Ska äldre ha rätt att kunna komma ut?

Förr byggdes äldreboenden i enplan, med öppna kök. Nu är det vanligare att de äldre varken kan ta sig ut eller får vara i köken. Hur vill du tillbringa de sista åren av ditt liv?

I fokus