Vissa av artikelns länkar, bilder och klipp kan saknas.


Terrormisstänkte 20-åringen inför rätta

  • En 20-årig man misstänks för förberedelse till terroristbrott i Sverige. 
  • Enligt åklagaren har han köpt produkter som visar att han planerade att bygga en självmordsbomb och han har laddat ner dokument som handlar om bombtillverkning.
  • Enligt den åtalade beror inköpen och intresset för IS på nyfikenhet, men det finns inget uppsåt att skada andra.
  • Mannen har stoppats i Turkiet på grund av misstankar om att han skulle ansluta sig till IS. Själv säger han att det rörde sig om semesterresor.
  • 20-åringen anser att den rättsprocess som nu pågår beror på en obefogad oro från hans mamma.
  • I dag är den andra av tre rättegångsdagar.  SVT Nyheter rapporterar direkt från Attunda tingsrätt.

SVT rapporterade · LIVE: Rättegång mot terrormisstänkt 20-åring

09.17
Den åtalades försvarare Peter Janson angav som skäl till att motsätta sig ljudupptagning "målets allvarliga karaktär".
09.20
Om en rättegång inte är stängd för media, det som kallas lyckta dörrar, är det vanligaste att det är tillåtet med ljudupptagning, men inte bildupptagning.
09.22
Det är därför det står fullt med fotografer utanför dörrarna, som passar på att filma vad de kan, när dörrarna öppnas och personer släpps in i salen.
09.25
Nu har vi släppts in i salen igen. Tingsrätten har beslutat att ljudupptagning är tillåtet.
09.30
Kammaråkagare Ewa-Mari Häggkvist inleder med att läsa upp den gärning den 20-årige mannen anklagas för.
09.31
Han ska från den 1 januari till den 8 februari 2016 i Sollentuna, Stockholms län med uppsåt att utföra eller främja brott skaffat, förvarat, transporterat och sammanställt föremål som är särskilt ägnat att användas såsom hjälpmedel för att åstadkomma en explosion eller detonation med avsikt att bli en martyr
09.31
De varor som skaffats, förvarats, transporterats och sammanställts är i vart fall sex flaskor aceton, tre stora askar tändstickor, tre förpackningar rundkulor av stål, en tryckkokare, en julgransbelysning (ledslinga) med batterier, silvertejp och en mobiltelefon av äldre modell.
09.33
Den åtalades syfte med orsaka en bomb ska enligt kammaråklagare vara:
1. Beröva annan livet
2. Tillfoga andra svåra kroppsskador
3. Framkalla fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom.
09.34
Säpo fick kännedom om den åtalade för första gången i juni 2015. Det var i samband med att avvisades från Turkiet i ett försök att ansluta sig till terrorgruppen IS i Syrien.
09.35
Hans anhöriga hade under våren sett tecken på planerna på en terrorresa. Han hade bland annat visat ett intresse för islam, skaffat ett nytt pass och tagit ut stora summor kontanter.
09.37
Kontantuttagen, som består av ett par tusenlappar per uttag, är en del av kammaråklagarens bevisning.
10.17
Hej,

Hur länge har den misstänkte bott i sverige om han redan hunnit med två försök till terrorresor och nu detta? Varför utvisas han inte då han är en uppebar säkerhetsrisk?
10.18
@Marcus: Den åtalade är svensk medborgare och är född i Sverige.
10.19
Hej, vad är egentligen straffet för planerat terrordåd?
10.19
@Martin: Straffet för fullbordat terroristbrott är mellan fyra års fängelse och livstid, men vid försöksbrott och förberedelsebrott får inte maxstraffet utdömas. Straffet kan också bli kortare än minimistraffet vid fullbordat brott. Så det är inte helt lätt att svara på.
10.22
Likande bomber med tryckkokare användes också vid terrordådet vid Boston Marathon. Då skadades över 200 personer.
10.56
Talet uppmuntrar till martyrskap, där döden i sig ses som en seger för andra troende och kommande generationer.
11.01
Vid minst 18 tillfällen har den åtalade laddat ner och tittat på talet, där det uppmanas till olika former attacker mot människor av olika nationaliteter.
11.04
I ett annat dokument som den åtalade laddat ner visas en tidslinje över olika attacker mot västerländska mål som utförts av ensamma självmordsbombare. Vem blir nästa? frågar man sig i slutet av tidslinjen.
11.05
Nästa dokument som läggs till bevisningen har titeln" Gör en bomb i din mammas kök". Det är helt enkelt en manual över tillverkningen av en bomb med hjälp av en tryckkokare.
11.06
"På en månad kan du tillverka en bomb som kan döda tiotals människor" står det bland annat i manualen som den åtalade laddat ner till sin telefon.
11.09
Domare och två av de fyra nämndemännen i Attunda tingsrätt, som i dag lyssnar på åklagarens sakframställan i målet där en 20-årig man från Sollentuna anklagas för förberedelse till terrorbrott. Tecknare är Thomas Fehrm.


13.20
Hej!

Har den tilltalade genomgått någon slags rättspsykiatrisk undersökning i samband med rättegången? Har den tilltalades personlighetsdrag, livshistoria etcetera tagits upp i rätten än?
13.56
Den åtalade svarar lugnt och samlat på frågorna.
13.59
Åklagaren går in på frågor kring den åtalades religion. Han är muslim, med inriktningen sunni. Familjen är sekulariserad. Varför just sunni? undrar åklagaren. -Det är den korrekta versionen av islam.