Lagan svämmade över 2010.Lagan svämmade över 2010.

Översvämningar i Jönköpings län

Våren 2020 ledde stora regnmängder till översvämning i flera av länets vattendrag. SMHI utfärdade även klass 2-varning för mycket höga flöden.

I fokus