Kränkande ritualer för att få vara med

Bara några få tillåts vara med i gymnasieföreningarna. Inträdesproven innehåller förnedrande moment. Frågan är om det är förenligt med skolans värdegrund.

I fokus