Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Fria arbetskläder i vården

Nästa år ska personalen inom vården och omsorgen i Bodens kommun få fria skydds- och arbetskläder.

Förslaget fanns i socialnämndens budgetäskande för 2017, men den nya kommunledningen  – Koalition för Boden – prioriterar åtgärden ett år tidigare. En miljon kronor avsätts nu i budgeten för 2016 så att inköpen av skydds- och arbetskläder kan göras  snabbare. 

Ansträngd ekonomi

Socialnämnden har under flera år haft en ansträngd ekonomi, men politikerna i Koalition Boden bedömer att underskotten minskar.

– Vi vill vara en bra arbetsgivare. Dessutom är det en erkänsla för det arbete som sker inom förvaltningen med att ta ned underskotten, säger Kenneth Backgård, vice ordförande i kommunstyrelsen och ledande inom Norrbottens Sjukvårdsparti.

Hemtjänsten har varit utan

Att få fria arbetskläder är ett gammalt önskemål från kommunanställda. Att förslaget nu lyfts i kommunbudgeten kommenterar Kenneth Backgård så här:

– Vi ser detta som en rättvise- och jämställdhetsfråga. På många andra håll är det självklart att den som har ett arbete där man utsätts för smitta och kroppsvätskor har tillgång till särskilda kläder. Men det har inte varit självklart i hemtjänsten.

Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till förslaget i juni.