Vissa av artikelns länkar, bilder och klipp kan saknas.

Vad betyder Europa för dig? Dela med dig! 


Stora frågor delar just nu Europa. Det handlar om bland annat flyktingmottagande, EU:s roll, och vilka länder som vill – och får – vara en del av den Europeiska gemenskapen. Nu vill vi veta – vad har du för tankar om Europa? Dela med dig i vår liverapportering! Du kan också använda #delateuropa i sociala medier. 

SVT rapporterade · #delateuropa

07.05
I en vecka, med start i Agenda i kväll, kraftsamlar SVT kring Europa.
Vad pågår på vår kontinent? Hur går det för Europatanken? Hur kommer ett eventuellt brittiskt utträde att påverka unionen?

Här får ni gärna dela med er av era tankar kring Europa, smått som stort!
08.06
Jag har alltid varit EU-motståndare. EU är en konstruktion där de enorma kostnaderna inte uppväger vinsterna på något sätt, när inte ens grundkravet om mänskliga rättigheter uppfylls av antagna medlemsländer, och vi har ju sett det gångna året hur väl EU håller för en kris! Jag håller tummarna för en brexit, för då är en av grundbultarna i bygget borttagen!
Tack för du delar med dig av dina tankar Kriss!
08.15
Jag som idag är medräsinär till min sambo som är gästforskare på forskningscentrumet i Jülich, Tyskland älskar EU och ser fördelarna med detta. Vi är här l 90 dagars stötar och ligger då inom regelverket som vi får röra oss fritt utan att behöva skriva oss i Tyskland och behöva uppvisa att vi är försörjda. Behöver vi sjukvård, så har vi rätt till denna med sjukdörsäkringskoret från försäkringskassan, dessutom är sjukvården på samma villkor som resten av landet invånare har.

I den delen av Tyskland vi bor i är både Holland och Belgien 30 minuter bort med bil. Vi gör små minisemestrar runt i närområdet och behöver inte visa pass (me självfallet har man med sig dessa utifall att) jag minns själv dessa timmar man kunde sitta i passkontroller runt i Europa på början av 90-talet och detta är ett friare Europa.

Jag känner mig som en europé och tycker fördelarna väger tyngre med ett EU. Dels är Europa en kontinent som historiskt sätt vart mycket i krig med varandra. EU samarbetet gör att eventuella tvister löses på skrivborden istället för att leda till onödiga människoliv förspilldes. Ett enigt Europa är ett fredligt Europa!
Tack för din berättelse Betty! Hur har du märkt av debatten i Tyskland?
08.19
Jag ärben eu motståndare i den form det är nu. Eu har förmycket att säga till om och bestämma över. Tex våra egna lagar och rättsystem. Nuvarande eu är en illution av frihet och gemenskap där kostnaden är självständighet. Liknar mer och mer USAs statsystem
Hejsan Leo, tack för ditt inspel! Hur hade du velat att ett EU-samarbete skulle se ut?
08.30
I framtiden så tror jag att gammeltänkande kapitalisister kommer tycka att det behövs ett Europas Förenta Stater (EFS) . Främst för ett ekonomiskt perspektiv för att det kommer finnas så pass starka ekonomier att konkurrera med.
För ett skapande av EFS krävs ett ett mer utvecklat informationssamhälle. För med tiden kommer människor att resa så pass mycket att de kommer känna sig hemma på många fler ställen över jorden. Det kommer även finnas de som inte känner sig hemma någonstans utan lever överallt på jorden.

Jag har inga problem med ett EFS då jag tror att det kan leda till större förståelse av varandra i Europa.
Tack för att du delar med dig av dina tankar Peter!
08.39
Hej Philip,

Debatten i Tyskland är inte alls på samma hårda nivå som i Sverige. Nu bor vi just i Jülich, en ort som drar väldigt många fördelar generellt av EU och är en väldigt internationell liten stad.

Det som skiljer sig markant i Tyskland och Sverige är att här finns det speciella kontor som enbart jobbar med att hjälpa företagare, bönder etc hur de skall fylla i EU blanketter så det blir rätt och riktigt från början. Jag vet att även Polen har ett sådant system för att kunna hjälpa medborgare att kunna få rätt EU stöd. Om Sverige skulle införa något liknande skulle det underlätta markant för bönderna som idag sliter sig av håret för dessa blanketter från EU.
Intressant! Väldigt spännande att få ta del av dina tankar i ämnet.
09.56
Ni kan höra av er till oss på sociala medier under #delateuropa. Vi läser allt som skrivs till oss! 
Tack återigen för att ni är med och delar era tankar kring var Europa är!
Ni kan höra av er till oss på sociala medier under #delateuropa. Vi läser allt som skrivs till oss! Tack återigen för att ni är med och delar era tankar kring var Europa är!
10.54
Jag håller med om att Europa utvecklas inte som man skulle önska. Det kan bero på att man tagit in stater i en takt som gjort att alla inte varit beredda att bidra till ett bättre Europa, utan i första han varit ute efter bidrag från EU.
Sverige har inte heller varit så exemplariskt i att bidra till ett bättre EU. Sverige borde ha gått med i Euro-samarbetet för länge sedan och inte envisas med att ha sin egen "skvalpvaluta" tycker jag. EU borde ha större makt att tvinga trilskande länder att samarbeta inte bara när det gäller flyktingar utan också på t.e. skattelagstiftningen, som borde likriktas mer så att konkuransen mellan länderna blir ner sund.
Hur som helst så är det bra att vi har EU som underlättat för medborgarna i nästan alla länder i EU på många sätt och framför allt sett till att Europa fått en starkare position gentemot andra ekonomiska stormakter som USA, Kina och Japan.
Hejsan Aldur! Hur tycker du att Sverige skulle kunna bidra till ett starkare EU? Finns det fler saker än Euro-samarbetet som vi borde ha kunnat påverka?
10.58
Europa betyder mindre demokrati
På vilket sätt menar du att det är så? Kan du utveckla?
10.59
Som fredsproject helt okej, resten blir jag mer och mer skeptisk till.
11.12
EU är ytterligare maktcentralisering som flyttar inflytandet från människor ännu längre bort än vad det redan är. Vi har redan väldigt lite att säga till om i Sverige, och I EU har vi ingenting att säga till om. Det är brist på demokrati, både i Sverige och EU. Bättre att ändra systemet så att Sverige styrs med direktdemokraterna (parti) och EU med representativt, där man väljer in flöl som faktiskt är kunniga, inte hobbypolitiker som råkat sitta i styrelsen för socialdemokraterna i Bollnäs eller något random ställe
Hejsan Marcel, Tror du att det kan finnas fördelar med att ha ett enat Europa runt vissa frågor? Eller ska alla beslut fattas med direkt demokrati?
11.13
Jag och de flesta i min ålder (20) och min bekantskap är för ett Norden framför ett EU. Lämna EU för ett starkare nordiskt samarbete har ingen jag diskuterat saken med ställt sig emot. Så som svar på frågan från FB ("Känner ni er som européer?); nej, absolut inte.

Personligen ser jag hellre att Sverige och de övriga nordiska ländernas relation med EU är som den Norge idag har, men fördjupat samarbete oss emellan för att göra det helt smärtfritt att jobba, skatta, leva och njuta i vilket annat nordiskt land som helst.
Tack för att du delar med dig!
11.23
EU är delvis ett skört bygge, hanteringen av flyktingar är ett exempel på det. Ett effektivt gemensamt agerande saknas, varje land ser bara till sina egna intressen. Flera länder ser flyktingar som oönskade invandrare. Rätten till asyl borde vara självklar för alla länder. Tanken borde vara att flyktingar ska återvända när det är möjlig. Uppehållstillståndet borde bara gälla tillsvidare. Permanent uppehållstillstånd borde bara gälla för invandrare.
Flyktingar ska inte behöva lära sig värdlandets språk, Att lära sig engelska som ett andra språk är enklare, många flyktingar kan redan en del engelska. Integreringen går betydligt snabbare då engelska är ett andra språk i de flesta länder.
Det har onekligen varit olika hantering av flyktingkrisen inom EU. Tack för intressanta synpunkter!
11.31


Ni kan också skriva era tankar till oss på twitter under #delateuropa – vi läser allting. 
11.37
Jag gillar alla former av samarbete, det är viktigt för Europa och för invånarna i dess länder. Själva grundtanken med EU är väldigt bra men det känns som att samarbetet har gått för långt. Det känns väldigt långt till Bryssel även om det geografiskt ligger ganska när Sverige. Mitt förtroende för EU skulle öka om de lät medlemsstaterna bestämma mer själva. Jag tycker att EU bara ska arbeta med frågor som gäller samarbete mellan länderna, det vill säga hur man ska samarbeta inom de stora, viktiga områdena som brottsbekämpning, miljö, migration, handel m.m.
Hejsan Johan! Tack för att du skriver in och berättar om dina tankar!
11.48
Vi har tagit emot en hälsning via vår mej, delateuropa@svt.se:

En del länder är mera lika än andra, men att lyckas med att få 28 länder att gå i takt är inget annat än en dröm som nu närmar sig en mardröm ingen vill drabbas av.

Grunden för EU var ett fredsobjekt.
Europa har haft så mycket krig att behovet av ett europeiskt kollektiv för att garantera fred inte är motiverat.

Då tar EU-förespråkarna fram betydelsen för alla att de rika länderna skall bistå de mindre utvecklade.
Då blir Europa paradiset. Fan må tro det.

EU och FN har förvandlats till nusse-kuddar för politiker då de i debatten hamnat på 7 famnar djup vilket de gör lätt.


Det ligger mycket Blandarens sarkasm: "Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mej".
 
Casten Broms
12.00
Jag stödjer EU och hoppas att unionen inte börjar rasa på grund av Brexit eller liknande.

Jag bor som Erasmus-utbytesstudent i Nederländerna. Det utbytesprogrammet existerar som följd av EU-ländernas samarbete. Utan EU hade jag förmodligen inte kunnat göra det jag nu gör.

Under min tid här har jag besökt Bryssel och Europaparlamentet, samt tagit ett tåg till London (via två länder på vägen). Jag har lärt mig hur EU fungerar (och hur det inte fungerar, för den delen) och kunnat dra stor nytta av den fria rörligheten. Men situationen har förändrats sen jag flyttade hit. Sveriges gränskontroller fanns inte när jag sist var i Sverige och jag vet inte hur ett eventuellt Brittiskt utträde ur unionen skulle påverka möjligheten för européer att besöka, bo, eller arbeta där. Samarbetet luckras upp, principer som den fria rörligheten urholkas, vilket jag ser som oroande.

EU är inte ett välfungerande system. Det finns mycket att förbättra. Men, i min mening, så är det bättre än alternativet; ett Europa utan unionen.
Hej Jonas! Tack för din kommentar. "Det finns mycket att förbättra" skriver du. Vad känner du först och främst behöver förbättras med EU?
12.05
Grundidén med att Europa skulle vara en kontinent med öppna gränser sinsemellan för människor inom Europa var i början attraktiv. Men idén korrumperades av EU-politikerna och kom snart att handla om att Europa skulle vara öppet för hela världen.
Således måste vi som väljare återigen få vara med att åter rösta om vad EU bör och skall handla om, precis som Storbritanniens medborgare skall få göra.
Hej Gustav! Tack för kommentaren. Vad tycker du själv EU "bör och skall handla om"?
12.26


12.33
Jag har nu levt i tre olika länder i Europa (Finland, Sverige och Spanien) under lång tid. Varje gång jag har lämnat ett land har jag också lämnat ett samhällssystem bakom mig för att strax därefter kämpa med att lära mig att förstå och hantera det nya landets motsvarande system som jag juridiskt anses kunna från dag ett. EU har gett oss som individer stor frihet att välja var vi vill leva. Att alla länder håller hårt fast vid sina egna regler och lagar komplicerar och skapar otydlighet. För mig har EU en stor betydelse och jag hade hoppats på utökat samarbete och åtgärder som för oss i Europa närmare varandra och ger oss djupare känsla av samhörighet länder och folk emellan. Vägen dit är komplicerad men inte heller demokrati har växt fram utan komplikationer. Tyvärr tyder allt på att utvecklingen går åt ett annat håll och trygghet söks inom landsgränser och etniska grupperingar. Jag känner mig personligen definitivt som EU medborgare och skulle önska att det fanns ett EU medborgarskap med gemensamma, enhetliga regelverk och lagar för dem som önskar detta. Till min besvikelse kommer det att dröja om det ens är möjligt. Först sannolikt splittring och ökad osäkerhet men ur askan växer...?
Tack så mycket för din intressanta kommentar Margado!
13.40
Instämmer med Jeppe.

EU är en korrupt överstatlig byråkrati som till övervägande del är negativt för oss i Sverige. Finns ingen framtid att hämta där.

Det är förmodligen bara en tidsfråga till EU mer eller mindre löses upp i sin nuvarande form.

Viktigare att satsa på unon med övriga nordiska länder och ett samarbete med de europeiska länder som det går att samarbeta med.
Tackar för kommentaren Michael!
13.42
Hej Philip!
Håller helt med Annika och har skrivit något liknande som dock inte visats i kommentatorsfältet.
Både Europa och Sverige håller på att splittras. Det medför att alla som inte har råd att köpa sig fria från nedskärningar i välfärden kommer att få det mycket svårare. Det kommer även att medföra en allt mindre förmåga att hjälpa där det verkligen behövs i andra delar av världen.
Otryggheten som skapas nu är farlig och negativ.
Jag trodde en gång på EU som ett fredsprojekt samt att vi skulle kunna enas bättre i ekonomiska frågor.
Tyvärr blev verkligheten något helt annat.
Hej Wolfram! Vad tror du skulle krävas för att EU enligt dig skulle fungera som fredsprojekt och att dess medborgare kunde enas i ekonomiska frågor?
13.48


13.53
Det känns som att EU's själva grundvärden fred och gemenskap på något sätt har slarvats bort. Innevånare i många länder dras lätt med av högerextremister som tex i Polen och Ungern. Man verkar ha tappat perspektivet.. och kanske det redan nu har gått för långt och Europa kommer att falla samnan i krig som så många gånger förr. Även här i vår debatt verkar folk sakna basala historiska insikter och fokuserar på struntsaker som nan upphöjer till viktiga. Finns det några initiativ att försöka ta upp dessa viktigs frågor?
Tack för att du delar med dig av dina tankar Ulf! Hur tror du att man bäst skulle komma tillrätta med problematiken?
14.01
Problemet med EU-projektet ör den representativa demokratin.
Den leder till representation i så många led att det i princip blir en låtsasdemokrati bakom fagra ord.
En möjlig lösning vore direktdemokrati så att initiativen och sakfrågorna som de olika länderna lägger fram, får röstas om via internet.
Då skulle vi få se på engagemang och nytändning för Europa!
Det finns redan partier i flera länder som styrs så här, och tom ett i Sverige!