliga juristen gjorde i kvällens program. jag har ett mycket mera allvarligt ärende som jag inte fått någgon upprättelse ännu.

Erica Larsson:  Hör av dig till oss med ett tips!

Maud: har lönebidrag sen 5 år. Har i minst 1 års tid, utan resultat, påtalat för AF att min arbetsgivare inte betalar tjänstepension. Har även haft kontakt med facket även där utan resultat. Nu ska nytt avtal skrivas och nu har jag fått en ny handläggare som inte skriver nyt avtal om inte arbetsgivaren betalar vad de ska. Har bytt fack och har nu fått hjälp av dem. Men det som varit är det ingen som vill ta ansvar för utan bara för det som blir. Vart vänder jag mig för att kunna få rätt även för de övriga 5 åren?

Agneta Bernárdzon:  Det ska facket hjälpa dig med, något borde du väl få för att du betalar medlemsavgift....dessutom ska facket tillfrågas vid varje lönebidragsanställning. har de gjort det i ditt fall? I sådant fall tycker jag verkligen att de borde hjälpa dig

Marianne Blom Lindfors: Hur ska man komma till rätta med alla dessa pengar som försvinner från skattebetalare till företagares fickor? Är det mer än vanligt med nuvarande regering än tidigare?

Agneta Bernárdzon:  Ingen aning

Eva: Varför pressar ni inte arbetsgivarna mer? Det är ju dom som för handläggarna bakom ljuset!

Erica Larsson:  I detta reportage valde vi att lägga fokus på en myndighet som faktiskt gör det möjligt för arbetsgivarna att fuska. Men jag håller med om att man kunde göra ett eget reportage bara om arbetsgivarna!

ferenc: Hej. år 2000 fått jag min sjukpension. Då upptäckte jag att jag inte kan få tjänste-pension på grund av att jag ramlat ut ur försäkring systemet. Som en följd av att på 1990 talet jag arbetat 8-år helt ”gratis” inom den kommunala barnomsorgen som en slags arbetsmarknads åtgärd. Jag undrar vilken ansvar har arbetsförmedlingen och facket? Kan jag kräva skadestånd nu efteråt? Det var ett jättefin program! Vänliga hälsningar. Ferenc

Agneta Bernárdzon:  Jag har faktiskt ingen aning

Magnus M: Jag tycker ni gör ett fantastiskt arbete som lyfter fram problematiken kring detta. I detta reportage fick vi se två kvinnor med skinn på näsan som ställde de mot väggen, bra jobbat! Jag hade gärna sett Robert Aschberg arbeta tillsammans med Er i detta fall. Den herren har Pondus, liksom ni, och skulle kunna få fram många svar!

Erica Larsson:  Tack. Men för tillfället känns det som att en tredje reporter hade blivit lite roddigt va? Det borde väl ändå räcka med två!

susanna svensson: En kommentar till fundersam du har inte tänkt på att även JO kan göra fel. Nått för er på UG att granska faktiskt sköter JO verkligen sitt uppdrag

Agneta Bernárdzon:  Jo, det är en intressant fråga du har. I vår research för det här reportaget fick vi höra att om JO väljer att inte kritisera en myndighet så behöver det inte betyda att myndigheten inte har gjort fel....????

Thomas Wik: Ni gör ett mycket viktigt arbete. Jag vädjar till er släpp inte detta utan följ upp det noga.Man mår illa när man hör arbetsförmedlingens företrädare. Har man ingen moral alls?

Agneta Bernárdzon:  Vi jobbar vidare....

Maria: erica svarade nyss att lagen om att kollektivavtal ska vara bindande ändrades 2011. I vilken riktning, undrar jag. Vad gäller nu? Måste kollektivavtal finnas eller behövs det inte längre? Om det inte måste finnas, hur vet man då vad som gäller i form av försäkringar etc?

Erica Larsson:  Lagen ändrades till att det ska finnas kollektivavtal eller i väsentliga delar likvärdigt med kollektivavtalet...(det är alltså det med ”i väsentliga delar” som tillkommit) Förr skulle det vara likvärdigt med kollektivavtalet.  Men idag finn undantagsklausuler hos försäkringsbolagen när det gäller tjänstemän på lönebidrag vilket gör att tjänstemän på lönebidrag INTE kan få ett fullgott skydd i fas med kollektivavtalet, OM arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

BE: Arbetsgivaren är den stora skurken i detta fall

Erica Larsson:   Ja i vissa fall men man kan inte ta bort ansvaret från AF som betalar ut bidraget...och som genom bristande kontroll gör det möjligt för företag att fuska!

reflektion: Läser journalisternas svar här och upplever mycket av eran åsikt lyser kraftigt igenom. Är det inte meningen att ni ska inta en objektiv ställning? Bloggar och dylikt är väl annars ett lämpligare forum än svt som vi skattebetalare står för. Dock intressant och givande att man belyser eventuella brister inom myndigheter organisationer etc. Men vad gäller för mig som inte har ett stöd från arbetsförmedlingen i min anställning, ska dem kolla upp om jag är försäkrade också eller ska det tolkas son att jag är mycket bättre och smartare att jag klarar av det själv??? Är det er vinkling för det väl inte arbetsförmedlingen som anställt personerna?!

Agneta Bernárdzon:   Visst tycker jag att både du och de som arbetar med hjälp av lönebidrag bör kolla hur ni är försäkrade.....men skillnaden är att AF INTE FÅR betala ut lönebidrag till arbetsgivarna om försäkringsfrågan är löst.....

Libra: Har ni undersökt villkoren i de försäkringar som arbetsgivaren ska teckna. Många bolag har speciella villkor för personer med lönebidrag. Det kan röra sig om högre premie eller att man inte får teckna försäkring eftersom skaderisken anses som för hög. Hade en privat arbetsgivare som råkade ut för detta och helt enkelt struntade i försäkringen eftersom den ansågs som för dyr.

Erica Larsson:  Just därför är det bäst med kollektivavtal i det här fallet eftersom då slipper man undantagsklausulerna!

Hasse: Skulle vara intressant och veta hur många som tvingats ut på arbetsplatser utan kollektivavtal för att inte mista sin A-kassa

Erica Larsson:  Ja vi med. Tyvär har vi inte lyckats komma åt de siffrorna än!

David: Jag undrar, Jag gillar UG. Men vad tycker ni då? Att AF/arbetsförmedlare ska vara arbetsmarknads poliser, vill samhället ha arbetsmarknads poliser? Bordet det inte vara någ med ett avtal där arbetsgivaren har skrivit på. Vad har anställnings avtal för betydelse annars?

Agneta Bernárdzon:  Om man lovar att försäkringsfrågan ska vara löst så borde man ju också ha en skyldighet att kontrollera det.....tycker du inte?

ernst2.andersson@tele2.se: Vart kan jag vända mig för att kolla att min förra arbetsgivare som hadde lönebidrag för mig han gick i konkurs

Erica Larsson:  Ring Foras kundtjänst och kolla om det betalades in något för dig. 08 784 40 10

Maria: ska lönebidraget täcka hela eller del av lönen? Sonen får höra att han inte kan få högre (normal) lön för att bidraget bara är på en viss summa.

Erica Larsson:   AF sätte ringet tak på hur mycket arbetsgivaren kan ge i lön, men som mest kan en arbetgivare få 23 400 kronor  i månaden och då ingår alltså pengarna som ska gå till försäkringar o pension.

Stina: Hur många lönebidrag handlägger Arbetsförmedlingen årligen? Och hur många har ni granskat?

Erica Larsson:  50.000 om året och vi har tittat på tiotal och sen har vi tittat närmare på två...men fackförbunden vi hade med i inslaget möter personer varje vecka som råkat illa ut just på detta sättet!

Magnus M: Eftersom AF bryter mot förordningen bör väl Något få ta smällen? ALLA på AF bara snackar bort saken. Lag är lag, eller? hur man uppfattar en lag hör inte till fallet.

Erica Larsson:  Exakt så har vi uppfattat saken.

Lotta: Vad är tjäntepension, omfattas jag av denna som en ”enkel” arbetare utan utbildning? Jag har lönebidrag och företaget jag arbetar för har försäkring i Fora. Sen undrar jag också om företaget kan avsluta min anställning P.gr av att jag de senaste 18 månaderna varit sjukskriven på heltid

Agneta Bernárdzon:   Du kan ringa Fora och kontrollera själv  08-7874010

Lars Reutergårdh: AF bör betala den som utför arbetet inte arbetsgivaren!

Erica Larsson:  Intressant tanke!

Erica Larsson:  Tack för alla som tittat och chattat hör av Er om ni har nya tips! /Erica Larsson 

Agneta Bernárdzon:   Nu är chatten slut för ikväll....tack ska ni ha..men har ni fler frågor eller tips kan ni höra av er direkt till agneta.bernardzon@svt.se Tack ska ni ha

moderator: Peter Bagge: Tack alla som varit med oss ikväll – ni var många. Nästa vecka fortsätter vi granska den svenska arbetsmarknaden.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer