Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Åldersgräns kan ställa till det i skolan

Foto: TT

Den nya EU-förordningens konsekvenser för barn och ungas tillgång till sociala medier väcker oro och många frågor. Inte minst i skolans värld, där sociala medier blivit ett allt viktigare inslag i undervisningen.

– Oron gäller främst vilka konsekvenser en åldersgräns skulle få för den pedagogiska verksamheten, säger Per-Daniel Liljegren som arbetar med skolutveckling i Västerbottens län.

Skolan glöms bort

Han tror att det finns risk för att skolans perspektiv glöms bort när den nya lagstiftningen införs. Och han får medhåll från skolledarhåll:

– Vi kommer att få svårt att följa den nya lagstiftningen. I skolan jobbar vi med sociala medier på olika sätt: Facebooksidor, Instagram, till och med Periscope använder vi för att förstå hur samhället och omvärlden fungerar, säger Inger Tegelström, som är rektor på Vittra Brotorps skola i Sundbyberg utanför Stockholm.

Osäkert läge

Det stora problemet är att ingen just nu vet konsekvenserna av den nya EU-förordningen, än mindre hur den kommer att påverka IT-användningen i skolan.

– Skolan måste förhålla sig till den värld som eleverna lever i och undervisningen relaterar ofta till sådant det snackas om på sociala medier. Inte minst när det gäller att lära eleverna förstå vikten av källkritik är sociala medier ett viktigt arbetsredskap, säger Per-Daniel Liljegren.

Ny IT-strategi

I vår ska Skolverket på regeringens uppdrag presentera en ny nationell IT-strategi för grundskolan och senare även för gymnasieskolan. Målet är bland annat att på olika sätt stärka elevernas digitala kompetens. Per-Daniel Liljegren frågar sig nu om de måste ändra på sina tänkta skrivningar.

Han ställer sig också undrande till hur lärarnas arbetssituation kommer att förändras.

– Vill man jobba med källkritik av sociala medier så kan det bli så att skolan måste försäkra sig om att alla elever har vårdnadshavarnas tillstånd att använda sociala medier. Risken är att den typen av undervisning försvinner om läraren tvingas administrera en massa konton.

Åldersgräns för sociala medier

Mer i ämnet