Vissa av artikelns länkar, bilder och klipp kan saknas.

Myter Och Fakta Om Islam – ställ dina frågor


”Borlänges muslimska miljö är integrerad och välfungerande”, så svarar religionssociologen Tomas Axelsson på den oro som utryckts kring att ett moskébygge skulle leda till våldsbejakande extremism.
I debatten om moskébygget i Borlänge har en hel del oro och farhågor kring Islam lyfts upp. Tomas Axelsson menar att man måste ta människors oro på allvar och våga diskutera även de obekväma frågorna.

Ställ dina frågor nedan! Frågorna förhandsmodereras och kommer inte att synas förrän själva chatten är igång mellan klockan 18.30 och 19.30 under onsdagskvällen.

SVT rapporterade · Myter och fakta om Islam – forskaren svarar på dina frågor

15.36
18.17
Är människors oro för islamisering obefogad? När man sett vad som pågår i moskéer i Sverige och utomlands genom ibland dolda inspelningar, finns det anledning till oro? Är islam kompatibelt med Västerländska värderingar?
Dettta med västerländska värderingar är en mycket viktig och komplicerad fråga som tål att reflektera över. I skollagen så har vi slagit fast vilka dessa värderingar är i Sverige. 1. Allas lika värde, 2. Människolivets okränkbarhet, 3, Individens frihet och integritet, 4, Jämställdhet mellan kvinnor och män samt 5, solidaritet med svaga och utsatta.
Dessa principer ligger också bakom den demokratiska grundsynen i vårt samhälle och här tycker jag alla som kämpar för mänskliga rättigheter ska hjälpa till. Principerna är rättesnören som vi bör ta strid för.
Många med muslimsk bakgrund ser ju också dessa som viktiga. Inte minst många som flyr till vårt land och vill leva efter dessa. Jag är medveten om att dessa principer ibland trampas på, där vi har exempel på muslimska män som sett som sin rätt att korrigera kvinnors frihet vad gäller klädsel tex. Här ska kvinnors frihet skyddas, vilket jag tror att det stora flertalet muslimer ställer upp på.
Jag delar inte rädslan för islamisering av samhället. Forskning visar att andra generationens svenskar närmar sig majoritetssamhällets värderingar.
18.19
Hej! Du sägs vara religionsforskare, men det framkommer inte att islam är en totalitär regim som inte inrymmer vare sig demokrati eller åsiktsfrihet! Är du för att islam tar över styret i Borlänge? Eftersom du vurmar för islamisters flytt från marginalen till en mera central placering så blir ju naturligtvis följdfrågan: är du själv muslim?
Det här är en intressant fråga om hur religion genom historien ibland varit en förtryckande kraft, ibland en befriande kraft. Kristendom har ju haft många olika ansikten som också varit problematiska. Jag ser på olika muslimska inrikningar på samma sätt. Det finns en mångfald tolkningar. För 30-40 år sedan var sufismen en stark muslimsk mystik tradition som lockade många, både inom den muslimska världen och här i Sve
fundamentalistiska och konservativa, ibland direkt reaktionära och våldsbejakande som vissa grenar av salafismen.
Själv hör jag hemma inom kristendom och det som vägleder mig när jag tänker på olika religiösa tolkningstradtioner är hur tillåtande de är för omtolkning och progressivt tänkande. Här finns det absolut problematiska tolkningstraditioner, just nu tycks det som om detta gäller alla världsreligioner där religion och våld många gånger går hand i hand, inom islam, judendom, kristendom liksom inom buddh
18.19
Hur kan man tycka att "Borlänges muslimska miljö är integrerad och välfungerande" när det är bilbränder,stenkastning mot blåljus och väktare på busslinjer? Bandy lag som slåss med klubbor i ett VM...
Detta är så solklara utanförskapsproblem som eskalerat lååångt utanför vanliga problem!
Frågan om en mosk'e med Sharia inriktning är så sjukt,att de flesta borde förstå vad som kommer hända!!!
Borlänges muslimska församling har jag hälsat på flera gånger och prata med imamerna. Det är mycket tydliga med sin demokratiska grundsyn och att det är svensk lag som gäller i alla avseenden. Ett stort problem i både Sverige och andra delar av Europa är det som du pekar på som utanförskapsproblem.
Problemet med utanförskapsområden är att vi får grupper i samhället som upplever stor hopplöshet och misstro, misströstan och till och med hat mot samhället olika funktioner. Detta har ju i och för sig inget med islam och muslimsk tro att göra. Däremot är det ju tyvärr så att många muslimer i Europa och Sverige hamnar i socialt tunga områden. Det är bekymmersamt.
18.19
Jag är inte mot en moské.
Jag funderar varför just den platsen är så aktuell ?
Det finns massor med outnyttjad mark i utkanten av staden/kommunen. När människor är aktivt mot just val av plats varför inte lyssna. Vår egen kyrka t.ex. (Stora Tuna)Ligger ju flera kilometer utanför centrum inga problem att för oss att ta sig dit.
Sverige är idag ett pluralistiskt land. Borlänge kommun är också en stad som präglas av mångfald med flera invånare med olika tro och bakgrund. Nu har Borlränge kommun chansen att låta ett religiöst och kulturellt islamiskt center växa fram. Jag tror att det är jättebra om detta blir centralt, precis som förslaget, mellan Hagakyrkan och Cozmos. Dels blir det en intressant miljö med en ny symbol för Borlänge som
en kommun med många Borlängebor med olika kulturell bakgrund, dels tror jag att det är helt rätt att ett islamiskt center blir centralt och kan bidra med positiva impulser och en värdig närvaro i en vacker miljö för den muslimska församlingen.
18.22
Hej! Nu öppnar vi chatten och Tomas Axelson, docent i religionssociologi och verksamhetsledare för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna, är beredd att svara på era frågor. Välkomna!
18.28
Nu har Tomas Axelson kommit till redaktionen för att besvara frågor från er.
Nu har Tomas Axelson kommit till redaktionen för att besvara frågor från er.
18.49
Hej, varför kretsar diskussionen kring moskébygget i Borlänge som en kommunfråga? Vi har ju skilt på stat och religiösa samfund sedan år 2000! Borde inte finansieringen och uppförandet ske på respektive samfunds initiativ och inte på kommun!
Hej Christer! Jag är en av reportrarna som arbetat med inslagen om moskébygget i Borlänge. Kommunen är inblandad enbart på grund av att en ny detaljplan behöver upprättas för det område där moskén är tänkt att ligga. Kommunen äger marken och säljer den till Islamiska förbundet i Borlänge. Byggnaden kommer förbundet själva att finansiera.
18.57

Lång kamp för egen moské

svt.seNär muslimska församlingar vill flytta ut ur sina provisoriska lokaler, rivningsfastigheter och källarlokaler och ta plats i samhället uppstår problem. Situationen för Islamiska förbundet i Borlänge är inget undantag.
I det här reportaget kan man se mer om bland annat finansiering och när kommunen tar beslut om detaljplanen.
18.59
Vad är Jihad? Och vad krävs för att Jihad skall räknas som avslutat?
När jag träffar muslimer så frågar jag om jihad. Jag får svaret att det viktigaste arbetet är det stora jihad, som handlar om att bekämpa det onda som människan är kapabel till i sitt inre. Det stora jihad är alltså kampen mot den inre själsliga destruktiva impulsen. Det lilla jihad kan utspelas i det yttre livet, och det kan delas upp att försvara islams gemenskap mot en yttre fiende och slutligen den aspekt av det lilla jihad som
Det är denna sista aspekt som kommit att bli det jihad som vi känner igen från TV och filmer. Vi har ju också ett problem att vi pratar om jihadism som entydigt syftande på våldsbejakande attackerande heligt krig. Detta stöter många muslimer som menar att jihad i första hand är den inre kampen. Jag själv har slutat använda det etablerade ordet "jihadism" och talar istället om "våldsbejakande islamism" n
när jag talar om detta fenomen som är farligt och ytterst hotfullt för alla som blir den våldsbejakande islamismens fiender. Många och rent av de flesta som faller offer för detta våld är ju själva muslimer.
För övrigt vet jag inte tillräckligt om islamisk teologi för att kunna säga när jihad ses som avslutat.
19.00
Hej Tomas! Som jag förstått innebär religionsfrihet även frihet från religion. Alltså att man ska slippa utsättas för andras religionsutövning. Man kanske inte känner just oro, men det borde även vara legitimt att känna obehag eller motvilja. Jag tycker inte det är en god ide att bygga ett islamiskt tempel centralt i Borlänge av nämnda skäl, däremot stöder jag ett förslag att ha bönelokal i gamla tennishallen förutsatt att inte exteriören förändras.
Du har rätt att ogilla religion och känna motvilja, helt riktigt. Du kan också insistera på att samhällets funktioner ska vara sekulära. Det offentliga samhället ska inte vara konfessionellt styrt.
Det pågår just nu en ganska komplex diskussion om var gränsen mellan religion i det privata och religionsutövning i det offentliga livet ska gå. Måste vi ha skilda badhus om några religiösa människor kräver det? Det är inte säkert. Kan en utbildad barnmorska vägra bistå vid abort med hänvisning till sin kristna tro. Nej, det är inte så troligt. Hon är inte tvungen att utbilda sig till barnmorska. Kravet fr&
Religions- och övertygelsefriheten är något som vi måste fortsätta diskutera. När man kan lösa det pragmatiskt är det bra tycker jag, som tex att hijab kan användas inom dambasket. Däremot mycket mer problematiskt med krav på niqab från en muslimsk kvinna som inte vill ta emot manliga föräldrar vid jobb som förskolepedagog.
Då krockar det allvarligt med våra principer om lika behandling oavsett kön.
Summa summarum, religionsfriheten innebär inte "att man har rätt att slippa se andras religionsutövning".
19.01
sitter ni nu och modererar vilka som får komma fram vad som är pk typiskt journalister av i dag drägg
Godkväll Bernt. Ja, vi modererar vilka frågor som kommer igenom, utifrån den speicalistkompetens som den som chattar har och i vilken mån den som chattar hinner. Om flera frågat samma sak finns heller ingen anledning att publicera fler frågor i samma ämne.
Det händer också att vi inte kan publicera en fråga för att den innehåller påhopp på folkgrupper eller på enskilda skribenter i flödet också. Men hittills ikväll har det varit god ton i flödet med många intressanta och högst relevanta frågor. MVH Nina Funke, ansvarig utgivare
... Och lugn Bernt. Vi kommer att att besvara din fråga. Men vi har många frågor på ingång nu.
Det är väl många problematiska aspekter som kommer fram. Viktiga att diskutera.
19.04
Det är jag ok med, men i fallet tennishallen så drabbar ju det kommuninvånarna med försämrat utbud. Jag är själv aktiv tennisspelare och detta förslag känns som en paniklösning för att kommunen ska kunna lösa problemet på någons bekostnad.
Vad jag förstår är huvudspåret fortfarande att bygga en moské. När det gäller förslaget om tennishallen är jag inte så insatt. Under de tjugo år som har gått har församlingen försökt hyra flera olika lokaler, men alltid fått nej. Intressant att kommunen nu kan tänka sig denna lösning, om uppgifterna stämmer. Mindre roligt för tennisutövarna förstås.
19.19
Hej Tomas! Islamska förbundet säger att pengarna kommer från församlingsmedlemmar från hela Sverige. När jag var på mötet för 7 år sen då sa Ibrahim Hamad att pengarna kom från en fond i Europa , och han kunde inte svara på vilken fond i Europa. Bygget kostar 70/80 miljoner är det inte så att Saudiarabien skickar pengar till alla muslimska församlingar som har samma tro som saudi för vad annars skulle dom få fram så mycket pengar mvh
Hej Bernt! Bodil, reporter, här. Enligt Imamen Ibrahim Hamad så kommer man inte att ta emot pengar från Saudiarabien eller någon annanstans utanför Sverige. Församlingen inser det problematiska med att sådana donationer kan medföra krav på församlingens arbete. Till oss säger ibrahim att församlingen vill fortsätta arbeta på ungefär samma sätt som man har gjort de senaste 25 åren och inte låta sig påv
påverkas av utländska bidragsgivare.Tex konservativa krafter i Saudiarabien.
Det här är en fråga som jag hör muslimer i Sverige debattera och frågan är bra att ställa. Problemet kan uppstå med krav på plats i styrelsen och en viss trosinriktning som på sikt kan förändra församlingens profil. Detta är man medveten om som ett problem. Särskilt i samband med Sauidarabiska pengar som driver en wahhabitisk linje. Därför är det bra att imamerna i Borlänge är angelägna att u
att upprätthålla sitt oberoende genom att sikta på svenska insamlade medel.
19.25

Moskébygget möter motstånd och oro

svt.sePlanerna på att bygga en moské i Borlänge håller på att ta konkret form - men samtidigt har protesterna blivit allt mer påtagliga, inte minst från Sverigedemokraterna som vill ha en folkomröstning i frågan.
Men till SVT Nyheter Dalarna säger partiet nu att man tvivlar på att det blir verklighet.
I det här reportaget berättar Imamen Ibrahim Hamad om hur man tänker sig finansiera bygget.
19.26
Jag har följt er rapportering och tycker att ni fått med mycket intressant i den. Har ingen direkt fråga till Tomas, men tyckte han sa många kloka saker i reportaget.
Hej Liselotte. Vad roligt att höra. Ska hälsa honom och redaktionen det.
Tack
Roligt att höra att du funnit sådant som var intressant i reportagen. Det kommer att finnas anledning att återkomma ifrågan.
19.27
Hej!

Jag är själv aktivt troende kristen. Jag är definitivt för religionsfrihet. Dock kan jag inte annat än känna en viss oro över att det ska finnas kopplingar till salafism hos ledningen till moskén i Borlänge. Dessutom har vi ju redan sedan genom SVT (Uppdrag granskning) saker som borde oroa vem som helst. Vad tycker du tyder på att muslimer i Sverige idag leds in i en mer moderat tro?
Just nu hör och ser vi mycket oroande saker om salafism som väcker stark oro. Det håller jag verkligen med om. Det som kommer i skymundan i vår upphettade och islamkritiska tid är både den vardagsislam som är mainstream och lågmäld, samt den progressiva islam där tex muslimska kvinnor som jag mött, jobbar fram nya former att vara utövande och from muslim på.
Dessa exempel ger mig mycket hopp om att det också kan pågå en progressiv process inom den muslimska kommuniteten i Sverige.
19.33
Varför väcker det här ämnet så heta känslor bland folk?
Min analys av ämnets hetta har att göra med den skräck som attacker runt om i världen och Europa skapat på djupet hos många av oss. Flera av attackerna sker ju explicit i islams namn, vilket utgör ett jättebekymmer för många muslimer.
Eftersom många muslimer själva är ytterst förtvivlade över denna utveckling. V
Det allvarligaste just nu i vårt land är aspekten rädsla som blivit in del av vårt samtidspolitska klimat.
Vi har allt ifrån befogad vaksamhet som säkerhetspolis och andra skyddsmyndigheter ska arbeta med. Vi har också en mer diffus rädsla för att något oförutsett ska hända. Sedan en mer irrationell fientlighet mot allt avvikande och där muslimer i allmänhet blir "smittade" av fientlighet.
Islam är idag en del av en snårig och komplex omförhandling av samhällskontraktet. Därför har vi alltifrån starka inkluderingsperspektiv till kulturfriktion liksom i vissa stycken kulturkonfrontation som vi måste hantera varsamt och nyanserat. Rädslan är en dålig politisk rådgivare.
19.35

Har du koll på moskéfrågan i Borlänge?

svt.seI tjugo år har Islamiska förbundet i Borlänge letat efter nya lokaler. Fler än tio olika förslag på lokaler och tomter har utretts, men ingen har blivit verklighet. Nu är församlingen så trångbodd att folk får be utomhus ibland. Men planerna på bygget av en ny moské är omdebatterade.
19.52
Tack Bodil Tomas Nina jag trodde inte ni ville besvara min fråga
19.52
Där avrundar vi chatten! Det har kommit in långt fler än vi har kunnat besvara. Vi tackar Tomas Axelson och alla er frågeställare. Trevlig kväll!