UG-referens: Vården och AI-verktyget

Uppdaterad
Publicerad
UPPDRAG GRANSKNING ·

Ta del av manus och källor till reportaget Vården och AI-verktyget. Du hittar källhänvisningar både i texten och längst ner på sidan.

Damon Tojjar: Får jag lov att tillägga en liten parentes? 

Reporter: Ja. 

Damon Tojjar: Vi har ju då utvärderats av en oberoende expertkommitté av EU och fick ett jättestort treårigt anslag för att man anser att vi då är ett av världens mest innovativa företag.

Vi är på väg till vad bolaget själva beskriver som ett av världens mest ”innovativa” digitala vårdföretag.

Huvudkontoret ligger här, mitt emot Region Skåne, på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.

Under hösten har det talats om det unika som sker inom primärvården i Skåne.

Birte Sandberg (C), ordförande i primärvårdsnämnden: I detta fallet är region Skåne just nu i alla fall världsledande!

Reporter: Hur känner du kring det?

Birte Sandberg: Det är fantastiskt att få vara med i en sån utveckling

Reporter: Nä vi får kolla det. När vi tittar här så kan man ju inte se vårdinnovation

Reporter2: De ska sitta här?

Reporter: Det är deras adress.

Reporter2: Det är ju konstigt att de inte har en skylt. Det är ju ändå Sveriges ledande E-hälsoföretag.

Reporter: Ja, jättekonstigt.

I oktober 2019 besöker statsminister Stefan Löfven Kärråkra vårdcentral i Eslöv, tillsammans med socialminister Lena Hallengren. De ska pröva det verktyg som Region Skåne tror ska revolutionera vården och spara 100-tals miljoner.

Damon Tojjar: Så här kan det vara exempelvis att jamen jag har lite pollenallergi. Har du det?

Stefan Löfven: Ja, det har jag. Har du det?

Lena Hallengren: Nej, men vi kan ta ...

Stefan Löfven (S): Har du nåt annat? Inte det ...

Lena Hallengren (S): Nej

Den här bildskärmen är kopplad till ett dataprogram som kallas ”Vårdexpressen”. Ett digitalt verktyg som ska lösa vårdens kris med köer och ökande kostnader, där vården trots personalbrist ska ta hand om allt fler äldre och sjuka. 

Damon Tojjar: Alltså för min del så skulle jag vilja att vi får den absolut bästa vården i hela världen här hemma. Jag tycker att vi har en fantastisk vård. Resan dit med att perfektera det där sista lilla de där sista tio procenten, den kan vi nog hålla på med länge. Min ambition är att vi kan få in medarbetare från vården och från akademin i Skåne, i Västra Götaland, i Stockholm. Vi har kontor i samtliga tre regioner och förhoppningsvis få resten av Sverige att ansluta sig till detta och jobba med detta. Och lyckas vi riktigt väl här hemma, så har jag en ambition att få ut det i världen...

Han heter Damon Tojjar och hans berättelse är en framgångssaga. Han är nyss fyllda 33 och har läst till läkare i sin hemstad Lund. På hans meritlista finns diabetesforskning och studier vid de amerikanska toppuniversiteten Stanford och Harvard.

Damon Tojjar:  Det som gör mig lite stolt är som jag tycker är kul är att vi har ju ett litet annorlunda upplägg. Vi gör ju inte det här för pengarna. Vi vill göra en skillnad

I det digitala verktyget Vårdexpressen skriver patienterna själva in sina symptom, antingen på en skärm på vårdcentralen eller i mobilen.

Damon Tojjar: Nu får jag då en möjlighet att ta den tiden jag behöver som patienten annars hade väntat i väntrummet eller försöka nå fram till telefonen. Här får man då en möjlighet att svara på de frågorna som en sjuksköterska eller läkare annars skulle vilja ställa.

Dataprogrammet sammanfattar och analyserar patientens berättelse, det som på läkarspråk kallas anamnes. Och det ska hjälpa vårdpersonalen att fatta beslut om diagnos  och behandling.

Damon Tojjar: Så patienten engagerar sig i väntrummet eller om han gör det här på sin telefon eller via sin dator hemifrån inför att man söker kontakt.

Det är många som vill vara med och jobba med den entusiastiske läkaren och innovatören.

Ola Ekström: ... man blir snabbt charmerad av honom och tycker han är en väldigt intressant och fängslande person. Så där började vår kontakt lite smått och sen blev det mer och mer, lite olika forskningsprojekt som vi skulle dra igång och hjälptes åt tillsammans med.

Reporter: Vad var det som var så fängslande?

Ola Ekström: Ja men hela, den här karaktären och hans visioner enormt karismatisk och trevlig person som är väldigt lätt att ha att göra med. Väldigt inkluderande skulle jag säga.

En av dom som får upp ögonen för den unge innovatören, är Bengt Linde, tidigare Ardenvik, rådgivare och strateg inom primärvården i Skåne.

Han tycker att dataprogrammet är så bra, att inte bara Skåne ska få ta del av det. Han tar med sig Damon Tojjar till Göteborg för att visa upp det digitala verktyget för primärvårdsledningen i Västra Götaland.

Visningen blir en succé. I minnesanteckningarna från mötet står det att ledningen:“kommer ta upp en diskussion om att införa systemet med Västra Götalandsregionens IT-direktör”.

Bengt Linde: Det är syftet med de träffarna vi har haft med Västra Götaland att man som vi har haft i 20 år, det har ju varit att se om det är grejer som vi skulle kunna inspirera varandra med det är hela syftet med det här.

Dagen efter mötet i Göteborg – är Damon Tojjar på Medicon Village i Lund, ett kluster för medicinsk forskning och utveckling. Och därifrån lägger han ut en film på twitter om sin egen produkt Läkarexpressen:

Hej! Damon Tojjar heter jag, forskande läkare på Universitetet och också i primärvården. Jag är här på Medinnovation på Medicon Village där vi får höra intressanta presentationer av vad framtiden har i behållning. Faktum är att framtiden redan är här, som den presentation vi fick se nu precis där Läkarexpressen en AI-plattform som används på Vårdhuset i Malmö, en privat vårdcentral, visar hur vi föredömligt kan öka effektiviteten och underlätta för patienterna att komma till och få en bättre patientsäkerhet med hjälp av det här fantastiska hjälpmedlet.

Bolaget marknadsför sig med AI, Artificiell Intelligens, och parollen är “Framtidens sjukvård, idag”. 

Med AI menas förmågan hos dataprogram att efterlikna människors naturliga intelligens. Visionen är alltså en slags robotläkare. 

Många höga sjukvårdschefer fascineras av Damon Tojjars dataprogram. Jonas Gallon är vid den här tiden chef för digital förnyelse i Region Skåne. Han och Damon Tojjar har redan träffats. I styrelsen för Lunds Universitets innovationsbolag, där Tojjar satt med redan som student.

Den 10 januari 2018 visar de upp Damon Tojjars uppfinning för fler  chefer i Region Skåne. 

Klart för upphandling. Samarbete med Primärvården i Västra Götalandsregionen.” står det i minnesanteckningarna från mötet. 

En av den skånska primärvårdens tre chefläkare, Margareta Eliasson, var med på mötet.

Margareta Eliasson:Ja, mitt intryck, dels var det ju så att vi inte hade fått något underlag innan, vi fick inget underlag efter och vi fick inte ta del utav presentationen så det gick ju ganska fort men det var lite svårt att få någon riktig uppfattning om. Han berättade om att det var tio års forskning bakom det här verktyget men han kunde inte uppge några särskilda referenser så det gick liksom inte att läsa på om verktyget.

Reporter: Frågade du efter något vetenskapligt referensmaterial?

Margareta Eliasson: Ja, det gjorde jag men jag fick faktiskt inga svar på de frågorna.

Trots de uteblivna svaren rullar projektet vidare. På ett möte i Malmö träffas alla parter. Damon Tojjar och chefer från både Region Skåne och Västra Götaland. Skånes strateg Bengt Linde sammanfattar i ett mejl med bilder:

“Trevligt besök idag från Västra Götalandsregionen, med samsyn om Läkarexpressen”

Det som började som en skånsk angelägenhet, har nu vuxit till något större. Och planerna är, att det skall fortsätta växa.  Jonas Gallon får i uppdrag att förbereda upphandlingen. För båda storstadsregionerna.

Det som nu händer är intressant. Under kort tid tas flera steg som knyter bolaget tätt till regionens tjänstemän. Damon Tojjar bjuder in Jonas Gallon att redigera i ett viktigt dokument inför upphandlingen. Det som internt kallas företagets bibel, och som bara den innersta kretsen har tillgång till. Köparen får alltså insyn i säljarens företagshemligheter.

Och nu börjar arbetet med nästa viktiga dokument. Direktivet för upphandlingen. Även här – visar det sig att gränserna mellan den privata entreprenören och den offentliga upphandlaren – suddas ut.

Under vår granskning kommer vi i kontakt med ett flertal personer som tidigare jobbat med Damon Tojjar. De ger oss tillgång till internt material, som visar hur tjänstemän, satta att utvärdera konkurrerande företag, intimt börjar samarbeta med ett av dem, Vårdinnovation, som sen också vinner upphandlingen. I både Skåne och Västra Götaland.

På det här USB-minnet, finns Region Skånes riktlinjer för upphandlingen. Vi har fått det av en av våra källor inne i Vårdinnovation, som berättar att han fått USB-minnet av Damon Tojjar, vilket han själv förnekar.

Det är väldigt känsligt material. Vilket visas av rubriken vi möts av, när vi öppnar dokumentet: “Radera efter användning

I dokumentet går det att följa ändringar och tidpunkter för när de gjorts.  Just den här versionen är nedladdad flera månader innan upphandlingen annonserats ut.

Enligt vår källa har alltså Damon Tojjar dokumentet i sin hand redan då. Vem som gett honom informationen flera månader innan upphandlingen annonserats ut, får vi inte veta. Nu har också säljaren insyn i köparens planer. Båda parterna vet nu vad den andra tänker och planerar.

Vi visar hur nära samarbetet varit, för Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet.

Olle Lundin, professor förvaltningsrätt: Alltså har man haft tillgång till anbudsunderlaget och hela alltihopa det är ju ett tydligt brott mot likabehandlingsprincipen som ju är en av de grundläggande principerna i LOU och det ger ju då den här entreprenören företaget en oändlig konkurrensfördel mot andra anbudsgivare så att det är inte förenligt med LOU och det betyder att upphandlingen borde göras om.

I slutet av maj 2018 annonseras upphandlingen ut offentligt. Det är flera månader efter att chefer på Region Skåne börjat förbereda upphandlingen, tillsammans med segraren, Damon Tojjar.

På marknaden finns det redan ett par konkurrerande produkter som används på svenska vårdcentraler. Men det är fortfarande en ung och delvis outforskad teknik. Men det är bara Vårdinnovation som talar om att de har ett AI-verktyg.

Här intervjuas Damon Tojjars dåvarande kollega Ola Ekström, på den stora e-hälsokonferensen Vitalis. På den tiden kallades verktyget för Läkarexpressen.

Ur Voister:

Reporter: Du är ju en av personerna bakom något som heter Läkarexpressen. Som är en AI ska hjälpa till och diagnostisera.

Ola Ekström: Hmm, precis ..

Vi tittar på filmen tillsammans med Ola Ekström.  Den spelades in strax före upphandlingen för knappt två år sedan.

Men nu – har något hänt. Ola Ekström, som då lovordade projektet jobbar inte längre, för Damon Tojjar.

Ola Ekström: Ja jag kom ju dit egentligen som tjänsteman och anställd på företaget i syfte att marknadsföra produkten så jag har liksom haft ett manus som jag går efter, och det var ju tidigt i min tid på företaget. Då hade jag ju inte funderat så mycket om vad som stod i företaget, och hade väl ingen anledning att tro att det var på ett annat sätt heller.

Reporter: Vem hade skrivit det manuset då?

Ola Ekström: Jag fick det av min chef som var Damon då jag vet inte om det var han som hade skrivit det men det var därifrån jag fick det.

Ur Voister:

Ola Ekström: Till exempel. Kan man se att läkare kan handlägga upp till nästan 50% fler patienter i vanliga fall, utan att de upplever någon större arbetsbörda, utan tvärtom.

Reporter: Stämmer den siffran och var kommer den ifrån?

Ola Ekström: Ja den kommer från samma manus och jag kan faktiskt inte säga om jag vet om den stämmer eller inte mer än att jag har bara sett de här siffrorna och inte egentligen data som det baseras på.

Ur Voister:

Ola Ekström: Vi har kört den här sedan i höstas. Och det har gått cirka 1200 patienter lite drygt i systemet och vi ser vi fina effekter redan direkt faktiskt.

Ola Ekström har alltså ingen vetskap om vad uppgifterna om patientunderlaget baseras på. Han talar om 1200 testade patienter. Damon Tojjar talar om 3000.

Läkemedelsverket har till uppgift att granska både läkemedel och digitala verktyg. Och här ifrågasätter man det begränsade patientunderlaget, oavsett om det är 1200 eller 3000.

Mats Artursson Läkemedelsverket: Det låter för mig som ett alldeles för litet patientunderlag. Här kan jag nog tycka att om ett sånt här verktyg ska breddinföras både i Region Skåne och i Göteborgsregionen, då går vi från 3000 patienter till kanske 3 miljoner patienter. Det är en faktor tusen. Det kräver en helt annan initial utvärdering. Det är väl det jag ser allvarligast på och kommer att gå in och detaljgranska.

Också beskrivningen av Vårdexpressen som byggt på Artificiell intelligens, AI,  har fått Läkemedelsverket att reagera.  Hos dom är Vårdexpressen registrerat som något helt annat.

Mats Artursson: Ja, det väcker ju en hel rad frågor. Framförallt är en central fråga om det här registrerat hos oss som ett enkelt system för anamnesupptagning, triagering, processtöd, om det i själva verket de facto är ett AI-system som är självlärande, det har en oerhört stor betydelse.

Men att det innehåller AI, Artificiell Intelligens, försäkrar Damon Tojjar.

Damon Tojjar: Jag vet ju vad som försiggår i systemet. Och det är ju AI i systemet, absolut sen får man ju diskutera vad tror en lekman att AI är. Och många tror att AI, som funnits sen 60-talet, att det är en liten trollkarl som sitter och gör och fattar besluten.

På Läkemedelsverket kan oklarheterna innebära att man kommer utreda Vårdexpressen.

Mats Artursson: Om man har en produkt där man introducerar ny teknologi o där man introducerar nya vetenskapliga rön, då ställer man genast mycket högre krav på att man kanske måste göra en klinisk prövning. Och det är här det är så viktigt att reda ut vad det är för typ av AI-system som vi pratar om. För om det här systemet är ett AI-system som har machine-learning alltså självlärande algoritmer då är det så ny teknologi att jag hävdar att då måste man nog tänka till lite grand här och eventuellt tvinga företaget att göra om sina kliniska utvärderingar.

När upphandlingsfinalen inleds i augusti 2018, finns fortfarande fyra konkurrerande företag med i matchen. Inklusive Vårdinnovation. Dom fyra får i uppgift att under varsin hearing visa hur just deras system klarar av att hantera fyra specifika patientfall.

Ett barn med luftvägsinfektion.

En man med bröstsmärta.

En kvinna med psykisk ohälsa

En multisjuk äldre dam

Det är bara det alldeles nystartade Vårdinnovation  med sin nya produkt Vårdexpressen, som klarar regionens tester. Och det kanske inte är så konstigt. Förklaringen, enligt en källa med nära insyn, är att Damon Tojjar själv fått vara med och välja ut de fyra patientfallen. Detta förnekas dock av Damon Tojjar själv.

Vårdinnovation vinner. Skåne och Västra Götaland, med närmare en tredjedel av landets offentliga vårdcentraler, ligger nu för deras fötter. Att de var flera gånger dyrare än konkurrenterna, spelar ingen roll.

Avtalen gäller i åtta år och är tillsammans värda maximalt en miljard. Därutöver skrivs två konsultavtal, som snart visar sig kosta åtskilliga miljoner.

Men eftersom systemet på sikt, skall spara ännu mer pengar för skattebetalarna, så kanske kostnaderna kan försvaras. Om det fungerar.

Vi är nu på väg till den privata vårdcentralen Vårdhuset i Malmö. Här jobbade Damon Tojjar deltid. Och det var här han gjorde de första testerna med Läkarexpressen, en tidig version av det som senare skulle bli Vårdexpressen. 3000 patienter skall ha prövat systemet.

När vi kommer till Vårdhuset ser vi inga spår av it-verktyget. Det har plockats ned och används inte längre. Det gör oss lite förvånade. Verktyget skulle ju vara så bra. Och spara både tid och pengar.

Varför försöket avbrutits, får vi inte svar på. Vårdhusets chef hänvisar oss till Vårdinnovation och Damon Tojjar.

Men han svarar inte på våra frågor om underlaget från Vårdhuset.

Men när vi frågar om visionerna... 

Damon Tojjar: Så skulle jag vilja att vi får den absolut bästa vården i hela världen här hemma. Jag tycker vi har en fantastisk vård.

om framtiden... 

Damon Tojjar: Jag har en ambition att vi kan få ut det, ut i världen. Så att det här kan förhoppningsvis förändra liv och exportera en vårdmodell

och om nyttan med Vårdexpressen... 

Damon Tojjar: Ja, får vi se, vad som händer med detta. Men vi har ett mål och det är att skapa en mer lättillgänglig vård och en bättre arbetsmiljö för våra kollegor i vården. Det är mitt främsta mål.

svarar han målande

Vi får inga fler intervjuer med Damon Tojjar. Hädanefter kommunicerar han bara med oss på mejl och sms.

Men vi vill fortfarande förstå vad som hände när Region Skåne och Västra Götaland valde Damon Tojjars bolag Vårdinnovation och dess digitala verktyg Vårdexpressen.

Och det visar sig att det är fler än vi, som efterlyser de vetenskapliga grunderna bakom verktyget.

Patrik Midlöv, professor allmän och samhällsmedicin: Jag har väl påpekat vid något tillfälle till de ansvariga inom Region Skåne att jag tycker att det är viktigt om det inte redan fanns något bra vetenskapligt underlag som jag då inte kände till så tycker jag att det är viktigt att då måste man lägga in det, och jag hade hoppats man gjort det i själva upphandlingen.

Patrik Midlöv: Jag vill att den här typen av produkter ska vila på vetenskaplig grund. Jag vill veta att det gör nytta och mer nytta än skada och att det är kostnadseffektivt.

När Vårdinnovation vinner upphandlingen överklagas detta av en konkurrent. Överklagan gäller en detalj i ett av de fyra patientfallen.

Att Vårdinnovation själva fått vara med i förberedelserna och att Damon Tojjar haft nära kontakt med flera personer i den oberoende expertgruppen, prövas aldrig.

Efter ett halvår avslår förvaltningsrätten överklagan.

Olle Lundin, professor: Ja men då är det tydligt att de som har överklagat hade inte den här kunskapen som ni verkar ha.

Reporter: De har överklagat fel sak?

Olle Lundin: De har överklagat helt fel sak. Skulle man ha anfört och kunnat bevisa att man har brutit mot likabehandlingsprincipen på det sätt som ni har visat här då hade man haft framgång i den processen.

Reporter: Då hade man krävt direkt att göra om upphandlingen?

Olle Lundin: Ja.

Likabehandlingsprincipen är en sak, men ännu allvarligare är att vi nu stöter på rena felaktigheter.

När avtalet är i hamn, tycks inget kunna stoppa Vårdinnovation. Dom söker nu ett stort EU-bidrag, med stöd av primärvårdschefer från regionerna. 

I EU dokumenten står det att Vårdexpressen är infört på 30% av Sveriges offentliga vårdcentraler, med stor framgång. 

Att en läkare kan ta emot 50% fler patienter och spara en miljon kronor per läkare och år.

Det finns bara ett problem med det här. Inget av det är sant.                             

När ansökan görs finns det inte någon offentlig vårdcentral som använder verktyget. Inte i Skåne och inte heller någon annanstans i landet.

Några beräkningar på effektivitet och besparingar på regionernas vårdcentraler har därför inte kunnat göras. 

I EU-ansökan dyker flera bekanta namn upp. Här presenteras både Jonas Gallon, som vid den här tidpunkten slutat på regionen, och Bengt Linde, som ännu är kvar, som företagets “key-advisors”, nyckelrådgivare. 

Det visar sig också att både Region Skåne och Västra Götaland lämnat rekommendationsbrev till EU.

Ola Bergstrand, som är ansvarig för projektet i Region Skåne, och primärvårdsdirektören i Västra Götaland Marie-Louise Gefvert, skriver båda intyg om hur Vårdexpressen kommer att införas i hela sjukvårdssystemet. Trots att Vårdexpressen ännu inte börjat testas.

Vi träffar Marie-Louise Gefvert.

Reporter: Om man tittar på de här två. Det är samma text till stora delar. Vem har skrivit det här?

Marie-Louise Gefvert: Den 1 april för ett år sedan, dvs ett par veckor efter det att tilldelningsbeslutet hade vunnit laga kraft, för det hade ju överprövats, så fick jag en förfrågan på mejl om jag med vändande mejl i princip skulle kunna skriva ett intyg som skulle bifogas som en bilaga till en ansökan som skulle gå om EU-medel. Så det är ju Vårdinnovation som har skrivit själva

Reporter: Damon Tojjar har skrivit det?

Marie-Louise Gefvert: Jag kan inte svara för vem som är författare. Det får du ställa dig till Vårdinnovation. Det kom ett färdigt utkast. Jag läste igenom det och fann inte att det fanns någonting i det, eftersom det handlade om att intyga att VGR hade för avsikt att införa systemet och därmed så levererade jag ett underskrivet dokument.

Reporter: Hur känns det då nu att du har bidragit till det här EU-bidraget när ansökan då innehåller så mycket felaktigheter och uppgifter som inte är sanna?

Marie-Louise Gefvert: Jag kan inte kommentera ansökan för jag har inte sett ansökan. 

I september förra året beslutar EU om att belöna Vårdinnovation med ett bidrag på drygt 20 miljoner kronor. Under förra sommaren var det också dags att starta piloter och testa Vårdexpressen, på ett tiotal vårdcentraler i Skåne. Om piloterna går bra, ska det ske ett breddinförande på alla Skånes vårdcentraler. Det är också då som de – stora pengarna betalas ut, enligt avtalet

Optimismen är enorm.  Även bland Skånepolitikerna – som nominerats till ett fint europeiskt innovationspris.

Birte Sandberg (C): I detta fallet detta så är Region Skåne just nu i varje fall – världsledande.

Reporter: Hur känner du kring det?

Birte Sandberg: Det är ju fantastiskt att vara med i en sådan utveckling och vara aktiv politiskt i en sådan här nämnd och vara ordförande för nämnden och få åka till Berlin och kanske få ta emot ett pris.

Reporter: Hur kommer det att vara då om ni vinner det här priset?

Birte Sandberg: Jag tror att det blir fest!

Vi är i Ramlösa, en av vårdcentralerna där Vårdexpressens skärmar används av patienter.

Inger Dahlström: Du kommer att få besvara några frågor. Sedan träffar du sjuksköterskan och om det behövs träffar du också läkaren. Det här har man ju sett så här kan det ju bli i framtiden. Och nu är vi här. Det har man ju vetat att man skall få sköta allting själv. Det är ju som banken. Man skall ju göra allting själv och sen får man ändå betala.

Ladislav Ipsa: Jag tyckte att det var bättre innan. Man tog sin lapp och sedan var det bra. Det var mycket bättre det. Dom som kommer hit nu dom kommer absolut inte att använda det här.

Reporter: Hur lång tid tog det för dig?

Ladislav Ipsa: Jo, det tog lång tid. Hur ska man göra? Då kommer de och hjälper.

Det är inte alltid så lätt för patienterna med den nya tekniken. Region Skåne tvingas anställa väntrumsvärdar som ska hjälpa till på vårdcentralerna. Men det hjälper inte Inger Dahlström. 

Inger Dahlström: Jag hade fyllt i alltihop och sen hade det inte funkat ändå på tavlorna där inne. Jag hade fyllt i och jag hade suttit en halvtimma. Jag fatta att mitt namn skulle komma upp på tavlan. O jag väntade o väntade. Men jag får som patient gå och säga till också

Reporter: Så nu får du göra om det.

Inger Dahlström: Ja, nu ska jag göra om det, nu ska jag skriva in mitt födelsenummer De sa ju att jag skulle göra om alltihopa. Starta! 

Reporter: Vad är ditt råd till de som bestämmer då?

Ladislav Ipsa: Skrota ned skitet eller låt någon vara här hela tiden som visar 

Från början är det tio vårdcentraler som är med i försöket. Men på Södertull i Lund är kritiken från läkarna så stark att experimentet stoppas redan efter ett par dagar. Vellinge kommer aldrig igång och snart stängs systemet ner även i Sösdala och Malmö.

Örjan Hansson allmänläkare Malmö: Jag skulle vilja kalla det för amatörmässigt och det var ganska grovt och klumpigt. Och den första viktigaste uppgiften som är på en akutmottagning, jourcentral det är att hitta de patienter som eventuellt har en allvarlig sjukdom. Det är det som är vår primära uppgift. Vi kan ju gå där flera dagar och ta hand om halsfluss o urinvägsinfektion o ont i örat o ont i tån, som allt är sånt som passerar men det är inte sånt som vi kan dö av. Det är inte sånt som kan få allvarliga konsekvenser. Men då och då kan det dyka upp något som är allvarligt o det är på något sätt det första kravet man måste ha på ett sådant verktyg eller ett sållningsinstrument om du kallar det för det att det vaskar fram de patienterna. För det är ju egentligen de vi är till för. I första hand. Och min erfarenhet av de här månaderna är att det inte är så bra på det.

På de vårdcentraler där man fullföljde pilotperioden, är åsikterna delade. Men bland läkarna är många negativa.

Mikael Karlsson allmänläkare Sjöbo: Det är väl ingen Hallelujastämning kan man säga bland kollegorna. Kring det här, men vi har ju efterhand som veckorna gått ändå blivit mer vän med själva systemet om man uttrycker sig så att man lär sig navigera i ett system och hantera det tekniskt och så vidare. Men fortfarande kan man säga så att det ändrar inte på det att det inte tar 50 procent mindre tid. Det det gör det inte. Vi tycker det tar minst lika lång tid. Utifrån det arbetssätt vi haft tidigare. Det sparar ingen tid alls tycker vi.

Flera upplever att patientsäkerheten är hotad.

Catarina Önning allmänläkare Ramlösa: Samma dag hade jag två stycken som hade problem. Den ena med ett ljumskbråck. Den andra med smärta i höften. Båda hade gått på ingången “ont i ryggen”. Då frågade jag var har du ont i ryggen? Nej, Jag har inte ont i ryggen. Men jag kunde inte välja något bra så jag fick ta ont i ryggen. Trots att det var i höften. Hela tiden händer det sådana saker. Och det är ju så. Om man skulle prata om en modern konsultationsteknik så ska man gå in brett. Man ska inte snäva av sig för tidigt. Men sådana här system så snävar man av sig från början, med besöksorsak. Och det är farligt

Missnöjet ute på vårdcentralerna fångas upp av primärvårdsledningen. Ola Bergstrand, som är ansvarig för pilotprojektet, skriver mejl till Damon Tojjar:

Ola Bergstrand: På omvägar får vi till oss att ett flertal av pilotvårdscentralerna är inte helt nöjda med Vårdexpressen. En dålig eller halvbra utvärdering kommer att göra breddinförandeprocessen mycket mer besvärlig. Och riskerar även att sprida sig till andra regioner. Och vi vill absolut undvika känslan i förvaltningen av topp-down-styrning.

Trots kritiken och att några vårdcentraler redan lagt ned projektet, är det en annan bild som visas upp utåt. 

Region Skåne gör en reklamfilm om hur bra det går på vårdcentralen, i Råå.

Ur film Region Skåne:

“Nytt digitalt verktyg kortar väntetiderna i Primärvården. Men vad tycker medarbetarna?”

Grethe Glendert-Sundell, sjuksköterska, vårdcentralen Råå:

Det har förändrats så till vida att jag har mer tid för patienten. Mycket av det som man tidigare satt och pratade om finns nu redan nedskrivet.

Luba Sulaiman, ST-läkare, vårdcentralen Råå:

När vi får patientens anamnes så är allting redan färdigt. Så vi går bara igenom dom. Så med detta kan man säga att det underlättar.

Och när statsministern besöker Skåne är det just Damon Tojjars projekt på vårdcentralen i Kärråkra i Eslöv, som visas upp.

Men inte heller chefen på vårdcentralen där, har sett några stora vinster med Vårdexpressen.

Anna Lindén: Några doktorer och sköterskor tycker att det underlättar i arbetet, Andra har tyckt att det varit krångligt o sätta sig in i o ställa om sitt arbetssätt. Så ser det ut på helheten.

Reporter: Så +/- 0 på helheten?

Anna Lindén: Ja, det kan man kanske komma fram till. Vi är inte riktigt där än.

Regionens höga tjänstemän är fortfarande övertygade om hur bra systemet fungerar. Bengt Linde, Skåneregionens strateg, han som en gång introducerade Damon Tojjar, använder statsministerbesöket för att fortsätta missionera i Vårdsverige. 

“Fint besök på vårdcentralen Kärråkra idag. Demo av Vårdexpressen för dem”

“8 pilotvårdcentraler kör nu och det fungerar bra. /Hälsar Bengt     

Och han får respons utifrån landet.  En av dom som svarar är Ulf Börjesson, divisionschef i Region Dalarna:

”Förstår verkligen intresset Vår upphandling skall komma ut inom några veckor. Äntligen! Fick du vårt lilla tackpaket?” 

Bengt Linde vidarebefordrar genast information om den nya upphandlingen i Dalarna – till Vårdinnovations VD, Damon Tojjar.

Tonen är familjär. Kan det finnas andra motiv till särbehandlingen av Vårdinnovation och Damon Tojjar?

När vi går igenom de 20-tal namnen på lönelistan för Vårdinnovation, känner vi igen flera efternamn.

En nära anhörig till Bengt Linde – är en av de första som anställs i bolaget. Sonen – till en av regionens chefläkare har också fått jobb. Det visar sig att även regiondirektörens dotter – är timanställd i företaget.

Olle Lundin, professor: Det börjar på att bli så många kopplingar och bindningar mellan det här privata företaget och de enskilda tjänstemännen på Region Skåne. Så det börjar på att se väldigt misstänkt, korruptionsliknande ut och det är ju hur det ser ut utifrån som är väldigt viktigt.

Men det är inte bara anhöriga till regiontjänstemän som vill jobba hos Damon Tojjar. Läckor från företaget ger oss tillgång till intern kommunikation, som visar att även regionens chefer har planer på en karriär inom det nya företaget.

Jonas Gallon, som skrev upphandlingsunderlaget, lämnar Region Skåne, för att bli konsult och fortsätter ha tät kontakt med Vårdinnovation.

Bengt Linde vill både bli anställd och till och med delägare.  Men kanske går man för snabbt fram.

Mejl från Bengt Linde

“Jag ska prata med min chef om jobbet framöver, det är därför som jag stressar dig lite med att få klart anställning “

Damon Tojjar svarar på Whats app:

“Det är inte aktuellt att du säger upp dig innan vi har breddinförandet på plats. Jonas har rört om i grytan lite i förra veckan. En person är ett undantag, två personer är ett mönster.”

Bengt Linde skriver snabbt ett förslag till breddinförande  som han skickar för påseende till primärvårdschefen Marie-Louise Gefvert i Göteborg.

“Idag skrev jag om breddinförande för primärvården Skåne. Det är ett utkast men du får det här” 

Damon skriver också flera meddelanden till Jonas Gallon, den nyblivne konsulten, som Damon tycker “rört om i grytan”.

”Det blir svårare för mig nu att förhandla inför breddinförandet då det tyvärr har hamnat fler ögon på saken.”

Bengt Linde vill inte ställa upp på en filmad intervju, men vi når honom på telefon. Han berättar att han börjat planera för en ny karriär och erkänner att han föreslagit Damon att de två ska bli partners.

Bengt Linde: Ja visst. Då har ju sett det som olika förslag på lösning hit och dit överhuvudtaget.

Reporter: Så du skulle sälja ditt bolag till Damon och han skulle betala med aktier i Vårdinnovation

Bengt Linde: Ja det är ju min dröm. Och det har jag inte fått nån som helst respons på.

Jonas Gallon svarar i ett mejl till Uppdrag granskning att han inte är eller har varit konsult åt Vårdinnovation. 

“Ingen från knowit, inklusive undertecknad, har anlitats och senare verkat som konsult, “key-advisor” eller annan form av resurs av Vårdinnovation eller annat till Vårdinnovation närstående bolag.”

Intern kommunikation ger dock en annan bild.

Flera mejl visar hur Jonas Gallon under minst fem månaders tid är engagerad i vårdinnovation:

“Vi tar in Jonas som underkonsult till oss”

“Vi träffas tillsammans med Jonas”

Bilden av relationen mellan Region Skåne och bolaget de anlitat, börjar se allt allvarligare ut. Och det blir inte bättre när vi får svar på de frågor vi ställt till Skatteverket.

Vårdinnovation har inte betalat sin moms på drygt 6 miljoner kronor. Och Damon Tojjars första företag, Läkarexpressen, har skönstaxerats och därmed blivit av med sin F-skatt.

När vi kontrollerar hur länge han arbetat som legitimerad läkare inom den offentliga vården i Region Skåne, visar det sig att han bara har jobbat i en månad. Han har också jobbat kortare perioder åt privata vårdcentraler i Skåne.

Han presenteras som allmänläkare. Men någon sådan specialistexamen, har han inte. I ett dokument står han som medicinsk direktör i Region Skåne. Men någon sådan titel, existerar inte. 

Damon Tojjar:Ja Jag har jobbat med detta i tio år..

Reporter För tio år sedan var du bara 22 år?

Damon Tojjar: Det stämmer

Reporter: Hur är detta möjligt?

Damon Tojjar: Ja. Man måste ha en stark drivkraft. Stark vilja. Det är...

Reporter 2: Och du håller på och doktorerar i Lund samtidigt eller.

Damon Tojjar; Jag har en avhandling som jag inte lagt fram för att det här tog så mycket tid, så kan man väl säga. Och jag har haft forskningsprojekt som har varit utmanande. De har tagit längre tid än vad jag hoppats.

Vi träffar primärvårdsledningen i Skåne för att ta reda på hur de tänkt.  

Varför stöttade dom en EU-ansökan, som gav 20 miljoner i bidrag? 

Varför gynnade man Vårdinnovation i upphandlingen och blundade för 

att det saknas forskningsunderlag?

Reporter: Den här USB-stickan hade Damon Tojjar i sin hand i februari 2018. Långt före upphandlingen. Här finns då ett dokument som är själva grunddokumentet för själva upphandlingen. Projektdirektiven för Region Skånes upphandling.

Ola Bergstrand: Vem som har haft den stickan och var den kommer ifrån...

Reporter 2: Vi har uppgifter om det, att bolaget haft tillgång till hela upphandlingsmaterialet redan i februari. Region Skånes upphandlingsmaterial.

Reporter: Titta på revisionshistoriken. Det här är det slutliga dokumentet, massa olika ändringar. Vid olika tidpunkter. Det här dokumentet har då kommit dit när det skapas på stickan.

Ola Bergstrand: Nej, om det är så att de haft tillgång till det, så. Väcker det så klart frågor. Absolut inget vi känt till

Sofia Ljung: Känt till eller vetat om. 

Reporter: Hur tycker ni att det ser ut?

Sofia Ljung: Nej det här, så som ni framställer det så det ser inte bra ut.

Vi lägger fram mer material som till och med visar hur regionens tjänstemän och Damon Tojjar drömmer om en framtid tillsammans.

Ola Bergstrand: Det har jag aldrig hört talas om

Sofia Ljung: Nä, det här är nya uppgifter. Verkligen!

Reporter: Samtidigt skriver han ett brev till Damon. Där han inte vill stressa Damon men han vill ha klart med sin anställning på vårdinnovation

Reporter 2: Hur reagerar ni när ni hör detta?

Ola Bergstrand: Nä, det är helt nya uppgifter. Och med förvåning

Sofia Ljung: Helt nya uppgifter och naturligtvis med förvåning.

Reporter 2: Vad är det som är förvånar er?

Ola Bergstrand: Nämen att det har varit de här frekventa kontakterna...

Vi och andra har efterlyst den forskning som sägs ligga till grund för Vårdexpressen.

Ola Bergstrand: I upphandlingen förekommer det inga krav på forskning och liknande. För vi vet att det är ung marknad.

Reporter: Vad tycker ni om att de säger att det är tio års forskning som ligger bakom detta?

Sofia Ljung: Naturligtvis är det viktigt att det överensstämmer med sanningen

Ola Bergstrand: O det är en fråga man får ställa till dom

Reporter: När det gäller EU-bidraget. Har ni hört att de har utsetts till ett av världens mest innovativa företag av EU? Vet ni hur den ansökan ser ut?

Sofia Ljung: Nej, jag har ingen aning.

Reporter: Vet ni hur mkt EU-bidrag de fick?

Ola Bergstrand: Nej inte exakt

Reporter: 20 miljoner. Vet du om att du själv har bidragit till att de fick det?

Ola Bergstrand: Nej nu blev jag osäker. Det får du gärna visa. 

Reporter: Din underskrift

Ola Bergstrand: Ja

Ola Bergstrand: Och det jag skriver här är ju att vi expect that will have  significant benefits.

Reporter: Visste du om att de hade de här falska uppgifterna i ansökan?

Ola Bergstrand: Nä det kände jag inte till?

Nu händer det saker.

Redan dagen efter vår intervju beslutar Region Skåne att avbryta  samarbetet med Vårdinnovation. Några dagar senare tar även Västra Götalandsregionen samma beslut. I Skåne ska det göras en oberoende granskning av misstänkta oegentligheter.

Två veckor efter vår intervju deklarerar Vårdinnovation plötsligt sin moms. 7,8 miljoner betalas in till staten. För ett företag i den här storleken ska moms normalt betalas var tredje månad. Nu överlåter också Damon Tojjar sitt bolag Läkarexpressen till en nära anhörig, men han står fortfarande kvar som huvudman. 

Vid den här tiden blir Region Skåne också klar med utvärderingen av pilotförsöket. På primärvården online är det många som är nöjda. På vårdcentralerna däremot är omdömena mer negativa.

Men sammantaget bedöms underlaget vara för litet för att man ska kunna dra några slutsatser. Det menar professor Jan Sundquist som kontrollerat resultaten:

“Datamaterialet för denna utvärdering är än så länge inte tillräckligt omfattande för att man med säkerhet ska kunna uttala sig om verktyget fungerar eller inte” 

I vår granskning har vi sett hur Vårdinnovation använder felaktiga uppgifter för att få EU-bidrag och dröjer med skatteinbetalningar. Bland dom källor som försett oss med information inifrån bolaget, finns också ett missnöje med löften som inte infriats. Dom berättar alla att dom lovats aktieoptioner som dom sedan inte fått.

Ola Ekström: Det är absolut ingen personlig vendetta utan jag gick in i projektet för att jag ville hjälpa andra, hjälpa mina kollegor och få det bättre och av samma anledning så vill jag kanske ingen annan ska drabbas, de som jag har jobbat med i företaget och andra som har varit inblandade i tiden.

Reporter: Vilka löften fick du där då som anställd?

Ola Ekström: Ja det var ju aktieandelar som var lite flytande och aldrig kunde riktigt formuleras i storlek eller antal eller pengavärde utan det var mer insinuationer om hur mycket det skulle vara.

Reporter: Muntliga löften då?

Ola Ekström: Muntliga löften, ja. 

Vi tar ännu en kontakt med Damon Tojjar, men nu hänvisar han oss till en kollega som ska heta Anna Svensson.  Vi föreslår en mötestid och går till kontoret.

Reporter: Linda Fridh heter jag. Jag är från SVT och uppdrag granskning.

X: Hej

Reporter 2: Hej, Per heter jag.

Reporter: Vi ville träffa någon från Vårdinnovation eller vårdexpressen.

X: Okej: Det är vår VD Damon som man skall prata med. Jag kan ringa honom.

Reporter: Men han har lämnat över det här annars till Anna Svensson.

Reporter 2. Mejlade mig i morse.

X: Okej. Jaja. Jag kan ringa honom och kolla.

Reporter: Om Anna är här kan vi prata med henne

X: Nej, det tror jag inte.

Reporter: Är inte hon här?

X: Anna vet jag inte vem det är, ärligt talat.

R:eporter Vet du inte

Reporter 2: Va, är det sant?

X: Jag ringer Damon.

Reporter2: Oj!

Här skulle vi kunna sluta. Men det finns ändå frågor kvar som handlar om hur det kunnat bli så här. Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne, får se programmet och möter oss för en intervju.

Reporter: Nu har du sett programmet. Vad tänker du?

Alf Jönsson: Ja det är ju givetvis allvarliga uppgifter. Och det var ju därför också som när jag fick kännedom om detta valde att tillsätta en extern utredning.

Reporter: Vad är det allvarligaste som du ser det?

Alf Jönsson: Det fanns uppgifter om eventuella oegentligheter i samband med upphandlingen. Och det var ju därför som jag tog det beslutet omedelbart.

Reporter: Våra dokument visar ju det då att upphandlingen inte har gått rätt till. Hur kan det bli så?

Alf Jönsson: Lagar och förordningar ska följas. Upphandlingar ska följa de rättsprinciper som finns i Sverige och de lagar som finns. 

Reporter: Men här är det nåt som har gått snett?

Alf Jönsson: Där är något som eventuellt har gått snett och då ska vi utreda det.

Reporter: Bolaget påstår ju saker om det här verktyget om effektivitet, besparingar och forskning, som inte är belagda. Hur ser du på det?

Alf Jönsson: Det är viktigt att bolag som lämnar anbud till regionen, har fakta i det man presenterar.

Reporter: Och om de inte gör det?

Alf Jönsson: Det är ju anmärkningsvärt om det inte skulle stämma. Om det man uppger i sina anbud att det inte inte stämmer.

Reporter: Har Region Skåne blivit lurad?

Alf Jönsson: Det är för tidigt att avgöra. Utan vi får granska det här uppdraget. Vi kommer att granska de här delarna. Jag hoppas kunna få vägledning av extern granskare. Vad som verkligen har hänt i det här fallet.

Reporter: Flera av dina anställda har ju också frågat om materialet bakom bakom verktyget. Och de har ju inte fått se det. Hur vet ni då att Vårdexpressen är så bra och förbättrar vården?

Alf Jönsson: Nä jag har inte sett systemet i sig och kan inte bedöma systemet i sig utan det måste ju andra som skött de här upphandlingarna som jobbar i primärvården göra de bedömningarna. 

Reporter: Vid sidan av det här stora kontraktet som är värt flera hundra miljoner kronor, så har ju Region Skåne bekostat utveckling av systemet för flera miljoner. Ska Region Skåne stå för utvecklingen av en produkt för ett privat bolag på det här sättet?

Alf Jönsson: Självklart ska vi ju inte syssla med utveckling, utan man köper tjänster. Samtidigt så finns det ju avtal som pekar på att det handlar om tekniska anpassningar för att systemen ska fungera.

Reporter: Vi har ju sett att det finns flera kopplingar mellan Region Skåne och bolaget. Bland annat så har ju din dotter arbetat på bolaget. Hur ser du på de kopplingarna?

Alf Jönsson: Det stämmer. Att min dotter har jobbat åt det här bolaget ett antal timmar långt efter att upphandlingen var avslutad. Och det är jätteviktigt att när det finns nära kopplingar, att man belyser dem, att vad innebär det affärsmässigt. Att det sen finns släktskap eller att folk känner varandra inom en mindre region, betyder i sig inte att det har förekommit oegentligheter. Men det är ju särskilt viktigt att det har gått rätt till vid våra upphandlingar. Att inga särskilda intressen särbehandlas eller att enskilda företag särbehandlas, utan att vi alltid har skattebetalarnas bästa för våra ögon.

Reporter: Har det här med Vårdexpressen gått för fort?

Alf Jönsson: Det är svårt för mig att bedöma om ett enskilt projekt har gått för fort eller ej. Det jag vet, det är att det finns ett stort intresse för att till exempel i vår primärvård att verkligen kunna leverera, det man är satt att leverera. Det vill säga en bra primärvård.

Reporter: Patienten Inger Dahlström som är med i reportaget hon säger att det börjar bli som på banken. Man ska göra allt själv på en skärm. Är det åt det hållet som sjukvården måste gå som du ser det?

Alf Jönsson: Jag tror det är både ock. Jag tror att vi är olika och vid olika situationer i livet, jag har ett behov. Och jag tror det är så att kan vi göra det som det enkla, eller det som är möjligt att göras lite enklare för den som kan, då får vi också tid för våra medarbetare att kunna hjälpa dem som är i större behov av hjälp. 

Reporter: Hur vet man att digitaliseringen kommer att förbättra vården?

Alf Jönsson: Ehm jag tror att vi måste gå den vägen för att kunna använda och återanvända den kunskap och information som finns. Sen kommer det att ta tid. Det kommer att vara ett långsiktigt systematiskt arbete. För tekniken, när det gäller digitalisering, det är kanske bara en procent, det är det förändrade arbetssättet som betyder kanske, som är 99 procent av jobbet. För digitaliseringen innebär också för medarbetarna att man måste också göra något på ett annat sätt, ha en annan metod, ha andra sätt att jobba, som är helt väsensskilt från det vi gör idag.

Reporter: Nu har ju ni tillsatt en granskning av hur upphandlingen har gått till. Hur långt har ni kommit med den?

Alf Jönsson: De återkommer när de är färdiga. Det är viktigare för mig är att det blir rätt än att det blir snabbt och fel.

Reporter: Vi har ju uppgifter som kanske granskaren inte kommer att få fram? Vad tänker du om det?

Alf Jönsson: Jag välkomnar alla som önskar lämna information att göra det. För givetvis är det så att vi måste få reda på vad som har hänt och då är vi tacksamma för alla uppgifter som framkommer. Självklart.

SKYLT:

Damon Tojjar förnekar att han haft några oegentliga kontakter med Region Skåne varken före, under, eller efter upphandlingen. Enligt honom har Vårdinnovation lämnat korrekt information till EU och Vårdexpressen har registrerats enligt gällande regler.

Enligt honom skriver företaget i sin EU-ansökan att “utrullning planeras” i Skåne och Västra Götaland.

Bengt Linde säger att hans arbete för att sprida Vårdinnovation skett på uppdrag av regionen och att hans bisyssla godkänts.

Han och Jonas Gallon förnekar att de varit nyckelrådgivare åt Vårdinnovation. Gallon vill i övrigt inte kommentera sin roll i upphandlingen. Men säger att han kommer att medverka i regionens utredning.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Vården och AI-verktyget

Mer i ämnet