Utredning nedlagd

Frågan har utretts och debatterats länge, men andelen uppklarade våldtäktsbrott har minskat. Inte ens ett av tio fall klaras upp. Varför?

12 artiklar